Notice: Function is_feed was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5832

Notice: Function is_feed was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5832

ĐÀO TẠO LINH MỤC

Quí vị thân mến, Lời Chúa phán: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì thiếu." Chắc chắn điều này thể hiện rất rõ ràng trong thời đại này hơn bao giờ hết. Chúng con...

TRUYỀN GIÁO ĐỒNG CÔNG

Trọng kính Quí Cha và Quí ông bà anh chị em, Đầu thư, thay mặt cho toàn thể anh em Linh Mục và Tu Sĩ Đồng Công, chúng con chân thành cám ơn tấm lòng...

GIÁO HỌ XẺO TAM

Chào Anh Minh Trân, đặc trách Ban Truyền Giáo Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, Em là Bính đang phụ trách giáo điểm truyền giáo thuộc giáo họ Xẻo Tam, thuộc xã Hòa An,...