Quí vị thân mến,

Lời Chúa phán: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì thiếu.” Chắc chắn điều này thể hiện rất rõ ràng trong thời đại này hơn bao giờ hết. Chúng con kính xin quí vị hợp với chúng con cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ ban cho Giáo Hội được nhiều thợ gặt làm vườn nho cho Chúa.

Cách riêng, chúng con cũng xin quí vị cầu xin Chúa và Đức Mẹ ban cho Dòng Đồng Công chúng con được nhiều bạn trẻ hăng hái, quảng đại, dấn thân tận hiến cho Chúa và Đức Mẹ đem Tin Mừng đến cho muôn dân, cách riêng cho người Việt Nam.

Hiện nay, Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ hiện có hơn 124 linh mục, tu sĩ và Nhà Mẹ tại Việt Nam hiện có hơn 500 linh mục, tu sĩ. Bên Tỉnh Dòng Đồng Công hiện có 40 linh mục đang phục vụ trong 20 Giáo Phận và Nhà Mẹ tại Việt Nam hiện có gần 150 linh mục phục vụ trong 13 Giáo Phận từ Bắc tới Nam. Dẫu thế, nhu cầu truyền giáo vẫn còn bao la bát ngát. Chúa và Giáo Hội, cũng như Dòng Đồng Công chúng con cần rất nhiều tấm lòng quảng đại dấn thân đem Tin Mừng đến cho mọi người.

Quí vị thân mến,

Có được ơn gọi đã khó. Đào tạo một ơn gọi từ khi vào Dòng đến khi làm linh mục còn khó khăn biết chừng nào, nhất là trong thời đại ngày nay. Chương trình đào tạo sau khi xong Trung Học phải mất 5 năm học hỏi và tìm hiểu Dòng, 4 năm Triết Học, 4 năm Thần Học. Ngoài ra, chi phí ăn, ở, và học vấn vọt cao vời vợi. Tính trung bình cũng mất khoảng $35,000 một năm cho một thầy. Chúng con cám ơn quí vị đã cầu nguyện và quảng đại bảo trợ ơn gọi Đồng Công trong những năm qua. Kính xin quí vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng con và công việc truyền giáo Chúa và Đức Mẹ đã và đang trao phó.

Một tin thật vui cho Giáo Hội nói chung và cho Dòng chúng con nói riêng, là ngày 11 tháng 6 năm 2016 này, Dòng chúng con có được thêm 3 thầy sẽ lãnh chức linh mục:

  1. Thầy Bonaventura M. Nguyễn Tuấn Bảo, Port Arthur, Texas
  2. Thầy Inhaxiô Loyola M. Trần Hiền Vương, Salina, Kansas
  3. Thầy Inhaxiô Loyola M. Hoàng Hải Đăng, Columbus, Ohio

Muôn đời Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và rất chân thành cám ơn quí ông bà cố, gia đình, thân nhân của quí thầy, và quí vị.