NGÀY THÁNH MẪU 2017

NGÀY THÁNH MẪU 2017: từ ngày 3-8-2017 tới ngày 6-8-2017 Đặc biệt NTM 2017 là năm lần thứ 40 được tổ chức tại Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ

LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 2017

Xin thông báo cùng tất cả quí anh THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC CHO HAI ANH THUẬN TỰ VÀ ĐỨC HỌC sẽ được tổ chức tại Tỉnh Dòng ngày 10/06/2017. Kính mời quí anh sắp xếp...

LỄ KHẤN TRỌN 2017

Xin thông báo cùng tất cả quí anh LỄ KHẤN TRỌN CỦA QUÍ ANH ĐỨC, ÂN, HUY, VÀ QUÍ sẽ được tổ chức tại Tỉnh Dòng ngày 28/05/2017. Kính mời quí anh sắp xếp thời gian...