NGÀY THÁNH MẪU 2017

NGÀY THÁNH MẪU 2017: từ ngày 3-8-2017 tới ngày 6-8-2017 Đặc biệt NTM 2017 là năm lần thứ 40 được tổ chức tại Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ