Ngày cập nhật: 16/06/2018

Ngày cập nhật kế tiếp: 22/06/2018

Danh Sách Quý Linh Mục Tham Dự NTM:

Số Tên Thánh Họ Tên Thuộc Tên (Tổng) Địa Phận / Dòng / Tu Đoàn / Tu Hội:
1 Đaminh Đỗ Duy Nho Địa Phận Little Rock, AR
2 Giuse Cao Minh Thái Địa Phận Denver, CO
3 Giuse Nguyễn Đức Vũ Tổng Địa Phận Sài Gòn, VN
4 Giuse Nguyễn Thường Địa Phận Nha Trang, VN
5 Giuse Minh Hà Địa Phận Phan Thiết, VN
6 Giuse Nguyễn Phong Tổng Địa Phận Galveston-Houston, TX
7 Giuse Nguyễn Vinh Địa Phận Xuân Lộc, VN
8 Giuse Nguyễn Triết Địa Phận Xuân Lộc,VN
9 Đaminh Ngô Công Sứ Địa Phận Xuân Lộc,VN
10 Giuse Phạm Ky Địa Phận Bà Rịa, VN
11 Gioan Baotixita Nguyễn Tươi Địa Phận Syracuse, NY
12 Phêrô Quang Địa Phận Little Rock, AR
13 Phêrô Nguyễn Văn Hiện Địa Phận Phát Diệm, VN
14 Guise Nguyễn Trọng, SVD Dòng Ngôi Lời
15 Giuse Phạm Tuấn, OMI Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm
16 Giuse Trần Quang, SCJ Dòng Linh Mục Thánh Tâm – Priests of the Sacred Heart of Jesus- Wisconsin
17 Gioan Trần Quý Tổng Địa Phận Los Angeles, CA
18 Lôrensô Nguyễn Văn Công. O.cist Dòng Xitô
19 Giuse Nguyễn Đình Thắng Địa Phận Đà Lạt, VN
20 Giuse Ngô Văn Phương, O.Carm Dòng Dòng Cát Minh
21 Abraham Đoàn Địa Phận allentown, PA
22 N/A Hutta John Địa Phận allentown, PA
23 Phêrô Trần Việt Hùng Địa Phận Metuchen, NJ
24 Antôn Hoàng Hàng Hải, Csjb Dòng Dòng Gioan Tẩy Giả
25 N/A Fisher Harold, OMI Dòng Missionary Oblates of Mary Immaculate
26 Giuse Quốc Tổng Địa Phận Galveston-Houston, TX
27 Phêro Trịnh Quang Khánh Địa Phận Xuân Lộc, VN
28 Giuse Bùi Quang Huy Địa Phận Xuân Lộc, VN
29 Peter Trần Quang Diệu Tổng Địa Phận Hà Nội, VN
30 Micae Nguyễn Xuân Vinh Địa Phận Naha, Nhật Bản
31 N/A Amaechi Jerome Địa Phận Springfield-Cape Girardeau
32 Giuse Nguyễn Văn Lượng Tổng Địa Phận Bà Rịa, VN
33 Luca Nguyễn Hùng Dũng Tổng Địa Phận New Orleans, LA
34 Giuse Ngô Văn Quảng Địa Phận Bắc Ninh, VN
35 Giuse Hoàng Thuận Tổng Địa Phận San Francisco, CA
36 Giuse Phan Trọng Hanh Địa Phận Kansas City-St.Joseph, MO
37 Giuse Hoàng Địa Phận Baton Rouge, LA
38 Giuse Minh Địa Phận Colorado Springs, CO
39 Gioan Baotixita Trần Long, OP. Dòng Đaminh – Province of Martin de Porres
40 Giuse Nguyễn Thanh Châu Địa Phận Orlando, FL
41 Giuse Trương Văn Phúc Địa Phận Hsinchu, Taiwan
42 Gioan Phan Tiến Dũng Địa Phận Nha Trang, VN
43 Phaolô Nguyễn Đình Thành, C.Ss.R. Dòng Dòng Chúa Cứu Thế
44 Dominic Phan Thắng Địa Phận Lincoln, NE
45 Đaminh Nguyễn Đình Thục, SSS Dòng Thánh Thể
46 Phanxicô Trần Tuấn Tổng Địa Phận Atlanta
47 Phêrô Phạm Nghi Tu Hội Tu Hội Đức Bà Rất Thánh Chúa Ba Ngôi
48 Vincent Nguyễn An Ninh Tổng Địa Phận Detroit, Michigan
49 Giuse Đinh Quang Thành Địa Phận Long Xuyên, VN
50 John Vianney Trần Công Nghiệp, Ocist Dòng Xitô – Phước Lý
51 Bartôlômêô Nguyễn Đình Phước, CSsR Dòng Giáo phận Kon Tum / Dòng Chúa Cứu Thế
52 Phaolô Nguyễn Văn Công, CSsR Dòng Giáo phận Kon Tum/ Dòng Chúa Cứu Thế
53 Đaminh Nguyễn Hoàng Long Dòng Dòng Thánh Thể
54 N/A Nguyễn Văn Phán, O.Cist Dòng Xitô – Ava, MO
55 Phaolô Nguyễn Toàn Tri Địa Phận Helsinki
56 Giuse Bùi Văn Bá Địa Phận Bùi Chu, VN
57 Phaolô Phạm Văn Điền Địa Phận Thanh Hóa, Việt Nam
58 Giuse Đinh Khắc Vịnh, OP Dòng Đaminh
59 Giuse Tạ Minh Quý Tổng Địa Phận Hà Nội, VN
60 Giuse Trần Trí Địa Phận Oakland
61 Stephanô Trần Quang Huy Dòng Dòng Cát Minh, New York
62 Martinô Nguyễn John Tổng Địa Phận Washington DC
63 Giuse Phạm Thi, SCJ Dòng Linh Mục Thánh Tâm – Priests of the Sacred Heart of Jesus- Wisconsin
64 Vincentê Nguyễn Thanh Minh Địa Phận Đà Lạt, VN
65 Phanxicô Xaviê Nguyen Duy Hai Địa Phận St Boniface/ Thanh Philiphe Phan Van Minh
66 Phaolô Trần Văn Thịnh, OFM Dòng Phanxicô – Tỉnh Dòng Sacred Heart Of Jesus, St. Louis, Missouri
67 Phaolô Trần Anh Tuấn, OFM Dòng Phanxicô – Vietnam
68 Ambrôsô Nguyễn Phi Tổng Địa Phận Chicago
69 Phaolô Đậu Khánh Địa Phận Thánh Tâm
70 Martinô Tú, C.S.Sp Dòng Chúa Thánh Thần
71 Vinh Sơn Trần Văn Mong, CSC Dòng Thánh Tâm Huế
72 Giuse Văn Tuấn, CSC Dòng Thánh Tâm Huế
73 Đôminicô Đinh Thanh Hòa Tổng Địa Phận Đài Loan
74 Raphael Nguyễn Chúc Dòng Đa Minh
75 Giuse nguyễn Đức Nhu Địa Phận Nha Trang
76 Phêrô Trần Địa Phận Phú Cường
77 Anrê Nguyễn Văn Chiến Địa Phận Orlando, FL

Danh Sách Quý Sơ Tham Dự NTM:

Số Tên Thánh Họ Tên Thuộc Tên Dòng / Tu Đoàn / Tu Hội:
1 Jane Frances de Chantal Mary Jane, SCMC Dòng Sisters of Charity of Our Lady, Mother of the Church
2 Maria Uyên, FMOL Dòng Franciscan Missionaries of Our Lady
3 Anna Thị Kim Anh, FMSR Dòng Mân Côi – Chí Hòa
4 Gioanna Nguyễn Thảo, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết
5 Têrêxa Đoan Thị Ngoc Anh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết
6 Cêcilia Nguyễn Thi Thỏa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết
7 Têrêxa Đoàn Thi Ngọc Anh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phan THiết
8 Têrêsa Nguyễn Thị Kim Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán
9 Anna Nguyễn Minh Ngọc, LHC Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán
10 Clara Nguyễn Thị Hồng Oanh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán
11 Maria Bùi Thị Tươi, LHC Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán
12 Maria Tạ Thu Hiền, OP Dòng Đaminh Thánh Tâm
13 N/A Fitzgerald June, OP Dòng Đaminh – Dominican Sisters of Peace
14 Maria Goretti Vương Mary, OP Dòng Đaminh – Dominican Sisters of Peace
15 Têrêxa Phượng, OP Dòng Đaminh – Dominican Sisters of Peace
16 N/A Coates Ellen, OP Dòng Đaminh – Dominican Sisters of Peace
17 Cêcillia Maria Nguyễn Mai-Dung, OP Dòng Đaminh – Dominican Sisters of Peace
18 Têrêsa Phạm Tươi, CMV Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu
19 Maria Lựu, CMV Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu
20 Mary Nguyễn Thúy, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
21 Maria Nguyễn Huyền, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
22 Maria Nguyễn Thị Bích Hạnh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
23 Maria Đỗ Thị Hạnh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
24 Maria Thị Liên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
25 Anna Trần Thị Liên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
26 Anna Đỗ Thị Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
27 Anna Thị Tuyên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
28 Têrêsa Đinh Thị Cúc, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
29 Têrêsa Trần Thị Khuyên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
30 Anna Đàm Thị Thúy, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
31 Maria Nguyễn Thị Oanh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
32 Anna Đặng Thị Kim Huệ, LHC Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum
33 Maria Giuse Đoàn Bích Hồng, RNDM Dòng Đức Bà Truyền Giáo – Notre dame des Missions
34 Maria Goretti Nguyễn Minh Duyên, SCC Dòng Sisters of Christian Charity
35 Catarina Phan Thị Sơn Lâm Tu Hội Bác Ái Chúa Giêsu – Caritas Sisters of Jesus
36 Maria Thi Tim, OP Dòng Đaminh
37 Maria Hoàng Liễu, OP Dòng Đaminh
38 Maria Thi Tim, OP Dòng Đaminh
39 Maria Nguyen Tim, OP Dòng Đaminh
40 Maria Trần Bernadette, LHC Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles
41 Sonia Trần Dzung, LHC Dòng Mến Thánh giá Los Angeles
42 Cêcilia Nguyễn Thị Sen, OSF Dòng Sisters of St. Francis
43 Elizabeth Bùi Thị Nghĩa, RSM Dòng Sisters of Mercy
44 Maria Nguyễn Thị Thúy Nga, LHC Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp
45 Maria Phạm Thị Thu Cúc, SSS Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể
46 Mary John of The Cross Phạm Ghy Tạc, O.Cist Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước
47 Mary Francis of Assisi Nguyễn Thị Hiền, O.Cist Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Mai Khôi
48 Mary Margaret Đỗ Thị Liễu, O.Cist Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Mai Khôi
49 Mary Simon Nguyễn Thị Chất, O.Cist Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Mai Khôi
50 Mary Benedicta of The Cross Nguyễn Thị Nhạn, O.Cist Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Mai Khôi
51 Maria Thị Thu Liêng, O.Cist Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước
52 Mary Elisabeth of The Trinity Trần Thị Vàng, O.Cist Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước
53 Rôsa Nguyễn Thị Hồng, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa
54 Anna Nguyễn Thị Nhiên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa
55 Têrêsa Phạm Lan, RSM Dòng Sisters of Mercy
56 Maria Phạm Thị Giang, RSM Dòng Sisters of Mercy
57 Maria Nguyễn Như An, LHC Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp
58 Maria Nguyễn Mai-Hoa, OP Dòng Dominican Sisters of Peace
59 Maria Nguyễn Thị An Hoà, LHC Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt
60 Maria Nguyễn Hoàng Thu Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt
61 Anna Thị Mỹ Hiền, OP Dòng Đaminh Phú Cường
62 Maria Tạ Thị Tuyết Hạnh, OP Dòng Đaminh Phú Cường
63 Therese Thị Trinh, OP Dòng Đaminh Phú Cường
64 Rôsa Thị Hằng, LHC Dòng Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu
65 Cêcilia Mai Thị Tốt, LHC Dòng Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu
66 Anna Nguyễn Thị Kim Hương, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết
67 Maria Trần Thị Trung, LHC Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum
68 Matta Phan Thị Tuyết Hồng, LHC Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum
69 Maria Như Thi, LHC Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum
70 Têrêsa Phạm Thị Mỹ Dung, FMSR Dòng Mân Côi – Chí Hoà
71 Anna Mai Thị Mỹ Trang, IHM Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
72 Anna Nguyễn Thị Thanh Tuyền, IHM Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
73 Matta Ngô Thị Hồng Diễm, IHM Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
74 Maria Nguyễn Thị Hồng Liêm, IHM Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
75 Anna Trần Thị Thu Trâm, IHM Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
76 Maria Cêcilia Nguyễn Bích Hải, OSB Dòng Olivetan Benedictine
77 Maria Trần Kim Dòng Bác Ái Chúa Kitô
78 Maria Nguyễn Nga, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
79 Anna Nguyễn Thanh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
80 Maria Tình, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
81 Anna Hồ Hiên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
82 Maria Chu Hữu, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
83 Anna Nguyễn Thu, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
84 Theresa Hồ Linh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
85 Theresa Paul Trần Khánh Vy, OP Dòng Đaminh
86 Mary Therese Nguyễn Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
87 Maria Phan Thuận, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
88 Anna Phùng Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
89 Anna Diện, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
90 Maria Nguyễn Nhiệm, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
91 Anna Andre Đỗ Thị Hương, OP Dòng Đaminh
92 Maria Trần Thị Tỉnh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao-Bùi Chu
93 Teresa Đinh Thị Dung, O.P Dòng Đaminh Bùi Chu
94 Anna Nguyễn Thị Nhàn, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
95 Teresa Vương Bích Phượng, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
96 Anna Phạm Hồng Đức, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
97 Maria Nguyễn Kim Tuyến, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
98 Maria Nguyễn Bích Hồng, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
99 Maria Nguyễn Thanh Kim Huyền, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
100 Anna Nguyễn Hồng Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
101 Catarina Nguyễn Thùy Huyền Trâm, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
102 Maria Vương Thị Tin, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
103 Teresa Trần Thị Xuân, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
104 Maria Thị Loan, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
105 Maria Đinh Thị Dung, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
106 Teresa Nguyễn Mai Liên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
107 Theresa Nguyễn Mai Phương, O.P Dòng Đaminh
108 anna Thị Hà, O.P Dòng Đaminh
109 Maria Nguyễn Thị Thủy, O.P Dòng Đaminh
110 Martha Nguyễn Thị Hoàng, O.P Dòng Đaminh
111 Maria Nguyễn Mai Đệ, O.P Dòng Đaminh
112 Maria Hoàng Bích Lệ, O.P Dòng Đaminh
113 Maria Trương Thị Quý, O.P Dòng Đaminh
114 Theresa Nguyễn Thị Thạch, SMC Dòng Thừa Sai Bác Ái
115 Maria Trần Tâm, OP Dòng Đaminh Rosa Lima
116 Rosa Pham Kim Mai, OP Dòng Đaminh Rosa Lima
117 Maria Phạm Lộc, LHC Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang
118 Theresa Trần Thị Lan, LHC Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt miền Portland OR
119 Maria Trần Thị Tơ, LHC Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, Việt Nam
120 Maria Chu Bạch Tuyết, OP Dòng Đaminh Rosa Lima
121 Maria Đỗ Thư, LHC Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội
122 Maria Đặng Chúc, SSPC Dòng Missionary Sisters of St. Peter Claver
123 Mary John Vianney Diệu Huyền Dòng Đaminh Rosa Lima
124 Maria Theresa Nguyễn Kim Hồng, OP Dòng Đaminh
125 Anna Pauline Phạm Khánh Vân, OP Dòng Đaminh
126 Catherine Mary Dương Phương Tiên, OP Dòng Đaminh
127 Mary John Lâm Mai Thảo, OP Dòng Đaminh
128 Terexa Faustina Thùy Linh, OP Dòng Đaminh

Danh Sách Quý Thầy Tham Dự NTM:

Số Tên Thánh Họ Tên Thuộc Tên (Tổng) Địa Phận / Dòng / Tu Đoàn / Tu Hội:
1 Pt. Vincent Trần Luận Địa Phận Victoria, TX
2 Pt. Phêrô Đặng Cần Địa Phận St. Augustine, FL
3 Pt. Giuse Đào Hoá Văn Địa Phận Orange California, CA
4 Pt. Antôn Nguyễn Diệm Địa Phận Kansas City – St Joseph, MO
5 Pt. Phêrô Tống Thanh Quan Địa Phận Des Moines, IA
6 Pt. Giuse Nguyễn Phẩm Địa Phận Gavelston – Houston, TX
7 Pt. Giuse Nguyễn Long Địa Phận Los Angeles, CA
8 Pt. Phaolô Hoàng Ngọc Quí Địa Phận Fort Worth, TX
9 Pt. Phêrô Hoàng Hoa Tửu Tổng Địa Phận Galveston-Houston, TX
10 Pt. Giuse Thân Thuận Tổng Địa Phận Chicago
11 Pt. Giuse Nguyễn Trung Tổng Địa Phận Omaha, NE
12 Phaolô Nguyễn Văn Hiệp Địa Phận Phát Diệm, VN
13 Pt. Inhaxiô Văn Lai Địa Phận Oslo, Na Uy
14 Phaolô Nguyễn Văn Đoàn Địa Phận Phát Diệm, VN
15 Giuse Vinh Địa Phận Des Moines, IA
16 Pt. Đaminh Nguyễn Thanh Quang Địa Phận Charlotte, NC
17 Augustinô Trần Duy Linh, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
18 Gioanbaotixita Nguyễn Đức Trường An, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
19 Rev. (Mục Sư) Statwick Unyong Địa Phận Interfaith Community
20 Rev. (Mục Sư) Best Mike Địa Phận Southern Baptist
21 Rev. (Mục Sư) Johnson Jeff Địa Phận United Methodist
22 Rev. (Mục Sư) Tharakan Angi Địa Phận Episcopal Church
23 Rev. (Mục Sư) Stoops Chris Địa Phận Orthodox Christian Church
24 Giuse Phạm Hoàng Đức Địa Phận Đà Lạt, VN
25 Phêrô Trần Mạnh Hảo Địa Phận Phát Diệm, VN
26 Gioan Đỗ Hoàng Duy Khanh, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
27 Peter Nguyễn Hoàng Minh Tuấn, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
28 Darío Figueroa Darío Rubén, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
29 Peter Nguyễn Huy Hoàng, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
30 Pt. Giuse Minh Địa Phận Baton Rouge, LA
31 Pt. Gioan Baotixita Nguyễn Thông Ban Địa Phận Fort Worth, TX
32 Pt. Vincentê Nguyễn Truật Địa Phận Fort Worth TX
33 Ambrôsiô Đỗ Thế Hưng, O.Cist Dòng Xitô – Ava, MO
34 Anphongsô Văn Hứa, O.Cist Dòng Xitô – Ava, MO
35 N/A Trần Văn Lưu, O.Cist Dòng Xitô – Ava, MO
36 N/A Nguyễn Văn Nghĩa, O.Cist Dòng Xitô – Ava, MO
37 N/A Garza Steve, O.Cist Dòng Xitô – Ava, MO
38 Giuse Nguyễn Nam, SVD Dòng Ngôi Lời
39 Đôminicô Nguyễn Nhuận Địa Phận Dallas, TX

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*