Cập nhật: Ngày 28/07/2019 (Danh sách được sắp xếp theo thứ tự Địa Phận-Dòng-Tu Đoàn-Tu Hội)

  • Danh sách được sắp xếp theo thứ tự HỌ xem tại đây

Danh Sách Quý Linh Mục Tham Dự NTM

STT Tên Thánh Hộ Tên Thuộc Tên Địa Phận – Dòng – Tu Hội
1 Abraham Đoàn Địa Phận Allentown, PA
2 John Hutta John Địa Phận Allentown, PA
3 Phaolô Trần Anh Tuấn Dòng Anh Em Hèn Mọn, VN
4 Giuse Hoàng Joseph Đức Tổng Địa Phận Archdiocese of Military Services, US
5 Giuse Đinh Phước Đại Địa Phận Bà Rịa, VN
6 Phêrô Nguyễn Thái Phuc Địa Phận Bà Rịa, VN
7 Gioan Tân Phan Văn Toàn, O.Cist Dòng Bà Rịa/Xitô, VN
8 Giuse Ngô Văn Quảng Địa Phận Bắc Ninh, VN
9 Đaminh Nguyễn Văn Khang Địa Phận Bắc Ninh, VN
10 Đaminh Nguyễn Như Khuê Địa Phận Bắc Ninh, VN
11 Giuse Hoàng Địa Phận Baton Rouge, LA
12 Giuse Minh Địa Phận Baton Rouge, LA
13 Giuse Nguyễn Văn Thắng Dòng Biển Đức
14 Philipphê Phan Trần Xuân Lành Địa Phận Bridgeport, CT
15 Giuse Phạm Văn Bảo Địa Phận Bùi Chu, VN
16 Giuse Trần Trung Hiếu Địa Phận Bùi Chu, VN
17 Gioan B. Văn Vĩnh Địa Phận Bùi Chu, VN
18 Giuse Phạm Mạnh Cường Địa Phận Camden, NJ
19 Giuse Ngô Văn Phương, O. Carm. Dòng Cát Minh, US
20 Gioan Nguyễn Hiệp Địa Phận Cheyenne, WY
21 Giuse Phạm Quang Tuyến, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế, Denver Province
22 Giuse Trần Thanh Sơn, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế, Denver Province, US
23 Giuse Ngô Thông, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế, US
24 Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế, US
25 Phanxicô Phạm Hậu, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế, US
26 Phanxicô Xaviê Uông Lương, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế, US
27 Antôn Đinh Bá Cẩn, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế, VN
28 Simon Nguyễn Ngọc Thạch Dòng Chúa Thánh Thần
29 Peter Munishi Honest, C.S.Sp Dòng Chúa Thánh Thần, US
30 Giuse Minh Địa Phận Colorado Springs, CO
31 Đaminh Nguyễn Minh Quý Địa Phận Đà Lạt, VN
32 Gioan Baotixita Hồ Thái Sơn Địa Phận Đà Nẵng, VN
33 Gioan Baotixita Trần Văn Thọ Địa Phận Đà Nẵng, VN
34 Giacôbê Văn Trần Đức Duy Địa Phận Đà Nẵng, VN
35 Stêphanô Ngọc Đính Địa Phận Đà Nẵng, VN
37 Gioan Baotixita Nguyen Duc Vuong, O.P Dòng Đaminh, Canada
38 Phêrô Nguyễn Văn Thủy Dòng Đaminh, VN
39 Phêrô Đinh Đức Hải Địa Phận Davenport, IA
40 Đaminh Saviô Đinh Phụng Linh, SDB Dòng Don Bosco, VN
41 Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Thiệu, SDB Dòng Don Bosco, VN
42 Gioan Baotixita Vu Dustin Tổng Địa Phận Dubuque, IA
43 Phêrô Micael Phạm Nghi, SOLT Tu Hội Đức Mẹ Chúa Ba Ngôi Chí Thánh
44 Giuse Bùi Hoàng Tổng Địa Phận Galveston-Houston, TX
45 Anthony Trần Ngọc Hùng, O.P. Dòng Galveston-Houston/ Đaminh, US
46 Jean-Baptiste Trần Trung Hiếu Địa Phận GAP, France
47 Giuse Bùi Quang Tào Tổng Địa Phận Hà Nội, VN
48 Giuse Đỗ Văn Đức Tổng Địa Phận Hà Nội, VN
49 Phanxicô Thanh Nghị Địa Phận Hà Nội, VN
50 Giuse Mai Hữu Phê Địa Phận Hà Nội, VN
51 Giuse Tạ Minh Quý Tổng Địa Phận Hà Nội, VN
52 Phêrô Nguyễn Văn Ninh Địa Phận Hà Tĩnh, VN
53 Giuse Trần Văn Phúc Địa Phận Hà Tĩnh, VN
54 Philipphê Nguyễn Bá Thông Tổng Địa Phận Huế, VN
55 Bênêđictô Phạm Tuấn Tổng Địa Phận Huế, VN
56 Giuse Dương Minh Tổng Địa Phận Indianapolis, IN
57 Gioan Trần Kim Tuyến Địa Phận Kalamazoo, US
58 Giuse Phan Trọng Hanh Địa Phận Kansas City-St.Joseph, MO
59 Phêrô Ngô Đức Trinh Địa Phận Kontum, VN
60 Giuse Nguyễn James Địa Phận Lafayette , LA
61 Giuse Trần Chu Năng Địa Phận Lạng Sơn, VN
62 Giuse Phạm Thi, SCJ Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, US
63 Đaminh Đỗ Duy Nho Địa Phận Little Rock, AR
64 Louis Đỗ Ngọc Tuyến Địa Phận Little Rock, AR
65 Peter Quang Địa Phận Little Rock, AR
66 Đaminh Hoàng Quốc Việt Địa Phận Long Xuyên, VN
67 Giuse Nguyễn Văn Tự Địa Phận Long Xuyên, VN
68 Giuse Nguyễn Văn Hương Địa Phận Long Xuyên, VN
69 Phêrô Phạm Văn Hào Địa Phận Long Xuyên, VN
70 Giuse Đức Thiện Địa Phận Long Xuyên, VN
71 Gioan Ngọc Khôi Địa Phận Long Xuyên, VN
72 Joseph Nguyễn Quân Tổng Địa Phận Los Angeles, CA
73 Gioan Đàm Xuân Lộ Dòng Maryknoll
74 Phêrô Nguyễn Hùng Cường Dòng Maryknoll
75 Norbert Pacheco Norbert Dòng Maryknoll
76 Phêrô Trần Việt Hùng Địa Phận Metuchen, NJ
77 Giuse Trần Quang Tổng Địa Phận Milwaukee, US
78 Phao Lô Nguyễn Đình Trầm Địa Phận Montpellier, France
79 Stephano Trần Ngọc Chi Địa Phận Mỹ Tho, VN
80 Luca Nguyễn Hùng Dũng Tổng Địa Phận New Orleans, LA
81 Phêrô Phan Minh Tổng Địa Phận New Orleans, LA
82 Vinh sơn Nguyễn Đức Khanh, SVD Dòng Ngôi Lời, Mexico
83 Gioan Lưu Mai Khiên, SVD Dòng Ngôi Lời, US
84 Phêrô Nguyễn Brandon Hiệp, SVD Dòng Ngôi Lời, US
85 Stêphanô Nguyễn Mạnh Khả Dòng Ngôi Lời, US
86 Giuse Nguyễn Peter Phong, SVD Dòng Ngôi Lời, US
87 Joseph Trần Thiên Sai, SVD Dòng Ngôi Lời, US
88 Giuse Trần Quang Chinh, SVD Dòng Ngôi Lời, US
89 Anthony Công An Dòng Ngôi Lời, US
90 Phêrô Nguyễn Văn Phong, S.D.D. Tu Đoàn Nhà Chúa, US
91 Bathôlômêô Phạm Đạt, S.D.D. Tu Đoàn Nhà Chúa, US
92 Phêrô Đỗ Anh Cường Địa Phận Nha Trang, VN
93 Gioan Baotixita Dương Quỳnh Lưu Địa Phận Nha Trang, VN
94 Joachim Nguyễn Thái Hòa Địa Phận Nha Trang, VN
95 Phêrô Nguyễn Đình Ngân Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo
96 Peter Sơn Địa Phận Oakland, CA
97 Peter Mary Tran Joseph Địa Phận Oaland, CA
98 Gregory Nguyễn Việt Tổng Địa Phận Oklahoma, OK
99 Joseph Hoàng Đức Địa Phận Orange, CA
100 Phêrô Nguyễn Thành Tài Địa Phận Orange, CA
101 Giuse Nguyễn Thanh Châu Địa Phận Orlando, FL
102 Gioan Baotixita Nguyễn Sinh Sắc Tổng Địa Phận Osaka, Japan
103 Giuse Đồng Văn Vinh Địa Phận Perth, Úc
104 Giuse Minh Hà Địa Phận Phan Thiết, VN
105 Tôma Nguyễn Văn Hiệp Địa Phận Phan Thiết, VN
106 Phao lô Trần Văn Thịnh, OFM Dòng Phanxico, US
107 Giuse Nguyễn Tân, OFM Dòng Phanxicô, US
108 Gioan Đỗ Văn Khoa Địa Phận Phát Diệm, VN
109 Phêrô Minh Hòe Địa Phận Phát Diệm, VN
110 Phêrô Trần Mạnh Thiêm Địa Phận Phát Diệm, VN
111 Phaolô Văn Nam Địa Phận Phát Diệm, VN
112 Phaolô Nguyễn Phú Cường Địa Phận Phú Cường, VN
113 Giuse Nguyễn Văn Phán Địa Phận Phú Cường, VN
114 Phêrô-Giuse Trần Tấn Nam, CB Tu Đoàn Phú Cường/Tu Đoàn Thiên Phúc, VN
115 Giuse Cao Minh Triết Tổng Địa Phận Sài Gòn, VN
116 Giuse Quang Trường Tổng Địa Phận Sài Gòn, VN
117 Giuse Pham Toan Địa Phận San Bernardino, CA
118 Giuse N. Đức Minh Địa Phận Santa Ana, CA
119 John Trần Địa Phận Savannah, GA
120 Philipphê Nguyễn Văn Hiếu Địa Phận Sioux City, IA
121 Galias Alejandre, SMAHE Dòng Sons and Sisters of Mary
122 GiuseMaria Vương Thiện Quốc Tổng Địa Phận St. Paul – Minneapolis, US
123 Gioan Nguyễn Tươi Địa Phận Syracuse, NY
124 Antôn Nguyễn Cao Thắng Dòng Tên Giáo Phận Thanh Hoá, VN
125 Giuse Vu Tho, S.J. Dòng Tên, US
126 Phanxicô Thế Toàn, SJ Dòng Tên, US
127 Tađêô Nguyễn Văn Yên, SJ Dòng Tên, VN
128 Đaminh Đào Công Thành Địa Phận Thái Bình, VN
129 Đaminh Đào Trung Thành Địa Phận Thái Bình, VN
130 Augustinô Nguyễn Quang Huy Địa Phận Thái Bình, VN
131 Phêrô Đỗ Trọng Khải Địa Phận Thanh Hoá, VN
132 Giuse Phạm Văn Nhân Địa Phận Thanh Hoá, VN
133 Vincentê Phạm Nghiệp, CSC Dòng Thánh Tâm Huế, VN
134 Giuse Trần Phú Vinh Dòng Thánh Thể, VN
135 Phêrô Nguyễn Tiến Nghi Dòng Thừa sai đức tin, VN
136 Giuse Trương Diễn, C.Pp.S. Dòng Thừa Sai Máu Châu Báu, US
137 John Bosco Trần Đức Quý, MSC Dòng Thừa sai Thánh Tâm, VN
138 Phaolô Trọng Bình, MSV Tu Hội Thừa Sai, VN
139 Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn, C.P Dòng Thương Khó Chúa Giêsu, VN
140 Phaolô Đặng Xuân Ba, s.P Dòng Tôi Tớ Đấng Bảo Trợ, VN
141 Antôn Khánh Tường, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
142 Phanxico Xaviê Nguyễn Thanh Bình, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, US
143 Vincentê Nguyễn Văn Định, CS Dòng Truyền Giáo Thánh Carolo Scalabrini, VN
144 An-tôn Nguyễn Đô Địa Phận Tulsa, OK
145 Phanxico Xavie Nguyễn Ngọc Tâm Địa Phận Tulsa, OK
146 James Nguyễn Quốc Văn Địa Phận Tulsa, OK
147 Giuse Nguyễn Thanh Khiết Địa Phận Tulsa, OK
148 Phêrô Nguyễn Vũ Trọng Duy Địa Phận Tulsa, OK
149 Dominico Nguyễn Văn Sáu Địa Phận Vĩnh Long, VN
150 Phaolô phạm Văn Tuyên Dòng Vinh Sơn, Đài Loan
151 Gioan Baotixita Nguyễn Kim Đồng Địa Phận Vinh, VN
152 Martin Nguyễn Tùng John Tổng Địa Phận Washington DC
153 Michael Bungardt Michael Địa Phận Wichita, KS
154 Paul Nguyễn Hiển Địa Phận Wichita, KS
155 Benjamin Nguyễn Nhật Địa Phận Wichita, KS
156 John B. Phạm Quốc Hùng Địa Phận Wichita, KS
157 Phaolô Hoàng Văn Dương Dòng Xitô Mỹ Ca, VN
158 Maria Phêrô Nguyễn Tấn Tường Dòng Xitô, VN
159 Antôn Trần Văn Nhâm Dòng Xitô, VN
160 Matthew Nguyễn Khắc Hy, PSS Tu Hội Xuân Bích
161 Vinh Sơn Dương Văn Đức Địa Phận Xuân Lộc, VN
162 Phêrô Ngô Minh Nhật Địa Phận Xuân Lộc, VN
163 Phaolô Nguyễn Thiên Tú Địa Phận Xuân Lộc, VN
164 Augustino Nguyễn Thứ Lễ Địa Phận Xuân Lộc, VN
165 Đaminh Nguyễn Văn Tòng Địa Phận Xuân Lộc, VN
166 Joseph Nguyễn Văn Tịch Địa Phận Xuân Lộc, VN
167 Giuse Phan Thế Khanh Địa Phận Xuân Lộc, VN
168 Gioan Baotixita Trần Ngọc Bảo Địa Phận Xuân Lộc, VN
169 Phêrô Trịnh Quang Khánh Địa Phận Xuân Lộc, VN
170 Micae Thành Nhân Địa Phận Xuân Lộc, VN
171 Giuse Văn Trường Địa Phận Xuân Lộc, VN
172 Giuse Đức Hiệp Địa Phận Xuân Lộc, VN
173 Kammouk Justin

Danh Sách Quý Sơ Tham Dự NTM

STT Tên Thánh Họ Tên Thuộc Tên Đia Phận – Dòng – Tu Hội
1 Marie Gilbert Y Dương Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum, VN
2 Maria Nguyễn Hồng, O.S.B. Dòng Biển Đức – Atchison, KS
3 Maria Nguyễn Maria Hồng, O.S.B. Dòng Biển Đức – Atchison, KS
4 Cecilia Nguyễn Thị Túy Hoa Tổng Địa Phận Caritas – Sàigòn, VN
5 Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Thủy Tổng Địa Phận Caritas – Sàigòn, VN
6 Peter Marie Phạm Peter Marie, OCD Dòng Cát Minh – Discalced Carmelite, US
7 Marciana Đinh Thị Chuẩn Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
8 Irene Đinh Thị Khanh, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
9 Veronica Đỗ Quỳnh Dao Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
10 Josephine Đỗ Thị Bảo, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
11 Ann Dương Thanh Hương, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
12 Theresa Tố Ni, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
13 Faustina Ánh Tuyết, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
14 Eileen Nguyễn Thu Phượng, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
15 Grace Nguyễn Sương Mai, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
16 Martha Nguyễn Thu Hằng, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
17 Catherine Nguyễn Quỳnh Như, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
18 Pauline Nguyễn Kim Kiều, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
19 Marie Nguyễn Diễm Trang, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
20 Julie Phạm Kim Hoa, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
21 Emeline Phan Thanh Thúy, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
22 Marguerite Trần Tường Vi, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
23 Janine Trần Ngọc Vân, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
24 Jacinta Trần Kim Ngân, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
25 Rose Hằng, RGS Dòng Chúa Chiên Lành, US
26 Joanna Toàn Thi, RGS Dòng Chúa Chiên Lành, VN
27 Marie Isabelle Nguyễn Thu Thủy Dòng Chúa Quan Phòng – Cần Thơ, VN
28 Maira Bùi Thị An Hòa Dòng Chúa Quan Phòng – Sàigòn, VN
29 Maria Cao Thị Hải Yến Dòng Chúa Quan Phòng – Sàigòn, VN
30 Lucia Anne Phương Dung, OSB Dòng Clyde, Missouri/ Benedictine
31 Suzanne Nguyễn Ánh Tuyết Dòng Clyde, Missouri/ Benedictine
32 Maria Bùi Thị Bích Thuận, FMV Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – Huế, US
33 Mattha Hồ Thị Thu Hương, FMV Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – Huế, US
34 Têrêsa Phan Thị Dương, FMV Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – Huế, US
35 Mattha Văn Thi Kim Phượng, FMV Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – Huế, US
36 Anna Nguyễn Thị Vui Địa Phận Đa Minh Bà Rịa, VN
37 Angel Trần Thị Hiệp Dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, US
38 Maria Nguyễn Thị Duyên Dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, VN
39 Theresa Nguyễn Thị Hoa Dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, VN
40 Maria Phan Thị Thanh Tâm Dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, VN
41 Maria Tạ Thị Tuyết Hạnh Dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, VN
42 Marcellino Nguyễn Ngọc Dung, OP Dòng Đaminh – Sisters of Peace, US
43 Maria Giuse Thị Lý Dòng Đaminh Bà Rịa, US
44 Têrêsa Martin Đào Thị Ngọc Thuận, OP Dòng Đaminh Bà Rịa, VN
45 Anna Andre Đỗ Hương Dòng Đaminh Bà Rịa, VN
46 Anna Nguyễn Thị Dịu Dòng Đaminh Bà Rịa, VN
47 Teresa Nguyễn Thị Hoa Hằng, OP Dòng Đaminh Bà Rịa, VN
48 Maria Phạm Gấm Dòng Đaminh Bắc Ninh, VN
49 Teresa Trần Nhàn Dòng Đaminh Bắc Ninh, VN
50 Therese Đinh Duyên Dòng Đaminh Bùi Chu, VN
51 Ane Đỗ Liên, OP Dòng Đaminh Bùi Chu, VN
52 Rosa Lâm Thị Quế Dòng Đaminh Bùi Chu, VN
53 Maria Phạm Xuyến, OP Dòng Đaminh Bùi Chu, VN
54 Teresa Phạm Thị Thu Hiền Dòng Đaminh Bùi Chu, VN
55 Maria Trần Tuyết Dòng Đaminh Bùi Chu, VN
56 Maria Trần Thị Phương Dòng Đaminh Bùi Chu, VN
57 Maria Trần Thị Thoa Dòng Đaminh Bùi Chu, VN
58 Teresa Nguyễn Xuyên Dòng Đaminh Mẫu Tâm – Hải Phòng, VN
59 Maria Hoàng Bích Lệ, OP Dòng Đaminh Oklahoma City, OK
60 Teresa Nguyễn Mai phương, OP Dòng Đaminh Oklahoma City, OK
61 Matta Nguyễn Hoàng, OP Dòng Đaminh Oklahoma City, OK
62 Maria Nguyễn Thủy Dòng Đaminh Oklahoma City, OK
63 Maria Trương Thị Quý Dòng Đaminh Oklahoma City, OK
64 Mary John Vianney Huyền Diệu, OP Dòng Đaminh Rosa Lima – Tulsa, OK
65 Martino Hoàng Kim Anh Dòng Đaminh Rosa Lima, VN
66 Maria Hồng Thủy Dòng Đaminh Rosa Lima, VN
67 Anna Nguyễn Thị Hồng Loan Dòng Đaminh Rosa Lima, VN
68 Rosa Phạm Kim Mai Dòng Đaminh Rosa Lima, VN
69 Maria Trần Thanh Tâm Dòng Đaminh Rosa Lima, VN
70 Maria Hoàng Thuý Liễu, OP Dòng Đaminh Tam Hiệp, US
71 Anna Phạm Thị Tuyết Phương Dòng Đaminh Tam Hiệp, US
72 Isave Ngô Huyền Diệu, Op. Dòng Đaminh Tam Hiệp, VN
73 Maria Nguyễn Thanh Tuyền Dòng Đaminh, Úc
74 Maria Trương Ngọc Duyên Dòng Đaminh, Úc
75 Maria Trần Kim Anh, O.P. Dòng Đaminh, VN
76 Cecilia Nguyễn Thị Sen, OSF Dòng Denver / Sisters of St. Francis
77 Maria Phượng Uyên, FMOL Địa Phận Franciscan Missionaries of Our Lady, US
78 Maria Angel Trần Thị Hiệp Dòng Georgia, US
79 Têresa Nguyễn Kim Hiển, LHC Dòng Hà Nội, VN
80 Yustina Intan Yustina Dòng Holy Spirit Missionary Sisters, US
81 Maria Nguyễn Maria Theresa Dòng Holy Spirit Missionary Sisters, US
82 Anna Bùi Thị Nhị Địa Phận Khiết Tâm Đức Mẹ – Nha Trang, VN
83 Têrêxa Therese Địa Phận Lansing, MI / St Paul de Chartres (SPC)
84 Maria Hoang Hoa, LHC Dòng Lovers of the Holy Cross of Los Angeles, US
85 M. Faustina Bùi Len Dòng Mân Côi Bùi Chu, VN
86 M. Casimir Hoa, FMSR Dòng Mân Côi Bùi Chu, VN
87 M. Gioan Víanney Nguyễn Thêu, FMSR Dòng Mân Côi Bùi Chu, VN
88 M. Giuse Trần Nga Dòng Mân Côi Bùi Chu, VN
89 Maria Khổng Thị Ngọc Dung Dòng Mân Côi, VN
90 Maria Catherien Phạm Nguyễn Bích Hợp Dòng Mân Côi, VN
91 Maria Phạm Thị Thanh Trâm Dòng Mân Côi, VN
92 Maria Nguyễn Hồng Yến, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
93 Anna Nguyễn Thị Hiền, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
94 Maria Nguyễn Kim Quyên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
95 Anne Nguyễn Thu Hà Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
96 Maria Trần Kim Cúc, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
97 Anna Trần Ngọc Tự, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
98 Maria Như Thi Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, US
99 Maria Nguyễn Thị Hương Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, US
100 Matta Phan Thị Tuyết Hồng Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, VN
101 Maria Trần Thị Trung Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, VN
102 Anê Nguyễn Ánh Dương, MTG Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt – Portland, OR
103 Agatha Trần Thúy Hằng, MTG Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt – Portland, OR
104 Elizabeth Nguyễn Liên Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, US
105 Maria Nguyễn Hoàng Thu Hoa Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, VN
106 Maria Nguyễn Thị An Hòa Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, VN
107 Maria Trần Thu Cúc Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, VN
108 Cecilia Trần Thị Hồng Ánh Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, VN
109 Maria Nguyễn Thị Thúy Nga, LHC Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, VN
110 Maria Nguyễn Hoài Như An Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, VN
111 Maria Nguyễn Trương Nguyên Anh Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, VN
112 Maria Phạm Thị Tâm Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, VN
113 Maria Ngô Luyến Dòng Mến Thánh Gía Hưng Hóa, VN
114 Maria Phùng Tuyên, LHC Dòng Mến Thánh Gía Hưng Hóa, VN
115 Maria Trần Phương Dòng Mến Thánh Gía Hưng Hóa, VN
116 Maria Tốt Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu, VN
117 Maria Mai Đào Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu, VN
118 Cecilia Mai Tốt Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu, VN
119 Rosa Hằng Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu, VN
120 Maria Đinh Thị Cúc Dòng Mến Thánh Giá Lưu Phương, VN
121 Theresa Đoàn Ngọc Anh Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, VN
122 Maria Teresa Hoàng Thị Ngọc Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, VN
123 Matta Nguyễn Thị Bích Hiền Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, VN
124 Matta Nguyễn Thị Kiều Loan Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, VN
125 Gioanna Nguyễn Thị Bích Thảo Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, VN
126 Têrêsa Đình Thị Cúc Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
127 Anna Đỗ Thi Hoa Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
128 Maria Đỗ Thị Hạnh Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
129 Maria Nguyễn Thị Huyền Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
130 Mary Nguyễn Bích Hạnh Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
131 Maria Nguyễn Huyền Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
132 Maria Nguyễn Thúy Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
133 Mary Nguyễn Thúy, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
134 Têrêsa Trần Thị Khuyên Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
135 Anna Trần Thị Liên Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
136 Anna Thị Liên Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
137 Anna Tuyên Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
138 Maria Thị Yêu Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
139 Bernadette Nguyễn Hoàng Yến Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, US
140 Maria Nguyễn Ngọc Ánh Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, US
141 Cecilia Phan Lam Chuộng Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, US
142 Maria Trần Thị Năm, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, VN
143 Anna Hoàng Thị Chiên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
144 Catarina Nguyễn Thùy Huyền Trâm, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
145 Anna Nguyễn Thị Nương, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
146 Maria Nguyễn Bích Ngọc, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
147 Maria Nguyễn Kim Tuyến, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
148 Maria Nguyễn Bích Hồng, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
149 Anna Nguyễn Hồng Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
150 Anna Phạm Hồng Đức, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
151 Teresa Trần Thị Xuân, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
152 Teresa Vương Bích Phượng, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
153 Maria Bùi Thị Kim Tuyến Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, US
154 Maria Chu Hữu Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
155 Theresa Hồ Linh Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
156 Anna Hồ Vinh Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
157 Maria Tình Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
158 Anna Nguyễn Thu Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
159 Maria Nguyễn Nhiệm Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
160 Anna Nguyễn Thanh Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
161 Mary Phan Hoa Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
162 Maria Phan Kim Thuận Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
163 Anna Phùng Hoa Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
164 Theresa Trần Như Ý Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
165 Anna Diện Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
166 Maria Phạm Thị Kim Hoa Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, VN
167 Madalena Nguyễn Thị Miên Dòng Mến Thánh Giá, VN
168 Maria Nguyễn Thu Hiền Dòng Mến Thánh Giá, VN
169 Maria Phạm Thị Nhi Dòng Mến Thánh Giá, VN
170 Maria Thái Thị Hoa Dòng Mến Thánh Giá, VN
171 Elizabeth Bùi Thị Nghĩa Dòng Mercy
172 Maria Goretti Nguyễn Minh Duyên, SCC Dòng Nữ Tử Bác Ái Chúa Ki-tô – Paterson NJ
173 Mary Đặng Chúc, SSPC Dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver, US
174 Têrêsa Thùy Trang Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, US
175 Mary Hoàng Tường Vi Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, US
176 Maria Nguyễn Thảo Trinh Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, US
177 Raphael Tiết Minh Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, US
178 Monica Thị Phương Oanh Dòng Phan Thiết, VN
179 Anna Nguyễn Thị Kim Hương Dòng Phan Thiết, VN
180 Martha Nguyễn Thị Kiều Loan Dòng Phan Thiết, VN
181 Maria Trần Thị Hạnh Dòng Phan Thiết, VN
182 Maria Phạm Thanh Giang Dòng RSM
183 Maria Phạm Thị Bình Dòng RSM
184 Therese Phạm Nguyệt Nga Tu Hội Sài gòn, VN
185 Isave Phan Thị Thu Thảo Tổng Địa Phận Sài Gòn, VN
186 Maria Bùi Ái Thảo Dòng Saint Paul de Chartres, US
187 Anna Nguyễn Khanh Dòng Saint Paul de Chartres, US
188 Elizabeth Nguyễn Xuân Thy Dòng Saint Paul de Chartres, US
189 Maria Zenni Lan-Phương Dòng Saint Paul de Chartres, US
190 Anna Trần Duy Dòng Saint Paul de Chartres, US
191 Thêrêsa Trần Thi Uyên, F.M.A Dòng Salêdiêng, US
192 Phạm Thị Hiền Dòng San Francisco, CA
193 Julianna Trần Anh Thư, CSFN Dòng Sister of Holy Family of Nazareth
194 Anna Bùi Nga Dòng Sister of the Divine Compassion
195 Anna Trần Ngọc Hạnh, SCC Dòng Sisters of Christian Charity, US
196 Rose Trần Thị Hải C.S.J.B Dòng Sisters of St. John The Baptist
197 Teresa Nguyễn Như Ý, SGS Dòng Sisters of the Good Shepherd, US
198 Teresa Nguyễn Thị Thông, SMAHE Dòng Sons and Sisters of Mary
199 Teresa Nguyễn Mai Dòng Thánh Phaolo de Chartres
200 Maria Nguyễn Ngọc Anh Dòng Thừa Sai – Hoa Kỳ, US
201 Maria Đỗ Thị Hồng Yến Dòng Trinh Vương Sài Gòn, VN
202 Maria Phạm Hồng Ngọc, CMR Dòng Trinh Vương Sài Gòn, VN
203 Anna Trần Lệ Xuân Dòng Trinh Vương Sài Gòn, VN
204 Maria Joseph Bùi A. Hằng Dòng Trinh Vương Thương Xót, US
205 Cecilia Joseph Nguyễn N. Mai Dòng Trinh Vương Thương Xót, US
206 Mary Samantha Nguyễn D. Nguyệt Dòng Trinh Vương Thương Xót, US
207 Mary Perpetua Nguyễn T. Cửu Dòng Trinh Vương Thương Xót, US
208 Têrêsa Nguyễn Thị Thạch, SMC Dòng Vinh/Dòng Thừa Sai Bác Ái, VN
209 Maria Trần Thị Sen Dòng Vinh/Dòng Thừa Sai Bác Ái, VN
210 Têrêsa Hoàng Như Ý, SJP Dòng Xuân Lộc, VN
211 Maria Nguyễn Ngọc Hoa, SJP Dòng Xuân Lộc, VN

Danh Sách Quý Thầy Tham Dự NTM

STT Tên Thánh Họ Tên Thuộc Tên Địa Phận – Dòng – Tu Hội
1 Phaolô Đào Hải Hubert Tổng Địa Phận Archdiocese of Galveston- Houston, TX
2 Anre Phú Yên Hồ Tòng O.Cist Dòng Bà Rịa/Xitô
3 Emmanuel Nguyễn Lễ, O.cist Dòng Bà Rịa/Xitô
4 Thomas Thái Văn Dũng O.Cist Dòng Bà Rịa/Xitô
5 Phêro khoa Văn Sơn Dòng Biển Đức, US
6 Phanxicô Nguyễn Đình Chín Địa Phận Brooklyn, NY
7 Giuse Thân Văn Thuận Tổng Địa Phận Chicago, IL
8 Giuse Đức Huy Dòng Chúa Cứu Thế, US
9 Giuse Hồ Việt Trường Địa Phận Cleveland, OH
10 Vincentê Nguyễn Lê Thiên Minh Địa Phận Cleveland, OH
11 Phanxicô Nguyễn Trí Thức Địa Phận Cleveland, OH
12 Peter Đặng Phi Hùng Địa Phận Colorado
13 Dominic Nguyễn Nhuận Địa Phận Dallas, TX
14 Collin Mary Brown Collin Tổng Địa Phận Denver, CO
15 Vincent Mary Carrasco Vincent Tổng Địa Phận Denver, CO
16 Giuse Maria Thịnh Tổng Địa Phận Denver, CO
17 Jessie Quintanilla Jessie Tổng Địa Phận Denver, CO
18 Jude Emmanuel Quinto Jude Tổng Địa Phận Denver, CO
19 Peter Tống Thanh Quan Địa Phận Des Moines, IA
20 Phaolô Hoàng Ngọc Quý Địa Phận Fort Worth Diocese, TX
21 Vincentê Nguyễn Văn Truật Địa Phận Fort Worth, TX
22 Paul Đào Hải Tổng Địa Phận Galveston- Houston, US
23 Phêrô Hoàng Hoa Tửu Tổng Địa Phận Galveston-Houston, TX
24 Đaminh Nguyễn Thức Tổng Địa Phận Galveston-Houston, TX
25 Chester Freel Chester, CSC Dòng Holy Cross, US
26 Trần Quang Lý Địa Phận Iowa
27 Antôn Nguyễn Đức Diệm Địa Phận Kansas City / St. Joseph, MO
28 Anrê Phạm Văn Tuyên Địa Phận Kansas City-St. Joseph, MO
29 Anthony Nguyễn Thành Dòng La Salle
30 Đaminh Đỗ Khắc Anh Tuấn Địa Phận Little Rock, AR
31 Vincentê Nguyên Đại Hồng Địa Phận Little Rock, AR
32 Giuse Nguyễn Minh Phong Địa Phận Little Rock, AR
33 Phanxicô Xavie Phan Thanh Đàn Địa Phận Little Rock, AR
34 Giuse Nguyễn Ngọc Long Tổng Địa Phận Los Angeles, CA
35 Nguyễn Long Địa Phận Los Angeles, CA
36 Phero Quang Phong Địa Phận Manchester, NH
37 Giuse Cao Quốc Thịnh, SVD Dòng Ngôi Lời, US
38 Đaminh Phong, SVD Dòng Ngôi Lời, US
39 Phêrô Nguyễn Quốc, SVD Dòng Ngôi Lời, US
40 Giuse Nguyễn Hà, SVD Dòng Ngôi Lời, US
41 Phêrô Trương Hồng Phúc, SVD Dòng Ngôi Lời, US
42 Gioan Baotixita Cao Tùng, SVD Dòng Ngôi Lời, US
43 Nguyễn Quang Địa Phận North Carolina
44 Giuse Nguyễn Thế Trung Tổng Địa Phận Omaha, NE
45 Giuse Đào Văn Hóa Địa Phận Orange Diocese, CA
46 John Baptist Nguyễn Q. Tín Địa Phận Orange Diocese, CA
47 John Baptist Nguyễn Tín, Dcn Địa Phận Orange Diocese, CA
48 Phạm Bá Nha Địa Phận Paris, French
49 Thaddeus Cabras Fred, OFM Cap. Dòng Phanxicô – Capuchin, US
50 Phêrô Đinh Trường, OFM Cap. Dòng Phanxicô – Capuchin, US
51 Giuse Nguyễn Truyền, OFM Cap. Dòng Phanxicô – Capuchin, US
52 Phêrô Lưu Đoàn Tuấn Tổng Địa Phận Sàigòn, VN
53 Giuse Nguyễn Địa Phận Thanh Hóa, VN
54 Vincentê Trần Văn Luận Địa Phận Victoria, TX
55 Giuse Đậu Quốc Bình Địa Phận Vinh, VN
56 Phaolo Nguyễn Văn Giáo Địa Phận Vinh, VN
57 Ambrôsiô Đỗ Thế Hưng Dòng Xitô – Bà Rịa, US
58 Anphongsô Văn Hứa Dòng Xitô – Bà Rịa, US
59 Giuse Ngô Duy Tân Dòng Xitô – Bà Rịa, US
60 Benedict Trần Văn Vương, O.Cist Dòng Xitô – Bà Rịa, VN
61 Đaminh Nguyễn Văn Hòa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*