Trọng kính quí cha, quí thầy, và quí sơ,

Ngày Thánh Mẫu 2017 cũng đã gần kề. Chúng con kính mời quí cha, quí thầy, và quí sơ tham dự NTM năm nay để mừng kỷ niệm 100 Đức Mẹ hiện ra tại FATIMA với 3 trẻ – Lucia, Francisco, và Jacinta.

Để tiện việc ghi danh tham dự và chuẩn bị, chúng con kính xin quí cha, quí thầy, và quí sơ ghi danh tại đây. Hẹn gặp quí cha, quí thầy, và quí sơ trong Ngày Thánh Mẫu 2017.

Hạn chót ghi danh (last day to register): ngày 15/07/2017.

Đơn Tiếng Việt:
(Ghi chú: xin quý linh mục tu sĩ người Việt dùng đơn tiếng Việt)

Quý Linh Mục
Quý Sơ
Quý Thầy

Registration for Marian Days 2017

Priests
Religious Brothers
Religious Sisters

Danh Sách Đã Ghi Danh (cập nhật sau ngày 15 tháng 07 năm 2017).

* Nếu không đi được, xin vui lòng cho chúng con biết qua email: Ngaythanhmau@gmail.com

Quý Linh Mục
Quý Sơ
Quý Thầy

 

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*