MÙA CHAY VÀ ƠN CỨU ĐỘ

MÙA CHAY VÀ ƠN CỨU ĐỘ Gm. Bùi Tuần   Mùa Chay là thời gian nhắc nhở đặc biệt đến ơn cứu độ. Hầu như ngày nào Phụng vụ cũng có lời giục giã....

R.I.P ANNA NGUYỄN THỊ NGUYỆN

Nhận được tin CHỊ ANNA NGUYỄN THỊ NGUYỆN, là thành viên mới (chị đang chuẩn bị để tận hiến vào tháng 6 này) thuộc Gia Đình Tận Hiến Vùng Orange County, California mới được...

R.I.P FRANCIS HIỂN THÀNH NGUYỄN

Nhận được tin ÔNG FRANCIS HIỂN THÀNH NGUYỄN, là chú của chị Thảo Đinh, thuộc Gia Đình Tận Hiến Vùng Orange Port Arthur, TX mới được Chúa gọi về hôm Thứ Tư, 28.02.2018 tại...

R.I.P MARIA NGUYỄN THỊ NGHIỆP

Nhận được tin MARIA NGUYỄN THỊ NGHIỆP thân mẫu của Chị Nguyễn Thị Vinh, thuộc Gia Đình Tận Hiến Vùng Port Arthur, Texas & Thủ Quỹ Miền đông Hoa Kỳ, mới được Chúa gọi...

MẸ LÀ MÙA XUÂN

Ôi Maria, Mẹ là Mùa Xuân ánh sáng Mẹ là cửa son đền vàng Bến lành vào Quê Bình an (Mẹ là Mùa Xuân – Hùng Lân) Mùa xuân luôn mang một hình ảnh đẹp...