Cập nhật: Ngày 28/07/2019 (Danh sách được sắp xếp theo thứ tự HỌ)

  • Danh sách được sắp xếp theo thứ tự Địa Phận-Dòng-Tu Đoàn-Tu Hội xem tại đây

Danh Sách Quý Linh Mục Tham Dự NTM

STT Tên Thánh Họ Tên Thuộc Tên Địa Phận – Dòng – Tu Hội
1 Giuse Bùi Hoàng Tổng Địa Phận Galveston-Houston, TX
2 Giuse Bùi Quang Tào Tổng Địa Phận Hà Nội, VN
3 Michael Bungardt Michael Địa Phận Wichita, KS
4 Giuse Cao Minh Triết Tổng Địa Phận Sài Gòn, VN
5 Gioan Đàm Xuân Lộ Dòng Maryknoll
6 Phaolô Đặng Xuân Ba, s.P Dòng Tôi Tớ Đấng Bảo Trợ, VN
7 Đaminh Đào Công Thành Địa Phận Thái Bình, VN
8 Đaminh Đào Trung Thành Địa Phận Thái Bình, VN
9 Phêrô Đinh Đức Hải Địa Phận Davenport, IA
10 Giuse Đinh Phước Đại Địa Phận Bà Rịa, VN
11 Antôn Đinh Bá Cẩn, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế, VN
12 Đaminh Saviô Đinh Phụng Linh, SDB Dòng Don Bosco, VN
13 Gioan Đỗ Văn Khoa Địa Phận Phát Diệm, VN
14 Giuse Đỗ Văn Đức Tổng Địa Phận Hà Nội, VN
15 Đaminh Đỗ Duy Nho Địa Phận Little Rock, AR
16 Louis Đỗ Ngọc Tuyến Địa Phận Little Rock, AR
17 Phêrô Đỗ Trọng Khải Địa Phận Thanh Hoá, VN
18 Phêrô Đỗ Anh Cường Địa Phận Nha Trang, VN
19 Giuse Đồng Văn Vinh Địa Phận Perth, Úc
20 Giuse Dương Minh Tổng Địa Phận Indianapolis, IN
21 Gioan Baotixita Dương Quỳnh Lưu Địa Phận Nha Trang, VN
22 Vinh Sơn Dương Văn Đức Địa Phận Xuân Lộc, VN
23 Galias Alejandre, SMAHE Dòng Sons and Sisters of Mary
24 Abraham Đoàn Địa Phận Allentown, PA
25 Gioan Baotixita Hồ Thái Sơn Địa Phận Đà Nẵng, VN
26 Giuse Hoàng Joseph Đức Tổng Địa Phận Archdiocese of Military Services, US
27 Đaminh Hoàng Quốc Việt Địa Phận Long Xuyên, VN
28 Joseph Hoàng Đức Địa Phận Orange, CA
29 Phaolô Hoàng Văn Dương Dòng Xitô Mỹ Ca, VN
30 John Hutta John Địa Phận Allentown, PA
31 Kammouk Justin
32 Peter Quang Địa Phận Little Rock, AR
33 Phaolô Trọng Bình, MSV Tu Hội Thừa Sai, VN
34 Phêrô Minh Hòe Địa Phận Phát Diệm, VN
35 Giuse Minh Hà Địa Phận Phan Thiết, VN
36 Phanxicô Thanh Nghị Địa Phận Hà Nội, VN
37 Gioan Lưu Mai Khiên, SVD Dòng Ngôi Lời, US
38 Giuse Mai Hữu Phê Địa Phận Hà Nội, VN
39 Peter Munishi Honest, C.S.Sp Dòng Chúa Thánh Thần, US
40 Giuse N. Đức Minh Địa Phận Santa Ana, CA
41 Giuse Ngô Văn Quảng Địa Phận Bắc Ninh, VN
42 Giuse Ngô Thông, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế, US
43 Phêrô Ngô Minh Nhật Địa Phận Xuân Lộc, VN
44 Phêrô Ngô Đức Trinh Địa Phận Kontum, VN
45 Giuse Ngô Văn Phương, O. Carm. Dòng Cát Minh, US
46 Gioan Baotixita Nguyen Duc Vuong, O.P Dòng Đaminh, Canada
47 Phêrô Nguyễn Hùng Cường Dòng Maryknoll
48 Phao Lô Nguyễn Đình Trầm Địa Phận Montpellier, France
49 Vinh sơn Nguyễn Đức Khanh, SVD Dòng Ngôi Lời, Mexico
50 Giuse Nguyễn Văn Tự Địa Phận Long Xuyên, VN
51 Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn, C.P Dòng Thương Khó Chúa Giêsu, VN
52 Gioan Baotixita Nguyễn Sinh Sắc Tổng Địa Phận Osaka, Japan
53 Phêrô Nguyễn Văn Phong, S.D.D. Tu Đoàn Nhà Chúa, US
54 Gregory Nguyễn Việt Tổng Địa Phận Oklahoma, OK
55 Antôn Nguyễn Cao Thắng Dòng Tên Giáo Phận Thanh Hoá, VN
56 Đaminh Nguyễn Văn Khang Địa Phận Bắc Ninh, VN
57 Đaminh Nguyễn Minh Quý Địa Phận Đà Lạt, VN
58 Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Thiệu, SDB Dòng Don Bosco, VN
59 Philipphê Nguyễn Bá Thông Tổng Địa Phận Huế, VN
60 Giuse Nguyễn Văn Hương Địa Phận Long Xuyên, VN
61 Phêrô Nguyễn Brandon Hiệp, SVD Dòng Ngôi Lời, US
62 Stêphanô Nguyễn Mạnh Khả Dòng Ngôi Lời, US
63 Giuse Nguyễn Peter Phong, SVD Dòng Ngôi Lời, US
64 Giuse Nguyễn Tân, OFM Dòng Phanxicô, US
65 Phêrô Nguyễn Thành Tài Địa Phận Orange, CA
66 Tôma Nguyễn Văn Hiệp Địa Phận Phan Thiết, VN
67 Phaolô Nguyễn Phú Cường Địa Phận Phú Cường, VN
68 Augustinô Nguyễn Quang Huy Địa Phận Thái Bình, VN
69 An-tôn Nguyễn Đô Địa Phận Tulsa, OK
70 Giuse Nguyễn James Địa Phận Lafayette , LA
71 Phanxico Xavie Nguyễn Ngọc Tâm Địa Phận Tulsa, OK
72 James Nguyễn Quốc Văn Địa Phận Tulsa, OK
73 Giuse Nguyễn Thanh Khiết Địa Phận Tulsa, OK
74 Phêrô Nguyễn Vũ Trọng Duy Địa Phận Tulsa, OK
75 Matthew Nguyễn Khắc Hy, PSS Tu Hội Xuân Bích
76 Joachim Nguyễn Thái Hòa Địa Phận Nha Trang, VN
77 Tađêô Nguyễn Văn Yên, SJ Dòng Tên, VN
78 Paul Nguyễn Hiển Địa Phận Wichita, KS
79 Benjamin Nguyễn Nhật Địa Phận Wichita, KS
80 Maria Phêrô Nguyễn Tấn Tường Dòng Xitô, VN
81 Joseph Nguyễn Quân Tổng Địa Phận Los Angeles, CA
82 Luca Nguyễn Hùng Dũng Tổng Địa Phận New Orleans, LA
83 Giuse Nguyễn Văn Thắng Dòng Biển Đức
84 Phaolô Nguyễn Thiên Tú Địa Phận Xuân Lộc, VN
85 Augustino Nguyễn Thứ Lễ Địa Phận Xuân Lộc, VN
86 Đaminh Nguyễn Văn Tòng Địa Phận Xuân Lộc, VN
87 Gioan Baotixita Nguyễn Kim Đồng Địa Phận Vinh, VN
88 Dominico Nguyễn Văn Sáu Địa Phận Vĩnh Long, VN
89 Phanxico Xaviê Nguyễn Thanh Bình, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, US
90 Phêrô Nguyễn Tiến Nghi Dòng Thừa sai đức tin, VN
91 Phêrô Nguyễn Đình Ngân Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo
92 Giuse Nguyễn Thanh Châu Địa Phận Orlando, FL
93 Gioan Nguyễn Tươi Địa Phận Syracuse, NY
94 Philipphê Nguyễn Văn Hiếu Địa Phận Sioux City, IA
95 Gioan Nguyễn Hiệp Địa Phận Cheyenne, WY
96 Joseph Nguyễn Văn Tịch Địa Phận Xuân Lộc, VN
97 Đaminh Nguyễn Như Khuê Địa Phận Bắc Ninh, VN
98 Phêrô Nguyễn Thái Phuc Địa Phận Bà Rịa, VN
99 Phêrô Nguyễn Văn Thủy Dòng Đaminh, VN
100 Phêrô Nguyễn Văn Ninh Địa Phận Hà Tĩnh, VN
101 Simon Nguyễn Ngọc Thạch Dòng Chúa Thánh Thần
102 Vincentê Nguyễn Văn Định, CS Dòng Truyền Giáo Thánh Carolo Scalabrini, VN
103 Martin Nguyễn Tùng John Tổng Địa Phận Washington DC
104 Giuse Nguyễn Văn Phán Địa Phận Phú Cường, VN
105 Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế, US
106 Norbert Pacheco Norbert Dòng Maryknoll
107 Giuse Pham Toan Địa Phận San Bernardino, CA
108 John B. Phạm Quốc Hùng Địa Phận Wichita, KS
109 Giuse Phạm Mạnh Cường Địa Phận Camden, NJ
110 Bathôlômêô Phạm Đạt, S.D.D. Tu Đoàn Nhà Chúa, US
111 Giuse Phạm Văn Nhân Địa Phận Thanh Hoá, VN
112 Giuse Phạm Văn Bảo Địa Phận Bùi Chu, VN
113 Phanxicô Phạm Hậu, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế, US
114 Giuse Phạm Quang Tuyến, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế, Denver Province
115 Phêrô Micael Phạm Nghi, SOLT Tu Hội Đức Mẹ Chúa Ba Ngôi Chí Thánh
116 Bênêđictô Phạm Tuấn Tổng Địa Phận Huế, VN
117 Phêrô Phạm Văn Hào Địa Phận Long Xuyên, VN
118 Vincentê Phạm Nghiệp, CSC Dòng Thánh Tâm Huế, VN
119 Giuse Phạm Thi, SCJ Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, US
120 Phaolô phạm Văn Tuyên Dòng Vinh Sơn, Đài Loan
121 Phêrô Phan Minh Tổng Địa Phận New Orleans, LA
122 Philipphê Phan Trần Xuân Lành Địa Phận Bridgeport, CT
123 Giuse Phan Thế Khanh Địa Phận Xuân Lộc, VN
124 Gioan Tân Phan Văn Toàn, O.Cist Dòng Bà Rịa/Xitô, VN
125 Giuse Phan Trọng Hanh Địa Phận Kansas City-St.Joseph, MO
126 Giuse Tạ Minh Quý Tổng Địa Phận Hà Nội, VN
127 Peter Mary Tran Joseph Địa Phận Oaland, CA
128 Jean-Baptiste Trần Trung Hiếu Địa Phận GAP, France
129 Joseph Trần Thiên Sai, SVD Dòng Ngôi Lời, US
130 Phêrô Trần Việt Hùng Địa Phận Metuchen, NJ
131 Phêrô Trần Mạnh Thiêm Địa Phận Phát Diệm, VN
132 Giuse Trần Quang Chinh, SVD Dòng Ngôi Lời, US
133 John Trần Địa Phận Savannah, GA
134 Phêrô-Giuse Trần Tấn Nam, CB Tu Đoàn Phú Cường/Tu Đoàn Thiên Phúc, VN
135 Giuse Trần Trung Hiếu Địa Phận Bùi Chu, VN
136 Phaolô Trần Anh Tuấn Dòng Anh Em Hèn Mọn, VN
137 Gioan Baotixita Trần Văn Thọ Địa Phận Đà Nẵng, VN
138 Giuse Trần Thanh Sơn, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế, Denver Province, US
139 Anthony Trần Ngọc Hùng, O.P. Dòng Galveston-Houston/ Đaminh, US
140 Gioan Trần Kim Tuyến Địa Phận Kalamazoo, US
141 Phao lô Trần Văn Thịnh, OFM Dòng Phanxico, US
142 John Bosco Trần Đức Quý, MSC Dòng Thừa sai Thánh Tâm, VN
143 Antôn Trần Văn Nhâm Dòng Xitô, VN
144 Gioan Baotixita Trần Ngọc Bảo Địa Phận Xuân Lộc, VN
145 Giuse Trần Chu Năng Địa Phận Lạng Sơn, VN
146 Stephano Trần Ngọc Chi Địa Phận Mỹ Tho, VN
147 Giuse Trần Phú Vinh Dòng Thánh Thể, VN
148 Giuse Trần Quang Tổng Địa Phận Milwaukee, US
149 Giuse Trần Văn Phúc Địa Phận Hà Tĩnh, VN
150 Phêrô Trịnh Quang Khánh Địa Phận Xuân Lộc, VN
151 Giuse Trương Diễn, C.Pp.S. Dòng Thừa Sai Máu Châu Báu, US
152 Phanxicô Xaviê Uông Lương, C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế, US
153 Giacôbê Văn Trần Đức Duy Địa Phận Đà Nẵng, VN
154 Stêphanô Ngọc Đính Địa Phận Đà Nẵng, VN
155 Peter Sơn Địa Phận Oakland, CA
156 Micae Thành Nhân Địa Phận Xuân Lộc, VN
157 Gioan Baotixita Vu Dustin Tổng Địa Phận Dubuque, IA
158 Giuse Vu Tho, S.J. Dòng Tên, US
159 Antôn Khánh Tường, SVD Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
160 Giuse Minh Địa Phận Colorado Springs, CO
161 Phaolô Văn Nam Địa Phận Phát Diệm, VN
162 Giuse Hoàng Địa Phận Baton Rouge, LA
163 Giuse Minh Địa Phận Baton Rouge, LA
165 Giuse Đức Thiện Địa Phận Long Xuyên, VN
166 Gioan Ngọc Khôi Địa Phận Long Xuyên, VN
167 Giuse Quang Trường Tổng Địa Phận Sài Gòn, VN
168 Giuse Văn Trường Địa Phận Xuân Lộc, VN
169 Giuse Đức Hiệp Địa Phận Xuân Lộc, VN
170 Gioan B. Văn Vĩnh Địa Phận Bùi Chu, VN
171 Phanxicô Thế Toàn, SJ Dòng Tên, US
172 GiuseMaria Vương Thiện Quốc Tổng Địa Phận St. Paul – Minneapolis, US
173 Anthony Công An Dòng Ngôi Lời, US

Danh Sách Quý Sơ Tham Dự NTM

STT Tên Thánh Họ Tên Thuộc Tên Đia Phận – Dòng – Tu Hội
1 Anna Bùi Thị Nhị Địa Phận Khiết Tâm Đức Mẹ – Nha Trang, VN
2 Anna Bùi Nga Dòng Sister of the Divine Compassion
3 Elizabeth Bùi Thị Nghĩa Dòng Mercy
4 Maria Bùi Thị Kim Tuyến Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, US
5 Maria Bùi Thị Bích Thuận, FMV Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – Huế, US
6 Maria Bùi Ái Thảo Dòng Saint Paul de Chartres, US
7 Maria Joseph Bùi A. Hằng Dòng Trinh Vương Thương Xót, US
8 Maira Bùi Thị An Hòa Dòng Chúa Quan Phòng – Sàigòn, VN
9 M. Faustina Bùi Len Dòng Mân Côi Bùi Chu, VN
10 Maria Cao Thị Hải Yến Dòng Chúa Quan Phòng – Sàigòn, VN
11 Maria Chu Hữu Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
12 Monica Thị Phương Oanh Dòng Phan Thiết, VN
13 Mary Đặng Chúc, SSPC Dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver, US
14 Têrêsa Martin Đào Thị Ngọc Thuận, OP Dòng Đaminh Bà Rịa, VN
15 Marciana Đinh Thị Chuẩn Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
16 Irene Đinh Thị Khanh, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
17 Maria Đinh Thị Cúc Dòng Mến Thánh Giá Lưu Phương, VN
18 Therese Đinh Duyên Dòng Đaminh Bùi Chu, VN
19 Têrêsa Đình Thị Cúc Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
20 Veronica Đỗ Quỳnh Dao Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
21 Josephine Đỗ Thị Bảo, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
22 Ane Đỗ Liên, OP Dòng Đaminh Bùi Chu, VN
23 Anna Đỗ Thi Hoa Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
24 Maria Đỗ Thị Hồng Yến Dòng Trinh Vương Sài Gòn, VN
25 Anna Andre Đỗ Hương Dòng Đaminh Bà Rịa, VN
26 Maria Đỗ Thị Hạnh Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
27 Theresa Đoàn Ngọc Anh Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, VN
28 Ann Dương Thanh Hương, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
29 Theresa Tố Ni, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
30 Têrêsa Thùy Trang Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, US
31 Theresa Hồ Linh Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
32 Anna Hồ Vinh Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
33 Mattha Hồ Thị Thu Hương, FMV Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – Huế, US
34 Maria Hoang Hoa, LHC Dòng Lovers of the Holy Cross of Los Angeles, US
35 Mary Hoàng Tường Vi Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, US
36 Maria Hoàng Bích Lệ, OP Dòng Đaminh Oklahoma City, OK
37 Maria Hoàng Thuý Liễu, OP Dòng Đaminh Tam Hiệp, US
38 Martino Hoàng Kim Anh Dòng Đaminh Rosa Lima, VN
39 Anna Hoàng Thị Chiên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
40 Têrêsa Hoàng Như Ý, SJP Dòng Xuân Lộc, VN
41 Maria Teresa Hoàng Thị Ngọc Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, VN
42 Yustina Intan Yustina Dòng Holy Spirit Missionary Sisters, US
43 Maria Khổng Thị Ngọc Dung Dòng Mân Côi, VN
44 Rosa Lâm Thị Quế Dòng Đaminh Bùi Chu, VN
45 Faustina Ánh Tuyết, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
46 Joanna Toàn Thi, RGS Dòng Chúa Chiên Lành, VN
47 Lucia Anne Phương Dung, OSB Dòng Clyde, Missouri/ Benedictine
48 Maria Hồng Thủy Dòng Đaminh Rosa Lima, VN
49 Maria Như Thi Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, US
50 Maria Tốt Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu, VN
51 Maria Tình Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
52 M. Casimir Hoa, FMSR Dòng Mân Côi Bùi Chu, VN
53 Maria Mai Đào Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu, VN
54 Cecilia Mai Tốt Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu, VN
55 Isave Ngô Huyền Diệu, Op. Dòng Đaminh Tam Hiệp, VN
56 Maria Ngô Luyến Dòng Mến Thánh Gía Hưng Hóa, VN
57 Eileen Nguyễn Thu Phượng, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
58 Grace Nguyễn Sương Mai, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
59 Martha Nguyễn Thu Hằng, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
60 Catherine Nguyễn Quỳnh Như, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
61 Pauline Nguyễn Kim Kiều, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
62 Marie Nguyễn Diễm Trang, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
63 Maria Nguyễn Hồng, O.S.B. Dòng Biển Đức – Atchison, KS
64 Maria Nguyễn Maria Hồng, O.S.B. Dòng Biển Đức – Atchison, KS
65 Cecilia Nguyễn Thị Túy Hoa Tổng Địa Phận Caritas – Sàigòn, VN
66 Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Thủy Tổng Địa Phận Caritas – Sàigòn, VN
67 Suzanne Nguyễn Ánh Tuyết Dòng Clyde, Missouri/ Benedictine
68 Têresa Nguyễn Kim Hiển, LHC Dòng Hà Nội, VN
69 Maria Nguyễn Maria Theresa Dòng Holy Spirit Missionary Sisters, US
70 Maria Goretti Nguyễn Minh Duyên, SCC Dòng Nữ Tử Bác Ái Chúa Ki-tô – Paterson NJ
71 Teresa Nguyễn Mai Dòng Thánh Phaolo de Chartres
72 Maria Nguyễn Ngọc Anh Dòng Thừa Sai – Hoa Kỳ, US
73 Maria Nguyễn Thảo Trinh Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, US
74 Anna Nguyễn Thị Kim Hương Dòng Phan Thiết, VN
75 Martha Nguyễn Thị Kiều Loan Dòng Phan Thiết, VN
76 Maria Nguyễn Thị Thúy Nga, LHC Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, VN
77 Maria Nguyễn Hoài Như An Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, VN
78 Maria Nguyễn Thị Duyên Dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, VN
79 Theresa Nguyễn Thị Hoa Dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, VN
80 Maria Nguyễn Thanh Tuyền Dòng Đaminh, Úc
81 Marcellino Nguyễn Ngọc Dung, OP Dòng Đaminh – Sisters of Peace, US
82 Teresa Nguyễn Xuyên Dòng Đaminh Mẫu Tâm – Hải Phòng, VN
83 Cecilia Nguyễn Thị Sen, OSF Dòng Denver / Sisters of St. Francis
84 Teresa Nguyễn Mai phương, OP Dòng Đaminh Oklahoma City, OK
85 Matta Nguyễn Hoàng, OP Dòng Đaminh Oklahoma City, OK
86 Anna Nguyễn Thị Hồng Loan Dòng Đaminh Rosa Lima, VN
87 Maria Nguyễn Hồng Yến, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
88 Anna Nguyễn Thị Hiền, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
89 Maria Nguyễn Kim Quyên, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
90 Anne Nguyễn Thu Hà Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
91 Maria Nguyễn Thị Hương Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, US
92 Anê Nguyễn Ánh Dương, MTG Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt – Portland, OR
93 Elizabeth Nguyễn Liên Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, US
94 Maria Nguyễn Hoàng Thu Hoa Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, VN
95 Maria Nguyễn Thị An Hòa Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, VN
96 Maria Nguyễn Trương Nguyên Anh Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, VN
97 Bernadette Nguyễn Hoàng Yến Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, US
98 Maria Nguyễn Ngọc Ánh Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, US
99 Matta Nguyễn Thị Bích Hiền Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, VN
100 Maria Nguyễn Thị Huyền Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
101 Mary Nguyễn Bích Hạnh Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
102 Maria Nguyễn Huyền Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
103 Maria Nguyễn Thúy Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
104 Mary Nguyễn Thúy, LHC Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
105 Catarina Nguyễn Thùy Huyền Trâm, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
106 Anna Nguyễn Thị Nương, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
107 Maria Nguyễn Bích Ngọc, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
108 Maria Nguyễn Kim Tuyến, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
109 Maria Nguyễn Bích Hồng, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
110 Anna Nguyễn Hồng Hoa, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
111 Anna Nguyễn Thu Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
112 Madalena Nguyễn Thị Miên Dòng Mến Thánh Giá, VN
113 Anna Nguyễn Khanh Dòng Saint Paul de Chartres, US
114 Elizabeth Nguyễn Xuân Thy Dòng Saint Paul de Chartres, US
115 Cecilia Joseph Nguyễn N. Mai Dòng Trinh Vương Thương Xót, US
116 Anna Nguyễn Thị Dịu Dòng Đaminh Bà Rịa, VN
117 M. Gioan Víanney Nguyễn Thêu, FMSR Dòng Mân Côi Bùi Chu, VN
118 Têrêsa Nguyễn Thị Thạch, SMC Dòng Vinh/Dòng Thừa Sai Bác Ái, VN
119 Marie Isabelle Nguyễn Thu Thủy Dòng Chúa Quan Phòng – Cần Thơ, VN
120 Anna Nguyễn Thị Vui Địa Phận Đa Minh Bà Rịa, VN
121 Teresa Nguyễn Thị Thông, SMAHE Dòng Sons and Sisters of Mary
122 Maria Nguyễn Thủy Dòng Đaminh Oklahoma City, OK
123 Matta Nguyễn Thị Kiều Loan Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, VN
124 Gioanna Nguyễn Thị Bích Thảo Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, VN
125 Maria Nguyễn Nhiệm Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
126 Anna Nguyễn Thanh Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
127 Maria Nguyễn Thu Hiền Dòng Mến Thánh Giá, VN
128 Mary Samantha Nguyễn D. Nguyệt Dòng Trinh Vương Thương Xót, US
129 Mary Perpetua Nguyễn T. Cửu Dòng Trinh Vương Thương Xót, US
130 Teresa Nguyễn Như Ý, SGS Dòng Sisters of the Good Shepherd, US
131 Teresa Nguyễn Thị Hoa Hằng, OP Dòng Đaminh Bà Rịa, VN
132 Maria Nguyễn Ngọc Hoa, SJP Dòng Xuân Lộc, VN
133 Julie Phạm Kim Hoa, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
134 Peter Marie Phạm Peter Marie, OCD Dòng Cát Minh – Discalced Carmelite, US
135 Maria Phạm Thanh Giang Dòng RSM
136 Maria Phạm Thị Bình Dòng RSM
137 Maria Phạm Gấm Dòng Đaminh Bắc Ninh, VN
138 Maria Phạm Xuyến, OP Dòng Đaminh Bùi Chu, VN
139 Anna Phạm Thị Tuyết Phương Dòng Đaminh Tam Hiệp, US
140 Rosa Phạm Kim Mai Dòng Đaminh Rosa Lima, VN
141 Anna Phạm Hồng Đức, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
142 Maria Phạm Thị Nhi Dòng Mến Thánh Giá, VN
143 Maria Phạm Thị Tâm Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, VN
144 Maria Phạm Thị Kim Hoa Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, VN
145 Maria Phạm Hồng Ngọc, CMR Dòng Trinh Vương Sài Gòn, VN
146 Maria Catherien Phạm Nguyễn Bích Hợp Dòng Mân Côi, VN
147 Maria Phạm Thị Thanh Trâm Dòng Mân Côi, VN
148 Therese Phạm Nguyệt Nga Tu Hội Sài gòn, VN
149 Phạm Thị Hiền Dòng San Francisco, CA
150 Teresa Phạm Thị Thu Hiền Dòng Đaminh Bùi Chu, VN
151 Emeline Phan Thanh Thúy, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
152 Isave Phan Thị Thu Thảo Tổng Địa Phận Sài Gòn, VN
153 Maria Phan Thị Thanh Tâm Dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, VN
154 Matta Phan Thị Tuyết Hồng Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, VN
155 Cecilia Phan Lam Chuộng Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, US
156 Mary Phan Hoa Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
157 Maria Phan Kim Thuận Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
158 Têrêsa Phan Thị Dương, FMV Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – Huế, US
159 Maria Phùng Tuyên, LHC Dòng Mến Thánh Gía Hưng Hóa, VN
160 Anna Phùng Hoa Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
161 Maria Tạ Thị Tuyết Hạnh Dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, VN
162 Maria Thái Thị Hoa Dòng Mến Thánh Giá, VN
163 Maria Zenni Lan-Phương Dòng Saint Paul de Chartres, US
164 Marguerite Trần Tường Vi, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
165 Janine Trần Ngọc Vân, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
166 Jacinta Trần Kim Ngân, CMR. Dòng Chi Dòng Trinh Vương Hoa Kỳ
167 Maria Angel Trần Thị Hiệp Dòng Georgia, US
168 Thêrêsa Trần Thi Uyên, F.M.A Dòng Salêdiêng, US
169 Anna Trần Ngọc Hạnh, SCC Dòng Sisters of Christian Charity, US
170 Maria Trần Thị Hạnh Dòng Phan Thiết, VN
171 Angel Trần Thị Hiệp Dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, US
172 Teresa Trần Nhàn Dòng Đaminh Bắc Ninh, VN
173 Maria Trần Kim Anh, O.P. Dòng Đaminh, VN
174 Maria Trần Tuyết Dòng Đaminh Bùi Chu, VN
175 Maria Trần Thị Phương Dòng Đaminh Bùi Chu, VN
176 Maria Trần Thị Thoa Dòng Đaminh Bùi Chu, VN
177 Maria Trần Thanh Tâm Dòng Đaminh Rosa Lima, VN
178 Maria Trần Kim Cúc, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
179 Anna Trần Ngọc Tự, LHC Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, VN
180 Maria Trần Phương Dòng Mến Thánh Gía Hưng Hóa, VN
181 Maria Trần Thị Trung Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, VN
182 Maria Trần Thu Cúc Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, VN
183 Têrêsa Trần Thị Khuyên Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
184 Anna Trần Thị Liên Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
185 Teresa Trần Thị Xuân, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
186 Theresa Trần Như Ý Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
187 Maria Trần Thị Năm, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, VN
188 Anna Trần Duy Dòng Saint Paul de Chartres, US
189 Anna Trần Lệ Xuân Dòng Trinh Vương Sài Gòn, VN
190 Julianna Trần Anh Thư, CSFN Dòng Sister of Holy Family of Nazareth
191 M. Giuse Trần Nga Dòng Mân Côi Bùi Chu, VN
192 Rose Trần Thị Hải C.S.J.B Dòng Sisters of St. John The Baptist
193 Agatha Trần Thúy Hằng, MTG Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt – Portland, OR
194 Cecilia Trần Thị Hồng Ánh Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, VN
195 Maria Trần Thị Sen Dòng Vinh/Dòng Thừa Sai Bác Ái, VN
196 Maria Trương Thị Quý Dòng Đaminh Oklahoma City, OK
197 Maria Trương Ngọc Duyên Dòng Đaminh, Úc
198 Mattha Văn Thi Kim Phượng, FMV Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – Huế, US
199 Rose Hằng, RGS Dòng Chúa Chiên Lành, US
200 Maria Phượng Uyên, FMOL Địa Phận Franciscan Missionaries of Our Lady, US
201 Raphael Tiết Minh Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, US
202 Mary John Vianney Huyền Diệu, OP Dòng Đaminh Rosa Lima – Tulsa, OK
203 Rosa Hằng Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao – Bùi Chu, VN
204 Anna Thị Liên Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
205 Anna Tuyên Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
206 Anna Diện Dòng Mến Thánh Giá Vinh, US
207 Maria Giuse Thị Lý Dòng Đaminh Bà Rịa, US
208 Têrêxa Therese Địa Phận Lansing, MI / St Paul de Chartres (SPC)
209 Maria Thị Yêu Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, VN
210 Teresa Vương Bích Phượng, LHC Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, VN
211 Marie Gilbert Y Dương Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum, VN

Danh Sách Quý Thầy Tham Dự NTM

STT Tên Thánh Họ Tên Thuộc Tên Địa Phận – Dòng – Tu Hội
1 Collin Mary Brown Collin Tổng Địa Phận Denver, CO
2 Thaddeus Cabras Fred, OFM Cap. Dòng Phanxicô – Capuchin, US
3 Giuse Cao Quốc Thịnh, SVD Dòng Ngôi Lời, US
4 Vincent Mary Carrasco Vincent Tổng Địa Phận Denver, CO
5 Peter Đặng Phi Hùng Địa Phận Colorado
6 Giuse Đào Văn Hóa Địa Phận Orange Diocese, CA
7 Phaolô Đào Hải Hubert Tổng Địa Phận Archdiocese of Galveston- Houston, TX
8 Paul Đào Hải Tổng Địa Phận Galveston- Houston, US
9 Giuse Đậu Quốc Bình Địa Phận Vinh, VN
10 Phêrô Đinh Trường, OFM Cap. Dòng Phanxicô – Capuchin, US
11 Đaminh Đỗ Khắc Anh Tuấn Địa Phận Little Rock, AR
12 Ambrôsiô Đỗ Thế Hưng Dòng Xitô – Bà Rịa, US
13 Chester Freel Chester, CSC Dòng Holy Cross, US
14 Giuse Hồ Việt Trường Địa Phận Cleveland, OH
15 Anre Phú Yên Hồ Tòng O.Cist Dòng Bà Rịa/Xitô
16 Phaolô Hoàng Ngọc Quý Địa Phận Fort Worth Diocese, TX
17 Phêrô Hoàng Hoa Tửu Tổng Địa Phận Galveston-Houston, TX
18 Phêro khoa Văn Sơn Dòng Biển Đức, US
19 Giuse Maria Thịnh Tổng Địa Phận Denver, CO
20 Phero Quang Phong Địa Phận Manchester, NH
21 Đaminh Phong, SVD Dòng Ngôi Lời, US
22 Anphongsô Văn Hứa Dòng Xitô – Bà Rịa, US
23 Phêrô Lưu Đoàn Tuấn Tổng Địa Phận Sàigòn, VN
24 Giuse Ngô Duy Tân Dòng Xitô – Bà Rịa, US
25 Vincentê Nguyên Đại Hồng Địa Phận Little Rock, AR
26 Vincentê Nguyễn Lê Thiên Minh Địa Phận Cleveland, OH
27 Đaminh Nguyễn Văn Hòa
28 Vincentê Nguyễn Văn Truật Địa Phận Fort Worth, TX
29 Giuse Nguyễn Ngọc Long Tổng Địa Phận Los Angeles, CA
30 Giuse Nguyễn Truyền, OFM Cap. Dòng Phanxicô – Capuchin, US
31 Emmanuel Nguyễn Lễ, O.cist Dòng Bà Rịa/Xitô
32 Phanxicô Nguyễn Đình Chín Địa Phận Brooklyn, NY
33 Phanxicô Nguyễn Trí Thức Địa Phận Cleveland, OH
34 Đaminh Nguyễn Thức Tổng Địa Phận Galveston-Houston, TX
35 Nguyễn Long Địa Phận Los Angeles, CA
36 Antôn Nguyễn Đức Diệm Địa Phận Kansas City / St. Joseph, MO
37 Anthony Nguyễn Thành Dòng La Salle
38 Giuse Nguyễn Minh Phong Địa Phận Little Rock, AR
39 Phêrô Nguyễn Quốc, SVD Dòng Ngôi Lời, US
40 Giuse Nguyễn Hà, SVD Dòng Ngôi Lời, US
41 Giuse Nguyễn Thế Trung Tổng Địa Phận Omaha, NE
42 John Baptist Nguyễn Q. Tín Địa Phận Orange Diocese, CA
43 John Baptist Nguyễn Tín, Dcn Địa Phận Orange Diocese, CA
44 Giuse Nguyễn Địa Phận Thanh Hóa, VN
45 Phaolo Nguyễn Văn Giáo Địa Phận Vinh, VN
46 Dominic Nguyễn Nhuận Địa Phận Dallas, TX
47 Nguyễn Quang Địa Phận North Carolina
48 Anrê Phạm Văn Tuyên Địa Phận Kansas City-St. Joseph, MO
49 Phạm Bá Nha Địa Phận Paris, French
50 Phanxicô Xavie Phan Thanh Đàn Địa Phận Little Rock, AR
51 Jessie Quintanilla Jessie Tổng Địa Phận Denver, CO
52 Jude Emmanuel Quinto Jude Tổng Địa Phận Denver, CO
53 Thomas Thái Văn Dũng O.Cist Dòng Bà Rịa/Xitô
54 Giuse Thân Văn Thuận Tổng Địa Phận Chicago, IL
55 Peter Tống Thanh Quan Địa Phận Des Moines, IA
56 Vincentê Trần Văn Luận Địa Phận Victoria, TX
57 Trần Quang Lý Địa Phận Iowa
58 Benedict Trần Văn Vương, O.Cist Dòng Xitô – Bà Rịa, VN
59 Phêrô Trương Hồng Phúc, SVD Dòng Ngôi Lời, US
60 Giuse Đức Huy Dòng Chúa Cứu Thế, US
61 Gioan Baotixita Cao Tùng, SVD Dòng Ngôi Lời, US