TĨNH HUẤN MIỀN TÂY HOA KỲ 2017

    Kính chào quý anh chị Gia Đình Đồng Công Hoa Kỳ,  theo anh Tâm Phương trưởng miền Tây  cho biết thì khóa Tĩnh Huấn 51HK của miền Tây Hoa Kỳ là đông nhất...

CÁO PHÓ

          Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria Vũ Thị Đoái

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  Cụ PHÊRÔ VŨ BĂNG ĐÌNH Thân Phụ của anh chị Vũ Nguyên Hồng Tuấn và chị Hứa Hữu Phương Huyên, vừa được Chúa gọi về lúc 3:00PM ngày 17-7-2017 tại Wichita. Toàn thể Gia Đình Tận Hiến Đồng...

THƯ CÁM ƠN

Kính thưa anh Linh Mục Bernadicto Đặng Minh Trân, CRM. Đặc Trách Gia Đình Tận Hiến Đồng Công tại Hải Ngoại Chúng em, Ban Chấp Hành GĐTHĐC tại Galveston-Houston, Texas Đã nhận được phúc...

PHÂN ƯU

Kính thưa quý Cha, quý Tu Sĩ, cùng quý Anh Chị GĐTHĐC, Ban Phục Vụ GĐTHĐC vùng Orange xin được hợp lòng cầu nguyện cho linh hồn Maria mau được hưởng nhan...