CỘNG ĐOÀN CHÚA PHỤC SINH
St. Jude Church

 

St._Jude_II
4100 Lyell Rd.
Rochester, NY  14606

Phone: (682) 230-1571

Rev. Gioan MLĐ Vũ Toàn Khoa, CMC


CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LAVANG
St Martha Catholic Church

StMartha
200 N. Orange Ave
Sarasota, FL 34236

Phone: (941) 366-4210
Fax: (941) 954-8434

Rev. Philipphê MNV Lâm Bá Trọng, CMC


CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Saint Agnes Cathedral

533 S. Jefferson Ave
Springfield, MO  65806

Phone: (417) 831-3565

Rev. Grêgôriô-Cả MDM Trần Vi, CMC

http://saintagnescathedral.org/


CỘNG ĐOÀN KITÔ VUA
Christ the King

301 Ash St.
Syracuse, NY 13208

Phone: (315) 475-9680 (office)
Fax: (315) 422-7164

Rev. Gioan Boscô MĐT Phạm Trung Thực, CMC


CỘNG ĐOÀN NỮ VƯƠNG HB & THÁNH TÂM
Queen of Peace & Sacred Heart Community

601 Broadway
Chelsea, MA 02150

Phone: (617) 889-2774 Ext. 13
Fax: (617) 889-2854

Rev. Martinô Pôrê SNM Trần Dũng Lực, CMC


CỘNG ĐOÀN THÁNH ÊLIZABÉT ANN SETON
St. Elizabeth Ann Seton

6646 Addicks Satsuma Rd.
Houston, TX  77084

Phone: (281) 463-7878

Rev. Giacôbê-Tiền MNT Đỗ Long Vân, CMC


CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM CHÚA
Sacred Heart Church

217 West 4th Street
Dayton, OH, 45402

Phone: (937) 224-3904
Fax: (937) 395 – 8134

Fr. Hilariô TTM Nguyễn Hải Khánh, CMC


CHÍNH TÒA THÁNH TÊRÊSA
Co-Cathedral of  Saint Theresa

712 N. School Street
Honolulu, HI  96817

Phone: (808) 521-1700
Fax: (808) 599-3629

Rev. Đaminh MMC Nguyễn Hoan Lương, CMC


CỘNG ĐOÀN THÁNH VINHSƠN LIÊM
Giáo Xứ St. Boniface

3545 West 54th St.
Cleveland, OH 44102

Phone: (216)961-2713

Rev. Simon MNV Đào Duy Kiêm, CMC


ĐỀN THÁNH MẸ DÂNG CON
Presentation of the Lord Shrine

1775 S. Main St.
Corona, CA 92882
Phone: (951) 737- 4125

Rectory: 149 E. Rancho Rd.
Corona, CA  92879
Phone: (951) 340-9880

Rev. Tôma Aquinô MNV Nguyễn Huy Châu, CMC
Rev. Nôbertô SNM Trương Thịnh Đạt, CMC
Rev. Anrê MNV Đỗ Linh Sáng, CMC


GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN
Vietnamese Martyrs

801 E. Mayfield Rd.
Arlington, TX 76014

Phone: (817) 466-0800
Fax: (817) 472-8681

Rev. Phanxicô Xaviê M. Vũ Hữu Mục, CMC
Rev. Laurensô M. Nguyễn Châu Hy, CMC
Rev. Augustinô M. Hoàng Minh Nghiễm, CMC


GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs

8181 Florin Rd Florin Rd.
Sacramento, CA 95828

Phone: (916) 383-4276

Rev. Gioakim M. Ngô Hoàng Khôi, CMC
Rev. Phêrô Chrysôlôgô M. Đinh Tuyến Viễn, CMC


GIÁO XỨ ĐỨC MẸ FATIMA
Our Lady of Fatima

 5109 E. Lancaster Ave
Forth Worth TX 76112

Phone: (817) 446-2980
Rev. Gioan Êuđê M. Trần Đình Diễm, CMC


GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG
Our Lady of Lavang

5224 N. First Ave
Birmingham, AL 35212

Phone & Fax: (205) 599-2124

Rev. Anrê-Dũng Lạc M. Nguyễn Tuấn Nhã, CMC


GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG
Our Lady of Lavang

2775 Milburnie Rd.
Raleigh, NC 27610

Phone: (919) 307-4023

Rev. Carôlô Bôrôlômêô M. Phạm Đức Sinh, CMC


GIÁO XỨ ĐỨC MẸ VIỆT NAM
Our Lady of Vietnam

2001 N. Grand St.
Amarillo,TX 79107

Phone & Fax: (806) 383-0467
Phone ban tối: (806) 383-8669

Rev. Lêô Cả M. Vũ Đình Huyến, CMC


GIÁO XỨ KHIẾT TÂM MẸ
Immaculate Heart of Mary

6345 Madison Ave
Lincoln, NE 68507

Phone & Fax: (402) 464-0111

Rev. Tôma-Dụ MNT Nguyễn Tuấn Bình, CMC


GIÁO XỨ KITÔ VUA
Christ the King

1123 Eagle Dr
Fort Worth, TX 76111

Phone: (817) 831- 0282

Rev. Philipphê-Minh M. Trần Bình Khả, CMC
Rev. Anphongsô M. Vũ Toàn Tri, CMC


GIÁO XỨ MẸ VÔ NHIỄM
Immaculate Conception

2901 Barnett Rd.
Wichita Falls, TX 76310

Rectory: (940) 692-1825
Fax: (940) 767-0160

Rev. Giuse Thợ M. Cao Xuân Cảnh, CMC


GIÁO XỨ NỮ VƯƠNG CTTĐVN
Queen of Vietnamese Martyrs

4655 Harlan St.
Wheat Ridge, CO 80033
Phone: (303) 431-0382
Fax: (303) 431-1876

Rev. Luy M. Phạm Hữu Độ, CMC
Rev. Phanxicô Salê M. Tạ Tân Văn, CMC


GIÁO XỨ NỮ VƯƠNG VIỆT NAM
Queen of Vietnam

801 Ninth Ave
Port Arthur, TX 77642

Phone: (409) 983-7676
Fax: (409) 982-1212

Rev. Raymunđô M. Nguyễn Mạnh Thư, CMC
Rev. Bêđa M. Nguyễn Tâm Năng, CMC


GIÁO XỨ THÁNH ANNA & GIUSE HIỂN
Saint Ann and Joseph-Hien

2627 Queen Avenue N.
Minneapolis, MN  55411

Phone: (612) 200-8267
Fax: (612) 529-5860

Rev. Vinh-Sơn Phaolô M. Âu Quốc Thanh, CMC
Rev. Augustinô M. Trương Trường Kỳ, CMC


GIÁO XỨ THÁNH GIA
Holy Family

711 Magnolia St.
Morgan city, LA 70380

Phone: (985) 631 – 3194
Fax: (985) 631 – 2634

Rev. Basiliô M. Đoàn Quang Diệm , CMC
Rev. Giacôbê M. Nguyễn Xuân Thu, CMC


GIÁO XỨ THÁNH GIOAN XXIII
St. John XXIII Church

13060 Palomino Ln
Fort Myers, FL  33912

Phone:(239) 561-2245
Fax: (239) 561-3713

Rev. Gioan Êuđê M. Cao Vũ Nghi, CMC


GIÁO XỨ THÁNH MARIA MAĐALÊNA
St. Mary Magdalene Church

8540 Weirick Rd.
Corona, CA 92883

Phone: (951) 277-1801 – Fax: (951) 277-2104

Rev. Giuse M. Thân Như Hữu, CMC


GIÁO XỨ THÁNH PHILIPPHÊ PHAN VĂN MINH
St. Philip Phan Van Minh Parish

15 West Par Street
Orlando, FL 32804

Phone: (407) 896-4210
Fax: (407) 896-4211

Rev. Tôma M. Vũ Lưu Truyền, CMC


† IMMACULATE CONCEPTION CHURCH

3555 S. Fremont Ave
Springfield, MO 65804

Phone: (417) 887-0600

Rev. Marcô M. Lê Tiến Hóa, CMC


† TU VIỆN VÀ TRUNG TÂM TĨNH TÂM THÁNH GIA
The Holy Family Religious and Retreat Center

4057 Rendon Rd.
Fort Worth TX 76140

Phone: (817)-953-3563

Rev. Inhaxiô Antiô. M. Nguyễn H. Dương, CMC
Rev. Phanxicô Xaviê M. Đỗ Cao Tùng, CMC