TĨNH HUẤN MIỀN TÂY HOA KỲ 2017

    Kính chào quý anh chị Gia Đình Đồng Công Hoa Kỳ,  theo anh Tâm Phương trưởng miền Tây  cho biết thì khóa Tĩnh Huấn 51HK của miền Tây Hoa Kỳ là đông nhất...

CÁO PHÓ

          Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria Vũ Thị Đoái