40th NTM, Chủ đề “FATIMA”

Phép lạ vĩ đại không ai có thể chối cãi
Chắc hẳn khi nhắc đến tên Fatima, các bạn đã nghe nói đến phép lạ mặt trời quay? Nhưng các bạn có biết...