R.I.P. TÊRÊSA PHẠM THỊ PHƯƠNG

Nhận được tin Chị TÊRÊSA PHẠM THỊ PHƯƠNG    Chị ruột của Chị Kim Phạm – TĐ 1, GĐTH Santa Clara, mới được Chúa gọi về lúc 12 h sáng ngày 30.05.2018. Hưởng thọ...

R.I.P. MARIA NGUYỄN THỊ THƯ

Nhận được tin CHỊ MARIA NGUYỄN THỊ THƯ thuộc Gia Đình Tận Hiến Đồng Công vùng OKC/OK, mới được Chúa gọi về lúc 2h 45 sáng thứ năm ngày 15.05.2018. Hưởng...