THE WAY OF SALVATION CHRISTMAS LIGHT DISPLAY

THE WAY OF SALVATION CHRISTMAS LIGHT DISPLAY Ngày bắt đầu: Thanksgiving Day, November 23th, 2017 Ngày kết thúc: December 26th, 2017 Giờ mở cửa: THU – SUN từ 6:00 – 10:00pm     CON ĐƯỜNG CỨU...

NGÀY THÁNH MẪU 2018

Ngày Thánh Mẫu 2018 được tổ chức tại Nhà Tỉnh Dòng Đồng Công tọa lạc tại 1900 Grand Ave, Carthage MO 64836. Chương trình chi tiết về Ngày Thánh Mẫu sẽ được update sau. Kính xin...