LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Hằng năm, Giáo Hội Công Giáo dành ngày 14 tháng 9 làm Lễ Suy Tôn Thánh Giá, lễ kính… Thánh Giá là ảnh tượng được tôn kính, sùng mộ, rất thân thuộc trong đời...

Đức Mẹ Sầu Bi

“Con hãy biết rằng mặc dù Mẹ đã được nâng lên làm Mẹ Thiên Chúa, nhưng bẩy lưỡi gươm vẫn xuyên thấu Trái Tim Mẹ” (NK, 786) “Mẹ không những là Nữ Vương Thiên...

MỪNG LỄ SINH NHẬT ĐỨC MARIA

Ngày lễ sinh nhật Mẹ Maria hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta đọc lại gia phả của Chúa Giêsu. Ta thấy, trong suốt chiều dài lịch sử thấy Thiên Chúa đã tuyển chọn...

XIN LỜI CẦU NGUYỆN

Kính gởi Quý Cha Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Cha Linh Hướng và quý anh chị GĐTHDC, Kính xin quý Cha & quý anh chị thêm lời cầu nguyện cho thân nhân những anh chị trong GDTH Santa...