Xin thông báo cùng quí anh chị trong Gia Đình Tận Hiến Đồng Công về Ngày Tĩnh Huấn Gia Đình Tận Hiến Đồng Công tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con, Corona, CA sẽ được tổ chức từ ngày 5-8/07/2018.

Kính mời quí anh chị em sắp xếp thời gian để tham dự đông đủ.

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*