NGÀY THÁNH MẪU 2018

Ngày Thánh Mẫu 2018 được tổ chức tại Nhà Tỉnh Dòng Đồng Công tọa lạc tại 1900 Grand Ave, Carthage MO 64836, từ ngày mồng 2 đến ngày mồng 5 tháng 8. Chương trình chi tiết...

THE WAY OF SALVATION CHRISTMAS LIGHT DISPLAY

https://www.youtube.com/watch?v=Au6-KgPe0hw THE WAY OF SALVATION CHRISTMAS LIGHT DISPLAY Ngày bắt đầu: Thanksgiving Day, November 23th, 2017 Ngày kết thúc: December 26th, 2017 Giờ mở cửa: THU – SUN từ 6:00 – 10:00pm     CON ĐƯỜNG...

NGÀY THÁNH MẪU 2017

NGÀY THÁNH MẪU 2017: từ ngày 3-8-2017 tới ngày 6-8-2017 Đặc biệt NTM 2017 là năm lần thứ 40 được tổ chức tại Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ

LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 2017

Xin thông báo cùng tất cả quí anh THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC CHO HAI ANH THUẬN TỰ VÀ ĐỨC HỌC sẽ được tổ chức tại Tỉnh Dòng ngày 10/06/2017. Kính mời quí anh sắp xếp...

LỄ KHẤN TRỌN 2017

Xin thông báo cùng tất cả quí anh LỄ KHẤN TRỌN CỦA QUÍ ANH ĐỨC, ÂN, HUY, VÀ QUÍ sẽ được tổ chức tại Tỉnh Dòng ngày 28/05/2017. Kính mời quí anh sắp xếp thời gian...