Event Sale Permit Tax ID

Download (PDF, 88KB)

Temporary Food permit Sample

Download (PDF, 1.72MB)

2643A

Download (PDF, 698KB)

Đơn Xin Bán Kỷ Vật

Download (PDF, 382KB)

Đơn Xin Mở Quán Ăn

Download (PDF, 274KB)

Đơn Xin Mở Quán Đá Lạnh

Download (PDF, 289KB)

Đơn Xin Mở Quán Nước

Download (PDF, 322KB)

Đơn Xin Dựng Lều

Download (PDF, 287KB)

Đơn Xin Lều Ơn Gọi

Download (PDF, 212KB)

Đơn Xin mướn Camp Cot

Download (PDF, 230KB)

Vocation Booth Application

Download (PDF, 168KB)

Food Vendor Application

Download (PDF, 155KB)

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*