R.I.P. MARIA CHU THỊ GÁI

Nhận được tin CỤ MARIA CHU THỊ GÁI Thân mẫu của Chị Maria Nguyễn Thị Nai, thuộc Gia Đình Tận Hiến Đồng Công vùng Orange California, mới được Chúa gọi về lúc 13h...