Cập nhật: Ngày 15/07/2019

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự HỌ

Danh Sách Quý Linh Mục Tham Dự NTM

Số Tên Thánh Họ Tên Thuộc Địa Phận-Dòng-Tu Đoàn-Tu Hội
1 Giuse Bùi Quang Tào Tổng Địa Phận Hà Nội, VN
2 Michael Bungardt Michael Địa Phận Wichita, KS
3 Giuse Cao Minh Thai Tổng Địa Phận Denver, CO
4 Giuse Cao Minh Triết Tổng Địa Phận Sài Gòn, VN
5 Gioan Đàm Xuân Lộ Dòng Maryknoll
6 Phaolô Đặng Xuân Ba, s.P Dòng Tôi Tớ Đấng Bảo Trợ, VN
7 Đaminh Đào Công Thành Địa Phận Thái Bình, VN
8 Antôn Đinh Bá Cẩn Dòng Chúa Cứu Thế, VN
9 Phêrô Đinh Đức Hải Địa Phận Davenport, IA
10 Đaminh Saviô Đinh Phụng Linh, SDB Dòng Don Bosco, VN
11 Phêrô Đỗ Anh Cường Địa Phận Nha Trang, VN
12 Đaminh Đỗ Duy Nho Địa Phận Little Rock, AR
13 Louis Đỗ Ngọc Tuyến Địa Phận Little Rock, AR
14 Phêrô Đỗ Trọng Khải Địa Phận Thanh Hoá, VN
15 Louis Đỗ Tuyên Địa Phận Little Rock, AR
16 Giuse Đỗ Văn Đức Tổng Địa Phận Hà Nội, VN
17 Gioan Đỗ Văn Khoa Địa Phận Phát Diệm, VN
18 Gioan Baotixita Dương Huỳnh Lưu Địa Phận Nha Trang, VN
19 Vinh Sơn Dương Văn Đức Địa Phận Xuân Lộc, VN
20 Giuse Dương Minh Tổng Địa Phận Indianapolis, IN
21 Abraham Đoàn Địa Phận Allentown, PA
22 Gioan Baotixita Hồ Thái Sơn Địa Phận Đà Nẵng, VN
23 Giuse Hoàng Joseph Đức Tổng Địa Phận Archdiocese of Military Services
24 John Hutta John Địa Phận Allentown, PA
25 Giuse Minh Hà Địa Phận Phan Thiết, VN
26 Phêrô Minh Hòe Địa Phận Phát Diệm, VN
27 Phêrô Quang Địa Phận Little Rock, AR
28 M. Juliano Eymardo Thái Hoàng, O.Císt Dòng Xitô Ân Phước, VN
29 Phaolô Trọng Bình, MSV Tu Hội Thừa Sai, VN
30 Phanxicô Thanh Nghị Địa Phận Hà Nội, VN
31 Gioan Lưu Mai Khiên, SVD Dòng Ngôi Lời
32 Giuse Mai Hữu Phê Địa Phận Hà Nội, VN
33 Peter Munishi Honest, C.S.Sp Dòng Chúa Thánh Thần, US
34 Giuse N. Đức Minh Địa Phận Santa Ana, CA
35 Phêrô Ngô Đức Trinh Địa Phận Kontum, VN
36 Giuse Ngô Thông, C.Ss.R. Dòng Dòng Chúa Cứu Thế, US
37 Giuse Ngô Văn Quảng Địa Phận Bắc Ninh, VN
38 Giuse Ngô Văn Phương, O. Carm. Dòng Cát Minh, US
39 Gioan Baotixita Nguyễn Kim Đồng Địa Phận Vinh, VN
40 An-tôn Nguyễn Đô Địa Phận Tulsa, OK
41 Philipphê Nguyễn Bá Thông Tổng Địa Phận Huế, VN
42 Tađêô Nguyễn Văn Yên, SJ Dòng Dòng Tên, VN
43 Joseph Nguyễn Quân Tổng Địa Phận Los Angeles, CA
44 Phanxico Xavie Nguyễn Ngọc Tâm Địa Phận Tulsa, OK
45 James Nguyễn Quốc Văn Địa Phận Tulsa, OK
46 Giuse Nguyễn Thanh Khiết Địa Phận Tulsa, OK
47 Antôn Nguyễn Cao Thắng Dòng Dòng Tên Giáo Phận Thanh Hoá, VN
48 Augustino Nguyễn Thứ Lễ Địa Phận Xuân Lộc, VN
49 Phao Lô Nguyễn Đình Trầm, Địa Phận Montpellier, Frace
50 Tôma Nguyễn Văn Hiệp Địa Phận Phan Thiết, VN
51 Maria Phêrô Nguyễn Tấn Tường Dòng Xitô
52 Phêrô Nguyễn Đình Ngân Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo
53 Vinh sơn Nguyễn Đức Khanh, SVD Dòng Ngôi Lời, Mexico
54 Phêrô Nguyễn Hùng Cường Dòng Maryknoll
55 Giuse Nguyễn James Địa Phận Lafayette , LA
56 Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Thiệu, SDB Dòng Việt Nam
57 Giuse Nguyễn Peter Phong, SVD Dòng Ngôi Lời, US
58 Phaolô Nguyễn Phú Cường Địa Phận Phú Cường, VN
59 Augustinô Nguyễn Quang Huy Địa Phận Thái Bình, VN
60 Gioan Baotixita Nguyễn Sinh Sắc Tổng Địa Phận Osaka, Japan
61 Giuse Nguyễn Tân, OFM Dòng Phanxicô, US
62 Joachim Nguyễn Thái Hòa Địa Phận Nha Trang, VN
63 Phanxico Xaviê Nguyễn Thanh Bình, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, US
64 Giuse Nguyễn Thanh Châu Địa Phận Orlando, FL
65 Phêrô Nguyễn Thành Tài Địa Phận Orange, CA
66 Phaolô Nguyễn Thành, CSsR. Dòng Chúa Cứu Thế – Chicago, IL
67 Gioan Nguyễn Tươi Địa Phận Syracuse, NY
68 Giuse Nguyễn Văn Hương Địa Phận Long Xuyên, VN
69 Đaminh Nguyễn Văn Khang Địa Phận Bắc Ninh, VN
70 Phêrô Nguyễn văn Phong, S.D.D. Tu Đoàn New Orleans, LA
71 Đaminh Nguyễn Văn tòng Tổng Địa Phận Xuân Lộc, VN
72 Giuse Nguyễn Văn Tự Địa Phận Long Xuyên, VN
73 Gregory Nguyễn Việt Tổng Địa Phận Oklahoma, OK
74 Phêrô Nguyễn Vũ Trọng Duy Địa Phận Tulsa, OK
75 Gioan Nguyễn Hiệp Địa Phận Cheyenne, WY
76 Đaminh Nguyễn Như Khuê Địa Phận Bắc Ninh, VN
77 Phêrô Nguyễn Thái Phuc Địa Phận Bà Rịa, VN
78 Martin Nguyễn Tùng John Tổng Địa Phận Washington DC
79 Vincentê Nguyễn Văn Định, CS Dòng Truyền Giáo Thánh Carolo Scalabrini, VN
80 Phêrô Nguyễn Văn Ninh Địa Phận Hà Tĩnh, VN
81 Phêrô Nguyễn Văn Thủy Dòng Đaminh, VN
82 Joseph Nguyễn Văn Tịch Địa Phận Xuân Lộc, VN
83 Tađêô Nguyễn Văn Yên Dòng Tên, VN
84 Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế, US
85 Giuse Nguyễn Văn Phán Địa Phận Phú Cường, VN
86 Norbert Pacheco Norbert Dòng Maryknoll
87 Bênêđictô Phạm Tuấn Tổng Địa Phận Huế, VN
88 Bathôlômêô Phạm Đạt, S.D.D. Tu Đoàn Tu Đoàn Nhà Chúa, US
89 Phanxicô Phạm Hậu Dòng Chúa Cứu Thế, US
90 Giuse Phạm Mạnh Cường Địa Phận Camden, NJ
91 Phêrô Micael Phạm Nghi, SOLT Tu Hội Đức Mẹ Chúa Ba Ngôi Chí Thánh
92 Vincentê Phạm Nghiệp, CSC Dòng Thánh Tâm Huế, VN
93 Giuse Phạm Nhân Địa Phận Thanh Hoá, VN
94 Giuse Phạm Quang Tuyến, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế, Denver Province
95 Giuse Phạm Thi, SCJ Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu,US
96 Giuse Phạm Văn Bảo Địa Phận Bùi Chu, VN
97 Phêrô Phạm Văn Hào Địa Phận Long Xuyên, VN
98 Philipphê Phan Trần Xuân Lành Địa Phận Bridgeport, CT
99 Giuse Phan Trọng Hanh Địa Phận Kansas City-St.Joseph, MO
100 Giuse Trần Phú Vinh Dòng Xuan Loc / Dong Thanh The, VN
101 Phaolô Trần Anh Tuấn Dòng Anh em Hèn Mọn, VN
102 Stephano Trần Ngọc Chi Địa Phận Mỹ Tho, VN
103 Gioan Trần Kim Tuyến Địa Phận Kalamazoo, US
104 Phao lô Trần Văn Thịnh, OFM Dòng Phanxico, US
105 Giuse Trần Quang Tổng Địa Phận Milwaukee, US
106 Phêrô-Giuse Trần Tấn Nam, CB Tu Đoàn Phú Cường/Tu Đoàn Thiên Phúc, VN
107 John Bosco Trần Đức Quý, MSC Dòng Thừa sai Thánh Tâm, VN
108 Giuse Trần Thanh Sơn Dòng Chúa Cứu Thế, Denver Province
109 Joseph Trần Thiên Sai, SVD Dòng Ngôi Lời
110 Anthony Trần Ngọc Hùng, O.P. Dòng Galveston-Houston/ Đaminh
111 Giuse Trần Chu Năng Địa Phận Lạng Sơn, VN
112 Phêrô Trần Joseph Địa Phận Oaland, CA
113 Phêrô Trần Mạnh Thiêm Địa Phận Phát Diệm, VN
114 Jean-Baptiste Trần Trung Hiếu Địa Phận GAP, France
115 Giuse Trần Trung Hiếu Địa Phận Bùi Chu, VN
116 Antôn Trần Văn Nhâm Dòng Xitô, VN
117 Phêrô Trần Việt Hùng Địa Phận Metuchen, NJ
118 Giuse Trần Văn Phúc Địa Phận Hà Tĩnh
119 Phêrô Trịnh Quang Khánh Địa Phận Xuân Lộc, VN
120 Giuse Trương Diễn, C.Pp.S. Dòng Thừa Sai Máu Châu Báu, US
121 Phanxicô Xaviê Uông Lương, C.Ss.R. Dòng Dòng Chúa Cứu Thế, US
122 Giacôbê Văn Trần Đức Duy Địa Phận Đà Nẵng, VN
123 Stêphanô Ngọc Đính Địa Phận Đà Nẵng, VN
124 Gioan Baotixita Vu Dustin Tổng Địa Phận Dubuque, IA
125 Giuse Vu Tho, S.J. Dòng Dòng Tên, US
126 Gioan Ngọc Khôi Địa Phận Long Xuyên, VN
127 Giuse Đức Hiệp Địa Phận Xuân Lộc, VN
128 Giuse Đức Thiện Địa Phận Long Xuyên, VN
129 Giuse Hoàng Địa Phận Baton Rouge, LA
130 Mary John Vianney Huyền Diệu, OP Dòng Daminh Rosalima Tulsa, OK
131 Antôn Khánh Tường, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
132 Giuse Minh Địa Phận Baton Rouge, LA
133 Martinô Quốc Tú, C.S.Sp. Dòng Chúa Thánh Thần, US
134 Phaolô Văn Nam Địa Phận Phát Diệm, VN
135 Giuse Văn Trường Tổng Địa Phận Xuân Lộc, VN
136 GiuseMaria Vương Thiện Quốc Tổng Địa Phận St. Paul – Minneapolis, US

Danh Sách Quý Sơ Tham Dự NTM

Số Tên Thánh Họ Tên Thuộc Địa Phận-Dòng-Tu Đoàn-Tu Hội
1 Maria Joseph Bùi A. Hằng Dòng Trinh Vương Thương Xót, US
2 Elizabeth Bùi Thị Nghĩa Dòng Mercy
3 Maria Bùi Ái Thảo Dòng Saint Paul de Chartres, US
4 Maria Bùi Kim Tuyến Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, US
5 Maria Bùi Thị Bích Thuận, FMV Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – Huế, US
6 Maria Bùi Thị Kim Tuyến, MTGTT Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, US
7 Anna Bùi Thị Nhị Địa Phận Khiết Tâm Đức Mẹ – Nha Trang, VN
8 M. Faustina Bùi Len Dòng Mân Côi Bùi Chu, VN
9 Maira Bùi Thị An Hòa Dòng Chúa Quan Phòng – Sàigòn, VN
10 Maria Cao Thị Hải Yến Dòng Chúa Quan Phòng – Sàigòn, VN
11 Maria Chu Hữu Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
12 Monica Thị Phương Oanh Dòng Phan Thiết, VN
13 Mary Đặng Chúc, SSPC Dòng Dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver, US
14 Têrêsa Martin Đào Thị Ngọc Thuận, OP Dòng Đa Minh Bà Rịa, VN
15 Irene Dinh Thị Khanh, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
16 Therese Đinh Duyên Dòng Đaminh Bùi Chu
17 Maria Đinh Thị Cúc Dòng Mến Thánh Giá Lưu Phương, VN
18 Têrêsa Đình Thị Cúc Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
19 Josephine Đỗ Thị Bảo, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
20 Anna Andre Đỗ Hương Dòng Đaminh – Bà Rịa, VN
21 Ane Đỗ Liên, OP Dòng Đaminh – Bùi Chu, VN
22 Anna Đỗ Thi Hoa Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
23 Maria Đỗ Thị Hồng Yến Dòng Trinh Vương Sài Gòn, VN
24 Maria Đỗ Thị Hạnh Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
25 Theresa Đoàn Ngọc Anh Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, VN
26 Maria Phêrô Tuần Đoàn Thị Thu Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Bùi Chu, VN
27 Ann Dương Thanh Hương, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
28 Theresa Tố Ni, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
29 Têrêsa Thị Thùy Trang Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, US
30 Theresa Hồ Linh Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
31 Mattha Hồ Thị Thu Hương, FMV Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – Huế, US
32 Anna Hồ Vinh Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
33 Maria Hoàng Bích Lệ, OP Dòng Đaminh – Oklahoma City, OK
34 Martino Hoàng Kim Anh Dòng Đaminh Rosa Lima, VN
35 Têrêsa Hoàng Thị Như Ý, SJP Dòng Xuân Lộc, VN
36 Anna Hoàng Thị Chiên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
37 Maria Hoàng Thuý Liễu, OP Dòng Đaminh Tam Hiệp, US
38 Mary Hoàng Ngọc Tường Vi Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, US
39 Maria Huynh Thị Bích Vân Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, VN
40 Yustina Intan Yustina Dòng Holy Spirit Missionary Sisters, US
41 Maria Khổng Thị Ngọc Dung Dòng Mân Côi, VN
42 Rosa Lâm Thị Quế Dòng Đaminh – Bùi Chu, VN
43 Faustina Ánh Tuyết, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
44 M. Casimir Hoa, FMSR Dòng Mân Côi Bùi Chu, VN
45 Maria Hồng Thủy Dòng Đaminh Rosa Lima, VN
46 Maria Như Thi Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, US
47 JeanMarie Thị Chế Địa Phận Khiết Tâm Đức Mẹ – Nha Trang, VN
48 Maria Tình Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
49 Joanna Toàn Thi, RGS Dòng CHUA CHIEN LANH, VN
50 Maria Tốt Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu, VN
51 Maria Lương Cúc Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
52 Maria Mai Đào Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu, VN
53 Cecilia Mai Tốt Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu, VN
54 Isave Ngô Huyền Diệu, Op. Dòng Đaminh Tam Hiệp, VN
55 Maria Ngô Luyến Dòng Mến Thánh Gía Hưng Hóa, VN
56 Madalena Nguyễn Thị Miên Dòng Mến Thánh Giá, VN
57 Eileen Nguyễn Thu Phượng, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
58 Grace Nguyễn Sương Mai, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
59 Martha Nguyễn Thu Hằng, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
60 Catherine Nguyễn Quỳnh Như, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
61 Pauline Nguyễn Kim Kiều, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
62 Marie Nguyễn Diễm Trang, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
63 Cecilia Nguyễn Thi Sen, OSF Dòng Denver / Sisters of St. Francis
64 Teresa Nguyễn Mai Dòng Thánh Phaolo de Chartres
65 Teresa Nguyễn Như Ý Dòng Mân Côi, VN
66 Teresa Nguyễn Thị Hoa Hằng Dòng Mân Côi, VN
67 Maria Nguyễn Thúy Nga Dòng Mến Thánh Giá, VN
68 Maria Nguyễn Maria Theresa Dòng Holy Spirit Missionary Sisters, US
69 Anê Nguyễn Ánh Dương, MTG Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt – Portland, OR
70 Mary Nguyễn Bích Hạnh Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
71 Maria Nguyễn Bích Hồng, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
72 Maria Nguyễn Bích Ngọc, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
73 Matta Nguyễn Hoàng ,OP Dòng Đaminh – Oklahoma City, OK
74 Maria Nguyễn Hoàng Thu Hoa Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, VN
75 Bernadette Nguyễn Hoàng Yến Dòng Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, US
76 Anna Nguyễn Hồng Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
77 Maria Nguyễn Hồng Yến, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
78 Maria Nguyễn Hồng, O.S.B. Dòng Biển Đức – Atchison, KS
79 Maria Nguyễn Huyền Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
80 Anna Nguyễn Khanh Dòng Saint Paul de Chartres, US
81 Têresa Nguyễn Kim Hiển, LHC Dòng Hà Nội, VN
82 Maria Nguyễn Kim Quyên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
83 Maria Nguyễn Kim Tuyến, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
84 Elizabeth Nguyễn Liên Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, US
85 Teresa Nguyễn Mai phương, OP Dòng Đaminh – Oklahoma City, OK
86 Maria Nguyễn Maria Hồng, O.S.B. Dòng Biển Đức – Atchison, KS
87 Maria Goretti Nguyễn Minh Duyên, SCC Dòng Nữ Tử Bác Ái Chúa Ki-tô – Paterson NJ
88 Cecilia Joseph Nguyễn N. Mai Dòng Dòng Trinh Vương Thương Xót, US
89 Maria Nguyễn Ngọc Anh Dòng Thừa Sai – Hoa Kỳ, US
90 Maria Nguyễn Ngọc Ánh Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, US
91 Maria Nguyễn Ngọc Bích, CMR Dòng Trinh Vương Sài Gòn, VN
92 Marcellino Nguyễn Ngọc Dung OP Dòng Đaminh – Sisters of Peace, US
93 Maria Nguyễn Thị Thảo Trinh Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, US
94 M. Gioan Víanney Nguyễn Thêu, FMSR Dòng Mân Côi Bùi Chu, VN
95 Maria Nguyễn Thị An Hòa Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, VN
96 Matta Nguyễn Thị Bích Hiền Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, VN
97 Maria Nguyễn Thị Duyên Dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, VN
98 Anna Nguyễn Thị Hiền, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
99 Theresa Nguyễn Thị Hoa Dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, VN
100 Anna Nguyễn Thị Hồng Loan Dòng Đaminh Rosa Lima, VN
101 Maria Nguyễn Thị Hương Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, Us
102 Maria Nguyễn Thị Huyền Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
103 Martha Nguyễn Thị Kiều Loan Dòng Phan Thiết, VN
104 Anna Nguyễn Thị Kim Hương Dòng Phan Thiết, VN
105 Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Thủy Tổng Địa Phận Caritas – Sàigòn, VN
106 Anna Nguyễn Thị Nương, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
107 Têrêsa Nguyễn Thị Thạch, SMC Dòng Vinh/Dòng Thừa Sai Bác Ái, VN
108 Cecilia Nguyễn Thị Túy Hoa Tổng Địa Phận Caritas – Sàigòn, VN
109 Anna Nguyễn Thu Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
110 Anne Nguyễn Thu Hà Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
111 Maria Nguyễn Thúy Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
112 Catarina Nguyễn Thùy Huyền Trâm, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
113 Lucia Nguyễn Thúy Nga Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, VN
114 Mary Nguyễn Thúy, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
115 Maria Nguyễn Trương Nguyên Anh Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, VN
116 Elizabeth Nguyễn Xuân Thy Dòng Saint Paul de Chartres, US
117 Teresa Nguyễn Xuyên Dòng Đaminh Mẫu Tâm – Hải Phòng, VN
118 Teresa Nguyễn Như Ý, SGS Dòng Sisters of the Good Shepherd, US
119 Maria Nguyễn Thu Hiền Dòng Mến Thánh Giá, VN
120 Mary Samantha Nguyễn D. Nguyệt Dòng Dòng Trinh Vương Thương Xót, US
121 Maria Nguyễn Thị Ngọc Hoa, SJP Dòng Xuân Lộc, VN
122 Maria Nguyễn Nhiệm Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
123 Mary Perpetua Nguyễn T. Cửu Dòng Dòng Trinh Vương Thương Xót, US
124 Anna Nguyễn Thanh Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
125 Gioanna Nguyễn Thị Bích Thảo Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, VN
126 Teresa Nguyễn Thị Hoa Hằng, OP Dòng Đa Minh Bà Rịa, VN
127 Maria Nguyễn Thủy Dòng Đaminh – Oklahoma City, OK
128 Maria Phạm Thị Nhi Dòng Mến Thánh Giá, VN
129 Julie Phạm Kim Hoa, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
130 Maria Catherien Phạm Nguyễn Bích Hợp Dòng Mân Côi, VN
131 Maria Phạm Thị Thanh Trâm Dòng Mân Côi, VN
132 Maria Phạm Thanh Giang Dòng RSM
133 Maria Phạm Thị Bình Dòng RSM
134 Maria Phạm Như An Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, VN
135 Maria Phạm Gấm Dòng Đaminh – Bắc Ninh, VN
136 Anna Phạm Hồng Đức, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
137 Maria Phạm Hồng Ngọc, CMR Dòng Trinh Vương Sài Gòn, VN
138 Rosa Phạm Kim Mai Dòng Đaminh Rosa Lima, VN
139 Maria Phạm Thị Kim Hoa Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, VN
140 Maria Phạm Thị Kim Hoa, MTG Địa Phận Xuân Lộc, VN
141 Maria Đaminh Ninh Phạm Thị Nguyệt Dòng Mân Côi – Bùi Chu, VN
142 Maria Phạm Thị Tâm Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, VN
143 Anna Phạm Thị Tuyết Phương Dòng Đaminh Tam Hiệp, US
144 Maria Phạm Xuyến, OP Dòng Đaminh – Bùi Chu, VN
145 Emeline Phan Thanh Thúy, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
146 Mary Phan Hoa Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
147 Maria Phan Kim Thuận Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
148 Cecilia Phan Lam Chuộng Dòng Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, US
149 Têrêsa Phan Thị Dương, FMV Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – Huế, US
150 Maria Phan Thị Thanh Tâm Dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, VN
151 Isave Phan Thị Thu Thảo Tổng Địa Phận Sài Gòn, VN
152 Matta Phan Thị Tuyết Hồng Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, VN
153 Anna Phùng Hoa Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
154 Maria Phùng Tuyên, LHC Dòng Mến Thánh Gía Hưng Hóa, VN
155 Maria Tạ Thị Tuyết Hạnh Dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, VN
156 Maria Thái Thị Hoa Dòng Mến Thánh Giá, VN
157 Maria Zenni Lan-Phương Dòng Saint Paul de Chartres, US
158 Marguerite Trần Tường Vi, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
159 Janine Trần Ngọc Vân, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
160 Jacinta Trần Kim Ngân, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
161 Julianna Trần Anh Thư, CSFN Dòng Sister of Holy Family of Nazareth
162 Anna Trần Duy Dòng Saint Paul de Chartres, US
163 Maria Trần Kim Anh, O.P. Dòng Đaminh, VN
164 Maria Trần Kim Cúc, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
165 Anna Trần Lệ Xuân Dòng Trinh Vương Sài Gòn, VN
166 Maria Trần Năm LHC Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, VN
167 M. Giuse Trần Nga Dòng Mân Côi Bùi Chu, VN
168 Anna Trần Ngọc Hạnh, SCC Dòng Sisters of Christian Charity, US
169 Anna Trần Ngọc Tự, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
170 Teresa Trần Nhàn Dòng Đaminh – Bắc Ninh, VN
171 Theresa Trần Như Ý Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
172 Maria Trần Phương Dòng Mến Thánh Gía Hưng Hóa, VN
173 Maria Trần Thanh Tâm Dòng Đaminh Rosa Lima, VN
174 Maria Trần Thị Hạnh Dòng Phan Thiết, VN
175 Angel Trần Thị Hiệp Dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, US
176 Maria Angel Trần Thị Hiệp Dòng Georgia, US
177 Anna Trần Thị Khâm, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
178 Têrêsa Trần Thị Khuyên Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
179 Anna Trần Thị Liên Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
180 Maria Trần Thị Năm, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, VN
181 Maria Trần Thị Phương Dòng Đaminh – Bùi Chu, VN
182 Maria Trần Thị Thoa Dòng Đaminh – Bùi Chu, VN
183 Maria Trần Thị Trung Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, VN
184 Thêrêsa Trần Thi Uyên, F.M.A Dòng Salêdiêng, US
185 Teresa Trần Thị Xuân, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
186 Maria Trần Thu Cúc Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, VN
187 Maria Trần Tuyết Dòng Đaminh – Bùi Chu, VN
188 Maria Trần Thị Sen Dòng Vinh/Dòng Thừa Sai Bác Ái
189 Rose Trần Thị Hải C.S.J.B Dòng Sisters of St. John The Baptist
190 Cecilia Trần Thị Hồng Ánh Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, VN
191 Agatha Trần Thúy Hằng, MTG Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt – Portland, OR
192 Maria Trương Thị Quý Dòng Đaminh – Oklahoma City, OK
193 Mattha Văn Thi Kim Phượng, FMV Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – Huế, US
194 Maria Giuse Thị Lý Dòng Dòng Đaminh Bà, VN
195 Anna Diện Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
196 Rosa Hằng Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu, VN
197 Rose Hằng, RGS Dòng Chúa Chiên Lành, US
198 Mary John Vianney Huyền Diệu, OP Dòng Đaminh Rosa Lima – Tulsa, OK
199 Maria Phượng Uyên, FMOL Địa Phận Franciscan Missionaries of Our Lady, US
200 Anna Thị Liên Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
201 Anna Thị Tuyên Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
202 Raphael Tiết Minh Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, US
203 Anna Tuyên Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
204 Maria Thị Yêu Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
205 Teresa Vương Bích Phượng, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
206 Marie Gilbert Y Dương Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum, VN

Danh Sách Quý Thầy Tham Dự NTM

Số Tên Thánh Họ Tên Thuộc Địa Phận-Dòng-Tu Đoàn-Tu Hội
1 Collin Mary Brown Collin Tổng Địa Phận Denver, CO
2 Thaddeus Cabras Fred, OFM Cap. Dòng Phanxicô – Capuchin, US
3 Giuse Cao Quốc Thịnh, SVD Dòng Ngôi Lời, US
4 Vincent Mary Carrasco Vincent Tổng Địa Phận Denver, CO
5 Paul Đào Hải Tổng Địa Phận Galveston- Houston, US
6 Phaolô Đào Hải Hubert Tổng Địa Phận Archdiocese of Galveston- Houston, TX
7 Giuse Phó Tế Đào Văn Hóa Địa Phận Orange Diocese, CA
8 Giuse Đậu Quốc Bình Địa Phận Vinh, VN
9 Phêrô Đinh Trường, OFM Cap. Dòng Phanxicô – Capuchin, US
10 Đaminh Đỗ Khắc Anh Tuấn Địa Phận Little Rock, AR
11 Ambrôsiô Đỗ Thế Hưng Dòng Xitô – Bà Rịa, US
12 Chester Freel Chester, CSC Dòng Holy Cross, US
13 Giuse Hồ Việt Trường Địa Phận CLEVELAND, OH
14 Phaolô Hoang Ngọc Quý Địa Phận Fort Worth Diocese, TX
15 Đaminh Phong, SVD Dòng Ngôi Lời, US
16 Phero Quang Phong Địa Phận Manchester, NH
17 Giuse Maria Thịnh Tổng Địa Phận Denver, CO
18 Anphongsô Văn Hứa Dòng Xitô – Bà Rịa, US
19 Phêro khoa Văn Sơn Dòng Biển Đức, US
20 Phêrô Lưu Đoàn Tuấn Tổng Địa Phận Sàigòn, VN
21 Giuse Ngô Duy Tân Dòng Xitô – Bà Rịa, US
22 Vincentê Nguyên Đại Hồng Địa Phận Little Rock, AR
23 Phaolo Nguyễn Văn Giáo Địa Phận Vinh, VN
24 Phanxicô Nguyễn Đình Chín Địa Phận Brooklyn, NY
25 Anthony Nguyễn Thành Dòng La Salle
26 Antôn Nguyễn Đức Diệm Địa Phận Kansas City / St. Joseph, MO
27 Giuse Nguyễn Địa Phận Thanh Hóa, VN
28 Giuse Nguyễn Hà, SVD Dòng Ngôi Lời, US
29 Vincentê Nguyễn Lê Thiên Minh Địa Phận CLEVELAND, OH
30 Giuse Nguyễn Minh Phong Địa Phận Little Rock, AR
31 Giuse Nguyễn Ngọc Long Tổng Địa Phận Los Angeles, CA
32 JOHN BAPTIST Nguyễn Q. Tín Địa Phận Orange Diocese, CA
33 Phêrô Nguyễn Quốc, SVD Dòng Ngôi Lời, US
34 Giuse Nguyễn Thế Trung Tổng Địa Phận Omaha, NE
35 John Baptist Nguyễn Tín, Dcn Địa Phận Orange Diocese, CA
36 Phanxicô Nguyễn Trí Thức Địa Phận Cleveland, OH
37 Vincentê Nguyễn Truật Địa Phận Fort Worth, TX
38 Giuse Nguyễn Truyền, OFM Cap. Dòng Phanxicô – Capuchin, US
39 Dominic Nguyễn Nhuận Địa Phận Dallas, TS
40 Anrê Phạm Văn Tuyền Địa Phận Kansas City-St. Joseph, MO
41 Phanxicô Xavie Phan Thanh Đàn Địa Phận Little Rock, AR
42 Jessie Quintanilla Jessie Tổng Địa Phận Denver, CO
43 Jude Emmanuel Quinto Jude Tổng Địa Phận Denver, CO
44 Giuse Thân Thuận Tổng Địa Phận Chicago, IL
45 Peter Tống Thanh Quan Địa Phận Des Moines, IA
46 Cyrille Trần Lợi, CSF Dòng Dòng Thánh Gia
47 Vincentê Trần Luận Địa Phận Victoria, TX
48 Phêrô Trương Hồng Phúc, SVD Dòng Ngôi Lời, US
49 Gioan Baotixita Cao Tùng, SVD Dòng Ngôi Lời, US
50 Giuse Đức Huy Dòng Chúa Cứu Thế, US