Xin quí vị điền đầy đủ thông tin trong phiếu phía bên dưới hoặc quý vị có thể điện thoại liên lạc trực tiếp với Cha Dương hoặc Cha Tùng để đăng ký cho Nhóm hoặc Hội Đoàn của quí vị.

Phụ trách Trung Tâm Tĩnh Tâm Gia Đình Thánh Gia:

Cha Inhaxiô M.Nguyễn  Hải Dương, CMC
Cha Phanxicô M. Đỗ Cao Tùng, CMC

4057 Rendon Rd.
Fort Worth, TX. 76410
Tel: 817-953-3563

Một số hình ảnh nhà tĩnh tâm:

 

Hợp đồng  xử dụng Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia

Download (PDF, 359KB)

PHIẾU GHI DANH THAM DỰ TĨNH TÂM

*Tất cả các trường đều bắt buộc*

Quý Danh

Số Điện Thoại Liên Lạc

Email

Ngày Đến

Ngày Đi

Số Lượng Người Tham Dự Theo Nhóm

Địa Điểm Đăng Ký

Quý Vị vui lòng click chọn 'I'm not a robot' để xác thực - trước khi nhấn chọn 'Send'