Kính thưa Quý Cha, Quý Sơ, Quý Thầy:

Để xem tên mình trong danh sách đã đăng ký, xin nhấn vào đây:
Danh sách Quý Linh Mục Tu Sĩ sẽ tham dự Ngày Thánh Mẫu năm 2018.
Danh sách này sẽ được cập nhật vào thứ Sáu hàng tuần.

Nếu muốn ghi danh tham dự, xin nhấn vào đơn ở dưới:

1) Đơn ghi danh cho Quý Cha

2) Đơn ghi danh cho Quý Sơ

3) Đơn ghi danh cho Quý Thầy

For Registration in English, please email at: Ngaythanhmau@gmail.com

Hạn chót ghi danh (last day to register): 15/07/2018.

Hẹn gặp Quý Cha, Quý Sơ, và Quý Thầy Ngày Thánh Mẫu năm này,
Ban Tiếp Tân NTM 2018

Một Ý kiến, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*