Kính Thưa Các Anh Chị GĐ TH Đồng Công,

Trong tâm tình hiệp thông và tín thác, Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Vùng Kansas City MO chúng em xin các anh chị cùng dâng lên Thiên Chúa, qua sự bầu cử của Mẹ Maria, lời cầu xin khẩn thiết cho anh Vincentê Maria Trần Văn Pháo hiện đang tiến hành điều trị một căn bệnh hiểm nghèo. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ ban ơn chữa lành và yên ủi gia đình anh chị Pháo & Xuyên.

 

Kính báo,

Tôma Aquina Maria Vũ Nguyên Hồng Tuấn

Trưởng vùng

Một Ý kiến, RSS

  • Phương Quách

    nói ngày:
    12/03/2017, lúc 11:21 pm

    Chúng em xin hiệp ý cau nguyện cho anh Pháo. GDTHDC MN Minneapolis
    (Trương vùng gửi tin này chia sẽ với GDTHDC Kansas city MO)

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*