2017.04.17 NGÔI MỘ TRỐNG

Mầu nhiệm Phục sinh là nền tảng căn bản của niềm tin Kitô giáo. Thánh Phaolô đã xác quyết: “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi...

2017.04.15 LỄ VỌNG PHỤC SINH

Tối thứ Bảy Vọng Phục Sinh hôm nay được gọi là “Mẹ các đêm Vọng.” Phụng vụ gồm có bốn phần: Phần thứ nhất là nghi thức thắp nến Phục Sinh; Phần thứ hai...