Ngày cập nhật: 20/07/2018

Danh Sách Quý Linh Mục Tham Dự NTM

Số Tên Thánh Họ Tên Thuộc Tên (Tổng) Địa Phận / Dòng / Tu Đoàn / Tu Hội:
1 Đaminh Đỗ Duy Nho Địa Phận Little Rock, AR
2 Giuse Cao Minh Thái Địa Phận Denver, CO
3 Giuse Nguyễn Đức Vũ Tổng Địa Phận Sài Gòn, VN
4 Giuse Nguyễn Thường Địa Phận Nha Trang, VN
5 Giuse Minh Hà Địa Phận Phan Thiết, VN
6 Giuse Nguyễn Phong Tổng Địa Phận Galveston-Houston, TX
7 Giuse Nguyễn Vinh Địa Phận Xuân Lộc, VN
8 Giuse Nguyễn Triết Địa Phận Xuân Lộc,VN
9 Đaminh Ngô Công Sứ Địa Phận Xuân Lộc,VN
10 Giuse Phạm Ky Địa Phận Bà Rịa, VN
11 Gioan Baotixita Nguyễn Tươi Địa Phận Syracuse, NY
12 Phêrô Quang Địa Phận Little Rock, AR
13 Phêrô Nguyễn Văn Hiện Địa Phận Phát Diệm, VN
14 Guise Nguyễn Trọng, SVD Dòng Ngôi Lời
15 Giuse Phạm Tuấn, OMI Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm
16 Giuse Trần Quang, SCJ Dòng Linh Mục Thánh Tâm – Priests of the Sacred Heart of Jesus- Wisconsin
17 Gioan Trần Quý Tổng Địa Phận Los Angeles, CA
18 Lôrensô Nguyễn Văn Công. O.cist Dòng Xitô
19 Giuse Nguyễn Đình Thắng Địa Phận Đà Lạt, VN
20 Giuse Ngô Văn Phương, O.Carm Dòng Cát Minh
21 Abraham Đoàn Địa Phận allentown, PA
22 N/A Hutta John Địa Phận allentown, PA
23 Phêrô Trần Việt Hùng Địa Phận Metuchen, NJ
24 Antôn Hoàng Hàng Hải, Csjb Dòng Dòng Gioan Tẩy Giả
25 N/A Fisher Harold, OMI Dòng Missionary Oblates of Mary Immaculate
26 Giuse Quốc Tổng Địa Phận Galveston-Houston, TX
27 Giuse Bùi Quang Huy Địa Phận Xuân Lộc, VN
28 Phêrô Trần Quang Diệu Tổng Địa Phận Hà Nội, VN
29 Micae Nguyễn Xuân Vinh Địa Phận Naha, Nhật Bản
30 N/A Amaechi Jerome Địa Phận Springfield-Cape Girardeau, MO
31 Giuse Nguyễn Văn Lượng Tổng Địa Phận Bà Rịa, VN
32 Luca Nguyễn Hùng Dũng Tổng Địa Phận New Orleans, LA
33 Giuse Ngô Văn Quảng Địa Phận Bắc Ninh, VN
34 Giuse Hoàng Thuận Tổng Địa Phận San Francisco, CA
35 Giuse Phan Trọng Hanh Địa Phận Kansas City-St.Joseph, MO
36 Giuse Hoàng Địa Phận Baton Rouge, LA
37 Giuse Minh Địa Phận Colorado Springs, CO
38 Gioan Baotixita Trần Long, OP. Dòng Đaminh – Province of Martin de Porres
39 Giuse Nguyễn Thanh Châu Địa Phận Orlando, FL
40 Giuse Trương Văn Phúc Địa Phận Hsinchu, Taiwan
41 Gioan Phan Tiến Dũng Địa Phận Nha Trang, VN
42 Phaolô Nguyễn Đình Thành, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế
43 Đaminh Phan Thắng Địa Phận Lincoln, NE
44 Đaminh Nguyễn Đình Thục, SSS Dòng Thánh Thể
45 Phanxicô Trần Tuấn Tổng Địa Phận Atlanta, GA
46 Phêrô Phạm Nghi Tu Hội Đức Bà Rất Thánh Chúa Ba Ngôi
47 Vincent Nguyễn An Ninh Tổng Địa Phận Detroit, Michigan
48 Giuse Đinh Quang Thành Địa Phận Long Xuyên, VN
49 Gioan Vianney Trần Công Nghiệp, Ocist Dòng Xitô – Phước Lý
50 Bartôlômêô Nguyễn Đình Phước, CSsR Dòng Kon Tum / Dòng Chúa Cứu Thế
51 Phaolô Nguyễn Văn Công, CSsR Dòng Kon Tum/ Dòng Chúa Cứu Thế
52 Đaminh Nguyễn Hoàng Long, SSS Dòng Thánh Thể
53 N/A Nguyễn Văn Phán, O.Cist Dòng Xitô – Ava, MO
54 Phaolô Nguyễn Toàn Tri Địa Phận Helsinki
55 Giuse Bùi Văn Bá Địa Phận Bùi Chu, VN
56 Phaolô Phạm Văn Điền Địa Phận Thanh Hóa, VN
57 Giuse Tạ Minh Quý Tổng Địa Phận Hà Nội, VN
58 Giuse Trần Trí Địa Phận Oakland, CA
59 Stephanô Trần Quang Huy Dòng Cát Minh, NY
60 Martinô Nguyễn John Tổng Địa Phận Washington DC
61 Giuse Phạm Thi, SCJ Dòng Linh Mục Thánh Tâm – Priests of the Sacred Heart of Jesus- Wisconsin
62 Vincent Nguyễn Thanh Minh Địa Phận Đà Lạt, VN
63 Phanxicô Xaviê Nguyễn Duy Hải Địa Phận St Boniface/ Thanh Philiphe Phan Van Minh
64 Phaolô Trần Văn Thịnh, OFM Dòng Phanxicô – Tỉnh Dòng Sacred Heart Of Jesus, St. Louis, Missouri
65 Phaolô Trần Anh Tuấn, OFM Dòng Phanxicô – VN
66 Ambrôsiô Nguyễn Phi Tổng Địa Phận Chicago
67 Phaolô Đậu Quoc Khánh Địa Phận Chicago-IL
68 Martinô Tú, C.S.Sp Dòng Chúa Thánh Thần
69 Vinh Sơn Trần Văn Mong, CSC Dòng Thánh Tâm Huế
70 Giuse Văn Tuấn, CSC Dòng Thánh Tâm Huế
71 Đaminh Đinh Thanh Hòa Tổng Địa Phận Đài Loan
72 Raphael Nguyễn Chúc, OP Dòng Đaminh
73 Giuse nguyễn Đức Nhu Địa Phận Nha Trang, VN
74 Phêrô Trần Địa Phận Phú Cường, VN
75 Anrê Nguyễn Văn Chiến Địa Phận Orlando, FL
76 Giuse Ngọc Da Tổng Địa Phận Sài Gòn, VN
77 Phêrô Đinh Đức Hải Địa Phận Davenport, IA
78 Gioan Baotixita Phạm Quốc Hùng Địa Phận Wichita, KS
79 Phaolô Nguyễn Hiển Địa Phận Wichita, KS
80 Đaminh Saviô Dominic Địa Phận San Bernardino, CA
81 Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo Tổng Địa Phận Sài Gòn, VN
82 Giuse Nguyễn Benjamin Địa Phận Wichita, Kansas
83 Phaolô Cao Thế Bình, SDD Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sỹ Nhà Chúa
84 Giuse Nguyễn Tiến Khoa Địa Phận Vĩnh Long, VN
85 Vinh Sơn Maria Quốc Hưng, OP Dòng Đaminh – Sài Gòn
86 Giuse Phan Thế Vinh Địa Phận Qui Nhơn, VN
87 Phanxicô Xaviê Uông Lượng, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế
88 Gioan Nguyễn Việt Địa Phận St. Petersburg
89 Phanxicô Quân Tổng Địa Phận Sài Gòn, SOLT
90 Joseph Nguyễn Văn Tịch Địa Phận Xuân Lộc, VN
91 Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Tâm Địa Phận Tulsa, OK
92 Antôn Nguyễn Đô Địa Phận Tulsa, OK
93 Philipphê Hoàng Kim-Tâm, O.Cist Dòng Xitô Thiên Phước
94 Bathôlômêô Phạm Hữu Đạt, SDD. Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sỹ Nhà Chúa
95 Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Thiệu, SDB Dòng Don Bosco, VN
96 Phêrô Chu Duy Mạc Địa Phận Thái Bình, VN – Giáo Xứ Nam Biên
97 Giuse Trần Thanh Sơn, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế
98 Phêrô Nguyễn Thành Tài Địa Phận Orange, CA
99 Phanxicô Xaviê Phạm Thanh Địa Phận Camden, NJ
100 Đaminh Nguyễn Quang Thụy Tổng Địa Phận Galveston-Houston, TX
101 Gioan Lưu Mai Khiên, SVD Dòng Ngôi Lời
102 Giuse Nguyễn Thanh Khiết Địa Phận Tulsa, OK
103 Giacôbê Maria Nguyễn Văn Địa Phận Tulsa, OK
104 Giuse Trần Thái Dòng Blessed Sacrament Congregation
105 Giuse Trương Diễn, C.Pp.S. Dòng Thừa Sai Máu Châu Báu
106 Grêgôriô Nguyễn Việt Tổng Địa Phận Oklahoma City, OK
107 Phêrô Nguyễn Hữu Phước Địa Phận Long Xuyên, VN
108 Giuse Ngô Thông, C.Ss.R. Dòng Chua Cuu The
109 Phaolô Nguyễn Chung Địa Phận Palm Beach, FL
110 Philliphê Nguyễn Văn Hiếu Địa Phận Sioux City, IA
111 Đôminicô Bùi Quyên Tổng Địa Phận Toronto
112 Antôn Nguyễn Bảo Chi Quốc Địa Phận Nha Trang, VN
113 Giuse Nguyễn Joseph Quân Tổng Địa Phận Los Angeles, CA
114 Giuse Bùi Duy Nghiên Địa Phận Xuân Lộc, VN
115 Phêrô Nguyễn Hùng Cường, MM Dòng Maryknoll
116 Phêrô Nguyễn Mộng Huỳnh Địa Phận Perth, Australia
117 Phêrô Maria Nguyễn Xuân Dũng Địa Phận Nha Trang, VN
118 Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF Dòng Thừa Sai Đức Tin
119 Phanxicô Xaviê Nguyễn Bình, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
120 Phaolô Nguyễn Thiện, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
121 Giuse Nguyễn Thiện Lãm Dòng Chúa Thánh Thần
122 Phêrô Nguyễn Quang Hiếu, ICM Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo
123 Giuse Nguyễn Văn Hoá Địa Phận Harrisburg, PA
124 Phêrô Ngô Minh Nhật Địa Phận Xuân Lộc, VN
125 Antôn Nguyễn Ngọc Trãi Địa Phận Nha Trang, VN
126 Phanxicô Xaviê Đông Nhật Địa Phận Đà Nẵng, VN
127 Gioan Baotixita Nguyễn Kim Đồng Địa Phận Vinh, VN
128 Phêrô Mai Tích Địa Phận Nha Trang, VN
129 Giuse Nguyễn Đức Minh Tổng Địa Phận Los Angeles, CA
130 Vinh Sơn Nguyễn Đức Khanh, SVD Dòng Mexico/ Ngôi Lời
131 Augustinô Nguyễn Thứ Lễ Địa Phận Xuân Lộc, VN
132 Phanxicô Xaviê Nguyễn Thiện Nhân Tổng Địa Phận Huế, VN
133 Giuse Văn Thưởng, OP Dòng Đaminh
134 Gioan Baotixita Trần Kim Tuyến Địa Phận Kalamazoo
135 Mayeul Trần Văn Thư Dòng Biển Đức
136 Giuse Nguyễn Minh Cường Địa Phận Đà Lạt, VN
137 Giuse Ngô Viết Thanh Địa Phận Sài Gòn, VN
138 Vinh Sơn Đào Văn Uyên Địa Phận Lạng Sơn, VN
139 Phêrô Nguyễn Văn Tường, SSS Dòng Thánh Thể
140 giuse Đỗ Văn Đức Tổng Địa Phận Hà Nội, VN
141 Vincent Trần Văn Đường, CSC Dòng Huế, VN
142 Phero Phan Minh Tổng Địa Phận New Orleans, LA
143 Philipphê Phạm Huy Phong Địa Phận Vĩnh Long, VN
144 Phêrô Nguyễn Quốc Tiên Địa Phận Long Xuyên, VN
145 Phaolô Bá Tùng Địa Phận Long Xuyên, VN
146 Phaolô Đặng Xuân Ba Dòng Servants of the Paraclete
147 Đaminh Trịnh Văn Thục Địa Phận Thái Bình, VN
148 Luy Văn Thành Tổng Địa Phận New York
149 Justin Kimmouk Mimbouabe Địa Phận Dapaong/ Togo
150 Gioakim Nguyễn Văn Thăng Địa Phận Hải Phòng, VN
151 Giuse Nguyễn Anh Linh, CM Địa Phận CĐ Thánh Gia, Greensboro/NC
152 N/A Refosco Fabio, CO Dòng Congregation of the Oratory of St. Philip Neri
153 Phaolô Đinh Châu Khâm Địa Phận Xuân Lộc, VN
154 Đaminh Đức Hoà Địa Phận Bùi Chu, VN
155 Tôma Aquinô Nguyễn Hoàng Anh Dòng Đaminh
156 Micae Trịnh Ngọc Tứ Địa Phận Thanh Hoá, VN
157 Antôn Trần Văn Bài Địa Phận Xuân Lộc, VN
158 Gioan Baotixita Nguyễn Huy Long Địa Phận Bắc Ninh, VN
159 Giuse Đinh Quang Thành Địa Phận Long Xuyên, VN
160 Gioan Baotixita Đinh Hoàn Địa Phận Knoxville, TN
161 Phêrô Nguyễn Văn Ánh, MF Dòng Thừa Sai Đức Tin
162 Augustinô Nguyễn Thứ Lễ Địa Phận Xuân Lộc, VN

Danh Sách Quý Sơ Tham Dự NTM

Số Tên Thánh Họ Tên Thuộc Tên Dòng / Tu Đoàn / Tu Hội:
1 Jane Frances de Chantal Mary Jane, SCMC Dòng Sisters of Charity of Our Lady, Mother of the Church
2 Maria Uyên, FMOL Dòng Franciscan Missionaries of Our Lady
3 Anna Thị Kim Anh, FMSR Dòng Mân Côi – Chí Hòa
4 Gioanna Nguyễn Thảo, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết
5 Têrêxa Đoan Thị Ngoc Anh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết
6 Cêcilia Nguyễn Thi Thỏa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết
7 Têrêxa Đoàn Thi Ngọc Anh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phan THiết
8 Têrêsa Nguyễn Thị Kim Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán
9 Anna Nguyễn Minh Ngọc, LHC Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán
10 Clara Nguyễn Thị Hồng Oanh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán
11 Maria Bùi Thị Tươi, LHC Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán
12 N/A Fitzgerald June, OP Dòng Đaminh – Dominican Sisters of Peace
13 Maria Goretti Vương Mary, OP Dòng Đaminh – Dominican Sisters of Peace
14 Têrêxa Phượng, OP Dòng Đaminh – Dominican Sisters of Peace
15 N/A Coates Ellen, OP Dòng Đaminh – Dominican Sisters of Peace
16 Cêcillia Maria Nguyễn Mai-Dung, OP Dòng Đaminh – Dominican Sisters of Peace
17 Têrêsa Phạm Tươi, CMV Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu
18 Maria Lựu, CMV Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu
19 Mary Nguyễn Thúy, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
20 Maria Nguyễn Huyền, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
21 Maria Nguyễn Thị Bích Hạnh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
22 Maria Đỗ Thị Hạnh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
23 Maria Thị Liên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
24 Anna Trần Thị Liên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
25 Anna Đỗ Thị Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
26 Anna Thị Tuyên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
27 Têrêsa Đinh Thị Cúc, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
28 Têrêsa Trần Thị Khuyên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
29 Anna Đàm Thị Thúy, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
30 Maria Nguyễn Thị Oanh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
31 Anna Đặng Thị Kim Huệ, LHC Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum
32 Maria Giuse Đoàn Bích Hồng, RNDM Dòng Đức Bà Truyền Giáo – Notre dame des Missions
33 Catarina Phan Thị Sơn Lâm Tu Hội Bác Ái Chúa Giêsu – Caritas Sisters of Jesus
34 Maria Thi Tim, OP Dòng Đaminh
35 Maria Hoàng Liễu, OP Dòng Đaminh
36 Maria Nguyễn Tim, OP Dòng Đaminh
37 Maria Trần Bernadette, LHC Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles
38 Sonia Trần Dzung, LHC Dòng Mến Thánh giá Los Angeles
39 Cêcilia Nguyễn Thị Sen, OSF Dòng Sisters of St. Francis
40 Elizabeth Bùi Thị Nghĩa, RSM Dòng Sisters of Mercy
41 Maria Nguyễn Thị Thúy Nga, LHC Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp
42 Maria Phạm Thị Thu Cúc, SSS Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể
43 Mary John of The Cross Phạm Ghy Tạc, O.Cist Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước
44 Mary Francis of Assisi Nguyễn Thị Hiền, O.Cist Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Mai Khôi
45 Mary Margaret Đỗ Thị Liễu, O.Cist Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Mai Khôi
46 Mary Simon Nguyễn Thị Chất, O.Cist Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Mai Khôi
47 Mary Benedicta of The Cross Nguyễn Thị Nhạn, O.Cist Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Mai Khôi
48 Maria Thị Thu Liêng, O.Cist Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước
49 Mary Elisabeth of The Trinity Trần Thị Vàng, O.Cist Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước
50 Rôsa Nguyễn Thị Hồng, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa
51 Anna Nguyễn Thị Nhiên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa
52 Têrêsa Phạm Lan, RSM Dòng Sisters of Mercy
53 Maria Phạm Thị Giang, RSM Dòng Sisters of Mercy
54 Maria Nguyễn Như An, LHC Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp
55 Maria Nguyễn Mai-Hoa, OP Dòng Dominican Sisters of Peace
56 Maria Nguyễn Thị An Hoà, LHC Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt
57 Maria Nguyễn Hoàng Thu Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt
58 Anna Thị Mỹ Hiền, OP Dòng Đaminh Phú Cường
59 Maria Tạ Thị Tuyết Hạnh, OP Dòng Đaminh Phú Cường
60 Therese Thị Trinh, OP Dòng Đaminh Phú Cường
61 Rôsa Thị Hằng, LHC Dòng Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu
62 Cêcilia Mai Thị Tốt, LHC Dòng Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu
63 Anna Nguyễn Thị Kim Hương, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết
64 Maria Trần Thị Trung, LHC Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum
65 Matta Phan Thị Tuyết Hồng, LHC Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum
66 Maria Như Thi, LHC Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum
67 Têrêsa Phạm Thị Mỹ Dung, FMSR Dòng Mân Côi – Chí Hoà
68 Anna Mai Thị Mỹ Trang, IHM Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
69 Anna Nguyễn Thị Thanh Tuyền, IHM Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
70 Matta Ngô Thị Hồng Diễm, IHM Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
71 Maria Nguyễn Thị Hồng Liêm, IHM Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
72 Anna Trần Thị Thu Trâm, IHM Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
73 Maria Cêcilia Nguyễn Bích Hải, OSB Dòng Olivetan Benedictine
74 Maria Trần Kim Dòng Bác Ái Chúa Kitô
75 Maria Nguyễn Nga, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
76 Anna Nguyễn Thanh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
77 Maria Tình, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
78 Anna Hồ Hiên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
79 Maria Chu Hữu, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
80 Anna Nguyễn Thu, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
81 Theresa Hồ Linh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
82 Theresa Paul Trần Khánh Vy, OP Dòng Đaminh
83 Mary Therese Nguyễn Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
84 Maria Phan Thuận, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
85 Anna Phùng Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
86 Anna Diện, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
87 Maria Nguyễn Nhiệm, LHC Dòng Mến Thánh Giá Vinh
88 Maria Trần Thị Tỉnh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao-Bùi Chu
89 Teresa Đinh Thị Dung, O.P Dòng Đaminh Bùi Chu
90 Anna Nguyễn Thị Nhàn, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
91 Teresa Vương Bích Phượng, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
92 Anna Phạm Hồng Đức, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
93 Maria Nguyễn Kim Tuyến, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
94 Maria Nguyễn Bích Hồng, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
95 Maria Nguyễn Thanh Kim Huyền, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
96 Anna Nguyễn Hồng Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
97 Catarina Nguyễn Thùy Huyền Trâm, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
98 Maria Vương Thị Tin, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
99 Teresa Trần Thị Xuân, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
100 Maria Thị Loan, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
101 Maria Đinh Thị Dung, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
102 Teresa Nguyễn Mai Liên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
103 Theresa Nguyễn Mai Phương, O.P Dòng Đaminh
104 anna Thị Hà, O.P Dòng Đaminh
105 Maria Nguyễn Thị Thủy, O.P Dòng Đaminh
106 Martha Nguyễn Thị Hoàng, O.P Dòng Đaminh
107 Maria Nguyễn Mai Đệ, O.P Dòng Đaminh
108 Maria Hoàng Bích Lệ, O.P Dòng Đaminh
109 Maria Trương Thị Quý, O.P Dòng Đaminh
110 Theresa Nguyễn Thị Thạch, SMC Dòng Thừa Sai Bác Ái
111 Maria Trần Tâm, OP Dòng Đaminh Rosa Lima
112 Rosa Phạm Kim Mai, OP Dòng Đaminh Rosa Lima
113 Maria Phạm Lộc, LHC Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang
114 Theresa Trần Thị Lan Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt miền Portland OR
115 Maria Trần Thị Tơ Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, Việt Nam
116 Maria Chu Bạch Tuyết, OP Dòng Đaminh Rosa Lima
117 Maria Đỗ Thư, LHC Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội
118 Mary Đặng Chúc, SSPC Dòng Missionary Sisters of St. Peter Claver
119 Mary John Vianney Diệu Huyền Dòng Đaminh Rosa Lima
120 Maria Theresa Nguyễn Kim Hồng, OP Dòng Đaminh
121 Anna Pauline Phạm Khánh Vân, OP Dòng Đaminh
122 Catherine Mary Dương Phương Tiên, OP Dòng Đaminh
123 Mary John Lâm Mai Thảo, OP Dòng Đaminh
124 Terexa Faustina Thùy Linh, OP Dòng Đaminh
125 M. Najjemba Leonora, SSPC Dòng Missionary Sisters of St. Peter Claver
126 Anna Đinh Thị Xuân Hiền Dòng Phúc Âm Sự Sống
127 Maria Nguyễn Thị Oanh Dòng Phúc Âm Sự Sống
128 Maria Dương Thuỳ Hương Tu Hội Thánh Tâm Chúa Giêsu
129 Maria Trần Thị Hà, CMSSTCJ Dòng Carmelite Missionary Sisters of St. Theresa of The Child of Jesus
130 Therese Nguyễn Bạch Dương, OP Dòng Đaminh Phú Cường
131 M. Augustine Đinh Thu-Hà Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa
132 M. Magdalene Nguyễn Thanh-Thủy Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa
133 M. Catherine Nguyễn Tuyết-Mai, FMSR Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa
134 M. Goretti Nguyễn Thu-Van, FMSR Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa
135 M. Faustina Nguyễn Sandy, FMSR Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa
136 M. Theresa Trần Thiên Ý, FMSR Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa
137 Rose Trần Thị Hải C.SJ.B Dòng Sisters of St. John the Baptist
138 Raphael Tiết Minh, SJP Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
139 Mary Bùi Trâm Dòng Dominican Sisters of Peace
140 Perpetua Nguyễn Cửu Dòng Trinh Vương Thương Xót
141 Cecilia Joseph Nguyễn Mai Dòng Trinh Vương Thương Xót
142 Anna Nguyễn Thị Bích Ngà Tu Hội SOLT
143 Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng, O.P Dòng Đaminh Tam Hiệp
144 Teresa Bùi Thùy Ngân Dòng Đaminh Tam Hiệp
145 Anna Nguyễn Thị Mai Duyên, O.P Dòng Đaminh Phú Cường
146 Carmel Dương Thị Mỹ Hóa Dòng Mến Thánh Giá
147 Maria Nguyễn Xuân Thư Dòng Sisters of St. Paul de Chartres
148 Maria Bùi Ái Thảo Dòng Sisters of St. Paul de Chartres
149 Elizabeth Nguyễn Xuân Thy Dòng Sisters of St. Paul de Chartres
150 Maria Lan Phương Dòng Sisters of St. Paul de Chartres
151 Rose Thị Hằng Dòng Chúa Chiên Lành
152 Maria Phạm Thị Nhi, LHC Dòng Mến Thánh Giá
153 Maria Thái Thị Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá
154 Maria Diễm Phúc, LHC Dòng Mến Thánh Giá
155 Maria Phan Thị Thu Tâm, O.P Dòng Đaminh Phú Cường
156 Maria Phạm Gấm, O.P Dòng Đaminh
157 Maria Trần Tuyến, O.P Dòng Đaminh
158 Maria Phạm Thị Tuyến, LHC Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn
159 Maria Phùng Bản, LHC Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
160 Maria Ngô Luyến, LHC Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
161 M. Phanxico Assisi Hoàng Thị Dẫn, FMSR Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa
162 Maria Thao, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa
163 Maria Tạ Thị Oanh, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa
164 Martha Nguyễn Thu Hằng, CMR Dòng Trinh Vương – Chi Dòng Hoa Kỳ
165 Faustina Ánh Tuyết, CMR. Dòng Trinh Vương – CD Hoa Kỳ
166 Marguerite Trần Tường Vi, CMR Dòng Trinh Vương – CD Hoa Kỳ
167 Josephine Đỗ Thị Bảo, CMR. Dòng Trinh Vương – CD Hoa Kỳ
168 Eileen Nguyễn Thu Phượng, CMR. Dòng Trinh Vương – CD Hoa Kỳ
169 Janine Trần Ngọc Vân, CMR. Dòng Trinh Vương – CD Hoa Kỳ
170 Irene Đinh Thị Khanh, CMR. Dòng Trinh Vương – CD Hoa Kỳ
171 Maria Nguyễn Thị Thúy Hằng, CMR. Dòng Trinh Vương
172 Cecilia Thị Thùy Trang Dòng Trinh Vương
173 Maria Nguyễn Thị Bích Phượng Dòng Trinh Vương
174 Maria Nguyễn Thị Ngọc Thanh Dòng Trinh Vương
175 Catherine Nguyễn Quỳnh Như, CMR. Dòng Trinh Vương – CD Hoa Kỳ
176 Marciana Đinh Thị Chuẩn, CMR Dòng Trinh Vương – CD Hoa Kỳ
177 Veronica Đỗ Quỳnh Dao, CMR Dòng Trinh Vương – CD Hoa Kỳ
178 Emeline Phan Thanh Thúy, CMR Dòng Trinh Vương – CD Hoa Kỳ
179 Cecilia Phạm Phương Hiền, CMR Dòng Trinh Vương – CD Hoa Kỳ
180 Julie Phạm Julie, CMR Dòng Trinh Vương – CD Hoa Kỳ
181 Ann Dương Thanh Hương, CMR Dòng Trinh Vương – CD Hoa Kỳ
182 Jacinta Trần Kim Ngân, CMR Dòng Trinh Vương – CD Hoa Kỳ
183 Gwen Đỗ Ngọc Huyền, CMR Dòng Trinh Vương – CD Hoa Kỳ
184 Anna Nguyễn Liên- Sơn,ICM Tu Đoàn Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo
185 Maria Bùi Thụy Lan, ICM Tu Hội Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền Giáo
186 Maria Nguyễn Thị Nhung, ICM Tu Hội Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền Giáo
187 Maria Trịnh Thị Thơ, ICM Tu Hội Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền Giáo
188 Maria Bùi Thuỵ Lan, ICM Tu Hội Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền Giáo
189 Mary Vincent Phạm Thúy Lan, OP Dòng Đaminh
190 Theresa Nguyễn Thùy Dung, OP Dòng Đaminh
191 Theresa Dominic Phạm Tú Quyên, OP Dòng Đaminh
192 Phanxica Phạm Thị Thanh Thảo, OP Dòng Đaminh
193 Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Thủy Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm
194 Têrêsa Thị Kim Thủy Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm
195 M. Priscilla Trần Thị Thơm, FMSR Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi
196 Helen Ngô Viết Thu Vân Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ
197 MariaTeresa Vương Lưu Bạch Vân, OSB Dòng Biển Đức
198 Rosa Galmin Rosalia Dòng Holy Spirit Missionary Sisters
199 Maria Nguyễn Maria Theresa Dòng Holy Spirit Missionary Sisters
200 Mary Rain Raj Selvi Dòng Holy Spirit Missionary Sisters
201 Maria Mađalêna Đỗ Oanh Tuyết Dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver
202 Maria Nguyễn Thị Ơn, LHC Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt
203 Lucia Anne P. Dung, O.S.B Dòng Benedictine Sisters of Perpetual Adoration
204 Maria Nguyễn Thanh Diệu, OP Dòng Đaminh
205 Anê Nguyễn Thị Thịnh, OP Dòng Đaminh Rosa Lima
206 Maria Thị Ngọc Lan, OP Dòng Đaminh Lima Rosa

Danh Sách Quý Thầy Tham Dự NTM

Số Tên Thánh Họ Tên Thuộc Tên (Tổng) Địa Phận / Dòng / Tu Đoàn / Tu Hội:
1 Pt. Vincentê Trần Luận Địa Phận Victoria, TX
2 Pt. Phêrô Đặng Cần Địa Phận St. Augustine, FL
3 Pt. Giuse Đào Hoá Văn Địa Phận Orange California, CA
4 Pt. Antôn Nguyễn Diệm Địa Phận Kansas City – St Joseph, MO
5 Pt. Phêrô Tống Thanh Quan Địa Phận Des Moines, IA
6 Pt. Giuse Nguyễn Phẩm Địa Phận Gavelston – Houston, TX
7 Pt. Giuse Nguyễn Long Địa Phận Los Angeles, CA
8 Pt. Phaolô Hoàng Ngọc Quí Địa Phận Fort Worth, TX
9 Pt. Phêrô Hoàng Hoa Tửu Tổng Địa Phận Galveston-Houston, TX
10 Pt. Giuse Thân Thuận Tổng Địa Phận Chicago
11 Pt. Giuse Nguyễn Trung Tổng Địa Phận Omaha, NE
12 Phaolô Nguyễn Văn Hiệp Địa Phận Phát Diệm, VN
13 Pt. Inhaxiô Văn Lai Địa Phận Oslo, Na Uy
14 Phaolô Nguyễn Văn Đoàn Địa Phận Phát Diệm, VN
15 Giuse Vinh Địa Phận Des Moines, IA
16 Pt. Đaminh Nguyễn Thanh Quang Địa Phận Charlotte, NC
17 Augustinô Trần Duy Linh, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
18 Gioan Baotixita Nguyễn Đức Trường An, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
19 Rev. (Mục Sư) Statwick Unyong Địa Phận Interfaith Community
20 Rev. (Mục Sư) Best Mike Địa Phận Southern Baptist
21 Rev. (Mục Sư) Johnson Jeff Địa Phận United Methodist
22 Rev. (Mục Sư) Tharakan Angi Địa Phận Episcopal Church
23 Rev. (Mục Sư) Stoops Chris Địa Phận Orthodox Christian Church
24 Phêrô Trần Mạnh Hảo Địa Phận Phát Diệm, VN
25 Gioan Đỗ Hoàng Duy Khanh, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
26 Phêrô Nguyễn Hoàng Minh Tuấn, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
27 Darío Figueroa Darío Rubén, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
28 Peter Nguyễn Huy Hoàng, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
29 Pt. Giuse Minh Địa Phận Baton Rouge, LA
30 Pt. Gioan Baotixita Nguyễn Thông Ban Địa Phận Fort Worth, TX
31 Pt. Vincentê Nguyễn Truật Địa Phận Fort Worth TX
32 Ambrôsiô Đỗ Thế Hưng, O.Cist Dòng Xitô – Ava, MO
33 Anphongsô Văn Hứa, O.Cist Dòng Xitô – Ava, MO
34 N/A Trần Văn Lưu, O.Cist Dòng Xitô – Ava, MO
35 N/A Nguyễn Văn Nghĩa, O.Cist Dòng Xitô – Ava, MO
36 N/A Garza Steve, O.Cist Dòng Xitô – Ava, MO
37 Giuse Nguyễn Nam, SVD Dòng Ngôi Lời
38 Đaminh Nguyễn Nhuận Địa Phận Dallas, TX
39 Giuse D. Huy, CSsR Dòng Chúa Cúu Thế
40 Anrê Hồ Văn Tòng, O.Cist Dòng Xitô
41 Tôma Thái Văn Dũng, O.Cist Dòng Xitô
42 Emmanuel Nguyễn Bá Lệ, O.Cist Dòng Xitô
43 Benedict Trần Văn Vương, O.Cist Dòng Xitô
44 Gioan Thánh Giá Nguyễn Văn Bắc Dòng Xitô Thiên Phước
45 Phêrô Nguyễn Hải Linh Địa Phận Fort Worth, TX
46 Phêrô Đinh Hữu Thông, SVD Dòng Ngôi Lời
47 Pt. Giuse Phạm Tuyên Tổng Địa Phận Chicago
48 Giuse Trương Danny Văn Địa Phận Orange, Ca
49 Đaminh Nguyễn Minh Huy Địa Phận Đà Nẵng
50 Gioan Thánh Giá Trần Văn Chính, OSB Dòng Biển Đức
51 Martinô Trần Thanh Phong, OSB Dòng Biển Đức
52 Giuse Nguyễn Trần Hồng Vũ, OSB Dòng Biển Đức
53 Bônaventura Nguyễn Văn Thắng, OSB Dòng Biển Đức
54 Giuse Maria Đặng Hữu Tôn, MF Dòng Thừa Sai Đức Tin
55 Anphongsô Đỗ Xuân Huy Dòng Servants of the Paraclete
56 Giuse Nguyễn Truyền, OFM Cap. Dòng Capuchin Franciscans
57 Micae Dorn Michael, OFM Cap. Dòng Capuchin Franciscans
58 Phêrô Đinh Trường, OFM Cap. Dòng Capuchin Franciscans
59 Giuse Bùi Kỵ Địa Phận Philadelphia
60 Gioan Baotixita Bạch Trí Dòng Thánh Thể
61 Phêrô Phaolô Phạm Đức Thành Địa Phận Portland Maine

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*