Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/plugins/contact-form-7-datepicker/datetimepicker.php on line 197

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/plugins/contact-form-7-datepicker/datetimepicker.php on line 197

 

Xin quí vị điền đầy đủ thông tin trong phiếu phía bên dưới hoặc quý vị có thể điện thoại liên lạc trực tiếp với Cha Toản để đăng ký cho Nhóm hoặc Hội Đoàn của quí vị.

Phụ trách Trung Tâm Tĩnh Tâm Nhà Tỉnh Dòng:

Cha Phaolô Trần Quốc Toản, CMC

1900 Grand Avenue
Carthage, MO 64836
Tel: 417-358-7787

PHIẾU GHI DANH THAM DỰ TĨNH TÂM

  *Tất cả các trường đều bắt buộc*

  Quý Danh

  Số Điện Thoại Liên Lạc

  Email

  Ngày Đến

  Ngày Đi

  Số Lượng Người Tham Dự Theo Nhóm

  Địa Điểm Đăng Ký

  Quý Vị vui lòng click chọn 'I'm not a robot' để xác thực - trước khi nhấn chọn 'Send'