Annointing - Papa Francis

-†-

1. Nền tảng Nhiệm Tích Xức Dầu Thánh trong Thánh Kinh

Chúa Kitô đã đồng hóa chính mình Ngài với các bệnh nhân (Mt 25:36), nên Ngài luôn cứu chữa các bệnh nhân. Ngài cứu chữa bà nhạc gia Thánh Phêrô (Mt 8:15), cứu người bị quỉ ám (Mt 8:26-32) chữa kẻ bất toại (Mt 9:18), chữa người phụ nữ bị bệnh băng huyết (Mt 9:20-22), cho người mù được sáng mắt (Mt 9:27-31) và (Mc 6:13).

Trước khi Chúa về với Thiên Chúa Cha, Ngài đã truyền cho các Tông Đồ đi rao giảng Tin Mừng và ban cho các ngài quyền chữa lành các bệnh nhân: “Nhân danh Thầy, các con hãy đặt tay chữa lành các bệnh nhân” (xem Mc 16:18).

Nhiệm Tích Xức Dầu Thánh đã được loan báo và mô tả qua việc xức dầu bệnh nhân của các Thánh Tông Đồ trong khi đi rao giảng Tin Mừng (Mc 6:13) và được Thánh Giacôbê công bố khi ngài dạy các Tín Hữu: “Ai trong anh chị em bị đau yếu, hãy mời các Linh Mục của Hội Thánh đến cầu nguyện và xức dầu thánh cho bệnh nhân nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do Đức Tin sẽ cứu chữa bệnh nhân và Chúa sẽ cho bệnh nhân được bình phục, và nếu bệnh nhân đã trót phạm tội thì cũng được tha thứ” (Jac 5:14-15).

2. Lịch sử nghi thức Nhiệm Tích Xức Dầu bệnh nhân

Theo thư Thánh Giacôbê, chúng ta có thể đoán được nghi thức xức dầu thời đó gồm các việc sau đây: Linh Mục cầu nguyện và xức Dầu Thánh cho bệnh nhân. Dầu xức ở đây không phải là loại dầu chữa bệnh; nhưng là dầu Oliu đã được thánh hiến với lời cầu nguyện nhân danh Chúa (Jac 5:14).

Năm 1439, Đức Thánh Cha Eugène và Công Đồng Florence xác định chất thể của Nhiệm Tích Xức Dầu bệnh nhân là dầu Oliu do Đức Giám Mục làm phép, hiệu quả của Nhiệm Tích này là chữa lành phần hồn và trong một ít trường hợp cũng có thể chữa lành bệnh tật phần xác nữa.

Công Đồng Tridentinô và các sắc lệnh của Tòa Thánh dạy, dầu bệnh nhân phải do Đức Giám Mục làm phép. Tuy nhiên, Tòa Thánh cũng có thể ban quyền cho các Linh Mục được làm phép dầu bệnh nhân (Can 945).

3. Dấu Hiệu của Nhiệm Tích Xức Dầu Thánh

+ Chất Thể: Chất thể xa, thông thường là dầu Oliu, trừ trường hợp ngoại lệ. Chất thể gần, dùng ngón tay cái thấm dầu bệnh nhân (OI) rồi xức trên trán và trên hai bàn tay bệnh nhân. Khi thật khẩn thiết chỉ xức trên trán cũng đủ, trừ hoàn cảnh đặc biệt.

+ Mô Thể: Linh Mục xức dầu trên trán và đọc: “Nhờ việc xức Dầu Thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con”. Thưa: Amen.

4. Hiệu quả của Nhiệm Tích Xức Dầu Thánh

Nhiệm Tích Xức Dầu Thánh ban cho bệnh nhân các ơn của Chúa Thánh Thần (Đoàn Sủng và Tích Sủng) gồm có ơn thánh hóa và các ơn sau đây:

* Thanh tẩy các tội nhẹ còn vướng mắc trong linh hồn (Jac 5:15), miễn là có lòng sám hối ít là cách bất toàn và các tội trọng, mà bệnh nhân vì yếu sức quá không thể xưng thú ra được, hoặc ngay tình quên sót, nhưng chưa sám hối đủ (khi khỏe lại buộc xưng lại các tội trọng đã được tha).

* Thanh tẩy các hậu quả bởi tội mà ra như sự u mê trong trí khôn, sự nguội lạnh trong linh hồn, yêu chuộng thế tục, lo lắng bối rối về những tội mình đã phạm và giảm bớt hình phạt phải chịu vì tội ở đời sau.

* Được nâng đỡ và củng cố thêm sức mạnh trong linh hồn, khích lệ bệnh nhân tín nhiệm vào lòng nhân từ thương xót của Chúa, nhờ đó bệnh nhân được nâng đỡ, bớt sợ chết, chịu đựng những đau đớn mệt nhọc trong cơn bệnh và có sức chống trả các cơn cám dỗ của ma quỉ “đang rình cắn gót chân” (Gen 3:5).

* Đôi khi còn được hồi phục sức khỏe phần xác, nếu điều đó giúp ích cho phần rỗi các linh hồn.

5. Thừa tác viên Nhiệm Tích Xức Dầu Thánh

Chỉ có người có Thánh Chức Linh Mục mới là thừa tác viên của Nhiệm Tích Xức Dầu bệnh nhân và bất cứ Linh Mục nào cũng có thể ban Nhiệm Tích này đều thành sự (xem Công Đồng Tridentinô Sess 14, Cap 3 Can 038-1).

6. Thụ nhân Nhiệm Tích Xức Dầu Thánh

Chỉ những ai đã lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy và đã tới tuổi biết dùng trí khôn, khi bị bệnh trầm trọng hay già nua sắp chết mới được lãnh Nhiệm Tích này (Can 940-1), vì theo lời Thánh Jaccôbê việc xức dầu phải cử hành cho bệnh nhân để nâng đỡ và cứu chữa họ.

Những người già yếu, dù không mắc bệnh nguy ngập, nhưng không biết chết lúc nào, nếu họ muốn cũng có thể xin Linh Mục đến Xức Dầu Thánh cho họ.

Bệnh nhân bất tỉnh hay mất trí, cũng được lãnh Nhiệm Tích Xức Dầu, miễn là đoán được họ sẽ xin chịu nếu họ tỉnh lại (Can 943). Bệnh nhân mắc trọng tội và cố tình không sám hối ăn năn trở lại, không thể lãnh Nhiệm Tích Xức Dầu Thánh (Can 942-1).

Trong trường hợp khác: Đối với người sắp bị giải phẫu, có thể Xức Dầu Thánh cho họ khi bị căn bệnh nguy hiểm (ung thư nặng, bị ung nhọt trong ruột, lao phổi…) là nguyên nhân gây ra do việc giải phẫu.

* Những điều kiện lãnh Nhiệm Tích Xức Dầu thành sự: Đã lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy, đã biết sử dụng trí khôn, có ý muốn lãnh nhận (hiện ý, tiềm ý, hoặc suy đoán khi họ bị bất tỉnh).

* Đang sống trong tình trạng có ơn nghĩa thánh (không mắc tội trọng). Mắc tội trọng thì phải sám hối xưng thú. Không thể xưng được thì phải sám hối ít là bất toàn.

-†-

phung-vu-nhiem-tich_crucify