R.I.P CỤ MARIA TRẦN THỊ GỌN

R.I.P CỤ MARIA TRẦN THỊ GỌN Nhận được tin Cụ bà Maria Trần Thị Gọn, Thân mẫu của chị Nguyễn thị Xuyến, GĐTH Vùng Wichita, KS Đã được Chúa gọi về lúc 2:20 chiều...