NDS Nhà TrườngGiai đoạn cuối trong chương trình học vấn để được huấn luyện trở thành Linh Mục Đồng Công là chương trình Thần Học, kéo dài 4 năm. Hơn 30 năm qua, Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ đã gởi các anh em tu sĩ Đồng Công đến Notre Dame Seminary (NDS) https://nds.edu/ thuộc địa phận New Orleans, tiểu bang Louisana để theo ngành Thần Học. Hiện nay, có tất cả 6 anh em tu sĩ Đồng Công đang ngụ tại Huấn Viện Mẹ Vô Nhiễm (Tu Viện của Nhà Dòng tại thành phố Metairie) và theo học tại NDS. Cha Marcô Nguyễn Thành Huynh là Giám Đốc Huấn Viện, giúp các thầy về mặt tinh thần và cử hành các bí tích.