ANH EM LINH MỤC

HP. #18 –Dòng đòi hỏi các linh mục của mình không những phải đủ kiến thức về các môn học đạo theo Giáo luật[1], mà còn phải có một kiến thức sung thực về các khoa học đời thích ứng với thời đại mới[2]. Các linh mục nên thi lấy bằng cấp cử nhân và tiến sĩ của các đại học đạo đời[3].

HP. #19 – Anh em linh mục phải trổi vượt về các nhân đức như Giáo luật truyền[4]. Các ngài phải gắng sống hết sức hiền từ và khiêm tốn[5]. Các ngài phải gắng đạt tới sự hoàn toàn quên mình[6], sống đời nội tâm sâu xa[7], có tình yêu huynh đệ nhiệt thành đến xả thân[8], kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và Đức Mẹ, để có thể bừng cháy tình yêu mến thiết tha từng giây phút trong mọi công việc thường ngày dù rất nhỏ mọn[9]. Các ngài còn phải trổi vượt về tư cách cao thượng, trưởng thành nhân bản, từ tâm xã hội[10] và giãi sáng thanh danh trước mặt mọi người[11].

HP. #20  –Không thành viên nào của Dòng, dù được đặc ân, có thể lãnh chức linh mục trước khi đủ ba mươi tuổi và tuyên khấn trọn đời. Việc tuyên khấn trọn đời phải được thực hiện trước khi lãnh chức Phó tế[12].


[1](x. GL 248-252)
[2](x. OT 15)
[3](x. GL 660,1)
[4](x. GL 244-247)
[5](x. Mt 11,29)
[6](x. Mt 16,24)
[7](x. Lc 2,19)
[8](x. Ga 15,13)
[9](x. OT 8)
[10](x. Dt 13,16)
[11](x. 1Cr 9,19)
[12](x. GL 266,2 & 1037)