Dành Cho Quý Soeur

Hạn chót ghi danh là 20/07/2019

Tất cả các phần có dấu sao (*) đều bắt buộc.
Xin trả lời tất cả các câu ngoại trừ phần "Ghi chú".

*Lưu Ý: Xin Viết Tên Có Dấu.*

Tên Thánh*

(ví dụ: Augustinô)

Họ*

(ví dụ: Nguyễn)

Tên*

(ví dụ: Minh Tân, CMC)

Thuộc*

(Xin đánh dấu)

Tổng Địa PhậnĐịa PhậnDòngTu ĐoànTu Hội

(Tổng) Địa Phận / Dòng / Tu Đoàn / Tu Hội ở*

(Không phải nơi du học.)

Việt NamHoa KỳNước Khác

Tên (Tổng) Địa Phận / Dòng / Tu Đoàn / Tu Hội:*

(ví dụ: Xuân Lộc / Ngôi Lời)

Địa Chỉ Email*

(Địa chỉ này sẽ được nhận thư xác nhận sau khi nhấn nút "Send - Gửi đi")

Điện Thoại*

(Tối đa 12 số liền không dấu () * / - )

Trong Những Ngày Thánh Mẫu:

(Nếu không cần, xin không đánh dấu.)

Cần Dùng BữaCần Phòng

Ngày Đến*

Ngày Đi*

Ghi Chú:


*Ghi chú: chúng tôi có sử dụng kỹ thuật Google reCAPTCHA trong đơn đăng ký này để ngăn chặn spam.