GIÁO XỨ THÁNH GIA
Holy Family

                                       

           Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo VN – Thibodaux               Cộng Đoàn Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi – Houma

                  

                              Cộng Đoàn Thánh Phêro – Larose                                             Giáo Xứ Thánh Gia – Amelia

711 Magnolia St.
Morgan city, LA 70380

Phone: (985) 631 – 3194
Fax: (985) 631 – 2634

Lm. Basiliô M. Đoàn Quang Diệm , CRM

Lm. Giacôbê M. Nguyễn Xuân Thu, CRM

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ VIỆT NAM
Our Lady of Vietnam

2001 N. Grand St.
Amarillo,TX 79107

Phone & Fax: (806) 383-0467
Phone ban tối: (806) 383-8669

Lm. Lêô Cả M. Vũ Đình Huyến, CRM

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN
Vietnamese Martyrs

801 E. Mayfield Rd.
Arlington, TX 76014

Phone: (817) 466-0800
Fax: (817) 472-8681

Rev. Phanxicô Xaviê M. Vũ Hữu Mục, CRM


Rev. Đôminicô M. Nguyễn Trung Hồng Nghĩa (Chánh), CRM


Rev. Bônaventura M. Nguyễn Văn Tuấn (Bảo), CRM

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG
Our Lady of Lavang

5224 N. First Ave
Birmingham, AL 35212

Phone & Fax: (205) 599-2124

Rev. Anrê-Dũng Lạc M. Nguyễn Tuấn Nhã, CRM

CỘNG ĐOÀN NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH & THÁNH TÂM * ĐỨC MẸ FATIMA
Queen of Peace & Sacred Heart & Fatima Communities

601 Broadway
Chelsea, MA 02150-2998

Phone: (617) 889-2774 Ext. 13

Fax: (617) 889-2854

Lm. Martinô M. Trần Dũng Lực, CRM

ĐỀN THÁNH MẸ DÂNG CON
Presentation of the Lord Shrine

1775 S. Main St.
Corona, CA 92882
Phone: (951) 737- 4125

Rectory: 149 E. Rancho Rd.
Corona, CA  92879
Phone: (951) 340-9880

   Lm. Tôma Aquinô M. Nguyễn Huy Châu, CRM

Lm. Phanxicô Salê M. Tạ Tân Văn, CRM

Lm. Anrê M. Đỗ Linh Sáng, CRM

GIÁO XỨ THÁNH MARIA MAĐALÊNA
St. Mary Magdalene Church

8540 Weirick Rd.
Corona, CA 92883

Phone: (951) 277-1801

Fax: (951) 277-2104

Lm. Giuse M. Thân Như Hữu, CRM

CỘNG ĐOÀN THÁNH VINHSƠN LIÊM
Giáo Xứ St. Boniface

3545 West 54th St.
Cleveland, OH 44102

Phone: (216)961-2713

Lm. Simon M. Đào Duy Kiêm, CRM

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM CHÚA
Sacred Heart Church

217 West 4th Street
Dayton, OH, 45402

Phone: (937) 224-3904
Fax: (937) 395 – 8134

Lm. Bonaventura M. Cái Mỹ Lộc, CRM

GIÁO XỨ NỮ VƯƠNG CTTĐVN
Queen of Vietnamese Martyrs

4655 Harlan St.
Wheat Ridge, CO 80033
Phone: (303) 431-0382
Fax: (303) 431-1876

Lm. Luy M. Phạm Hữu Độ, CRM

Lm. Martinô M. Trương Thịnh Đạt, CRM

GIÁO XỨ THÁNH GIOAN XXIII
St. John XXIII Church

13060 Palomino Ln
Fort Myers, FL  33912

Phone:(239) 561-2245
Fax: (239) 561-3713

Lm. Lôrensô M. Nguyễn Châu Hy, CRM

GIÁO XỨ KITÔ VUA
Christ the King

1123 Eagle Dr
Fort Worth, TX 76111

Phone: (817) 831- 0282

Lm. Philipphê-Minh M. Trần Bình Khả, CRM

Lm. Anphongsô M. Vũ Toàn Tri, CRM

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ FATIMA
Our Lady of Fatima

5109 E. Lancaster Ave
Forth Worth TX 76112

Phone: (817) 446-2980


Lm. Gioan Êuđê M. Trần Đình Diễm, CRM

CHÁNH TÒA THÁNH TÊRÊSA
Co-Cathedral of  Saint Theresa

712 N. School Street
Honolulu, HI  96817

Phone: (808) 521-1700
Fax: (808) 599-3629

Lm. Đaminh M. Nguyễn Hoan Lương, CRM

CỘNG ĐOÀN THÁNH ÊLIZABÉT ANN SETON
St. Elizabeth Ann Seton

6646 Addicks Satsuma Rd.
Houston, TX  77084

Phone: (281) 463-7878

Lm. Grêgôriô-Cả  M. Trần Vi, CRM

GIÁO XỨ THÁNH MAXIMILIANÔ KOLBÊ
St. Maximilian Kolbe

10135 West Road
Houston, TX 77084

Phone: (281) 955-7324
Fax: (281) 955-7328

Lm. Inhaxiô Loyôla M. Hoàng Hải Triệu (Đăng), CRM

GIÁO XỨ THÁNH MÁC-TA
St. Martha Catholic Church

4301 Woodridge Parkway
Porter, TX 77365

Phone: (281) 358-6637
Fax: (281) 358-7973

Lm. Micae M. Trần Phạm Michael (Trác), CRM

GIÁO XỨ KHIẾT TÂM MẸ
Immaculate Heart of Mary

6345 Madison Ave
Lincoln, NE 68507

Phone & Fax: (402) 464-0111

Lm. Tôma-Dụ M. Nguyễn Tuấn Bình, CRM

GIÁO XỨ THÁNH ANNA & GIUSE HIỂN
Saint Ann and Joseph-Hien

2627 Queen Avenue N.
Minneapolis, MN  55411

Phone: (612) 200-8267
Fax: (612) 529-5860

Lm. Hilariô M. Nguyễn Hải Khánh, CRM

Lm. Augustinô M. Trương Trường Kỳ, CRM

† ST. ELIZABETH OF HUNGARY 

609 S. Main
El Dorado Springs, MO 64744

Phone: (417) 876-3216

Lm. Marcô M. Lê Tiến Hóa, CRMGIÁO XỨ ĐỨC BÀ FATIMA
Our Lady of Fatima Parish

709 S. 28th St.
Omaha, NE 68015

Phone: (417) 793-6802

Lm. Patriciô M. Trần Thế Mạc, CRM

GIÁO XỨ THÁNH PHILIPPHÊ PHAN VĂN MINH
St. Philip Phan Van Minh Parish

15 West Par Street
Orlando, FL 32804

Phone: (407) 896-4210
Fax: (407) 896-4211

Lm. Philipphê M. Lâm Bá Sơn (Trọng), CRM

GIÁO XỨ NỮ VƯƠNG VIỆT NAM
Queen of Vietnam

801 Ninth Ave
Port Arthur, TX 77642

Phone: (409) 983-7676
Fax: (409) 982-1212

Lm. Raymunđô M. Nguyễn Mạnh Thư, CRM

Lm. Bêđa M. Nguyễn Tâm Năng, CRMGIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG
Our Lady of Lavang

2775 Milburnie Rd.
Raleigh, NC 27610

Phone: (919) 307-4023

Lm. Carôlô Bôrôlômêô M. Phạm Đức Sinh, CRM

† CỘNG ĐOÀN CHÚA PHỤC SINH †
St. Jude Church

 

St._Jude_II
4100 Lyell Rd.
Rochester, NY  14606

Phone: (682) 230-1571

Lm. Gioan M. Vũ Toàn Khoa, CRM

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs

8181 Florin Rd Florin Rd.
Sacramento, CA 95828

Phone: (916) 383-4276

Lm. Gioakim M. Ngô Hoàng Khôi, CRM

Lm. Phêrô Chrysôlôgô M. Đinh Tuyến Viễn, CRM

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Saint Agnes Cathedral

533 S. Jefferson Ave
Springfield, MO  65806

Phone: (417) 831-3565

Lm. Tôma M. Vũ Lưu Truyền, CRM

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LAVANG
St Martha Catholic Church

StMartha
200 N. Orange Ave
Sarasota, FL 34236

Phone: (941) 366-4210
Fax: (941) 954-8434

Lm. Gioan Êuđê M. Cao Vũ Nghi, CRM

GIÁO XỨ MẸ VÔ NHIỄM
Immaculate Conception

2901 Barnett Rd.
Wichita Falls, TX 76310

Rectory: (940) 692-1825
Fax: (940) 767-0160

Lm. Giuse Thợ M. Cao Xuân Cảnh, CRM

† TU VIỆN VÀ TRUNG TÂM TĨNH TÂM THÁNH GIA †

The Holy Family Religious and Retreat Center

4057 Rendon Rd.
Fort Worth TX 76140

Phone: (817)-953-3563

Lm. Inhaxiô Antiô. M. Nguyễn H. Dương, CRM

Lm. Augustinô M. Hoàng Minh Nghiễm, CRM

† TU XÁ MẸ DÂNG MÌNH †

House of Presentation of Mary

P.O. Box 23
Conception, MO 64433

Phone: (660)-944-3120

Lm. Timôthê M. Trần Việt Thắng, CRM

† HUẤN VIỆN MẸ VÔ NHIỄM †

Immaculate Conception Formation House

112 Lilac St.
Metairie, LA 70005

Phone & Fax: (504)-835-9746

Lm. Marcô M. Nguyễn Thành Huynh, CRM