Anh em Linh mục, Tu sĩ Đồng Công được mời gọi để THÁNH HÓA BẢN THÂN, qua việc SỐNG BA LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM – Khiết Tịnh, Thanh Bần, Tuân Phục, và ĐEM TIN MỪNG ĐẾN NHỮNG NGƯỜI NGOÀI CÔNG GIÁO, NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM.

Để chu toàn ơn gọi cao quí này, anh em Linh mục Tu Sĩ Đồng Công được mời gọi, cùng với Mẹ Maria và nhờ Mẹ Maria, TẬN HIẾN MÌNH CHO CHÚA, yêu mến Chúa Giêsu Kitô với một tình yêu trẻ thơ, HẾT LÒNG CHUNG TAY XÂY ĐẮP MỘT GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG, NHIỆT THÀNH DẤN THÂN PHỤC VỤ DÂN CHÚA trong các lãnh vực truyền giáo, như: Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, Nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ, Dongcong.net, Ngày Thánh Mẫu, Điện Giáng Sinh, Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, Christ’s Vieteen, Phòng Kỷ Vật, và mục vụ tại các giáo xứ, cộng đoàn, nhất là những nơi vùng sâu vùng xa. (xem Hiến pháp khoản #5-7)

logo