GIAI ĐOẠN TIỀN TẬP VÀ TẬP VIỆN

Chương trình huấn luyện trong thời gian tại Tập Viện gồm có hai giai đoạn: Giai đoạn Tiền Tập Viện và Giai đoạn Tập Viện.

1. GIAI ĐOẠN TIỀN TẬP (HP #26-27)

Trước khi vào tập viện, các em sẽ qua một thời gian chuẩn bị sáu tháng [1], gọi là giai đoạn tiền tập. Trong thời gian này, các em sẽ:

  1. Được học căn bản về đời tu nói chung, và ơn gọi Đồng Công nói riêng [2].
  2. Được hướng dẫn để cầu nguyện, suy nghĩ, và tìm hiểu kỹ càng trong việc lựa chọn ơn gọi Đồng Công.
  3. Được hướng dẫn để nhận diện và cố gắng khử trừ các nết xấu.
  4. Được học hỏi việc tận hiến đời mình choChúa và Đức Mẹ Maria
  5. Được tập sống đời nội tâm cũng như luyện tập các đức tính đơn sơ, chân thành và ngoan ngoãn.

2. GIAI ĐOẠN TẬP VIỆN (HP #30-35)

Các em sẽ bắt đầu sống năm tập bằng việc tận hiến toàn thân cho Chúa và Đức Mẹ. Trong thời gian này, các em sẽ được tập sống theo lối sống của Dòng và uốn nắn trí lòng theo tinh thần Dòng. Đồng thời cũng là thời kỳ trắc nghiệm quyết tâm và khả năng của các em [6].

Do đó, các em sẽ được học hỏi và tập luyện để trở thành những tu sĩ hoàn hảo về những phương diện sau đây:

  1. Đời sống thiêng liêng: Về mặt tiêu cực, các em phải thành tâm diệt trừ các nết xấu: cẩu thả, dối trá, giả hình, thay đổi, thất trung, và sống theo cảm giác. Các em phải chế ngự dục vọng và cảm xúc phóng túng [7]. Các em phải nhận biết cặn kẽ các khuyết điểm và tội lỗi của mình [8]; thực tập bỏ mình [9] và loại bỏ những gì không liên quan đến đời sống tu trì. Về mặt tích cực, các em sẽ thực tập sống đời cầu nguyện để đi vào đời sống trọn hảo hơn, trau luyện các nhân đức Kitô-giáo và đức tính nhân bản. Các em sẽ được học hỏi mầu nhiệm cứu độ, đọc và suy niệm Kinh Thánh [10]. Các em sẽ được học biết lý do sống đời thánh hiến cho Thiên Chúa và nhân loại trong Chúa Kitô qua các lời khuyên Phúc Âm. Các em sẽ tập sống các nhân đức Tin, Cậy, Mến; thực tập đức Khiết tịnh, Thanh bần, Tuân phục và tình yêu huynh đệ. Các em sẽ tập sống đời nội tâm đến trình độ hoàn hảo [11]; chiếm thủ tập quán làm mọi việc vì lòng mến Chúa với Mẹ Maria và nhờ Mẹ Maria. Các em sẽ được học hiểu và yêu mến Hội Thánh, tôn kính các vị chủ chăn trong Giáo Hội [12]. Các em sẽ được học hỏi về  tinh thần Dòng, Hiến pháp Dòng, và Tục lệ Dòng. Các em sẽ được học hỏi để cố gắng chiếm thủ sự biết mình và khiêm nhường thật [13] bằng cách tuân giữ kỷ luật Dòng.
  2. Học tập: Các em sẽ được học cặn kẽ giáo lý căn bản về ba thần đức và bốn luân đức; đặc biệt về lời khấn, nhân đức bậc tu trì và các chân lý Tin Mừng (Tin Mừng theo Thánh Gioan). Các em sẽ học những nguyên tắc đời sống thiêng liêng, Thánh Mẫu học, lịch sử Dòng, phương thức thi hành sứ vụ tông đồ riêng của Dòng, và học hỏi cuốn sách “Thành thực sùng kính Đức Mẹ” (Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge) của thánh Louis Marie Grignion de Montfort.

Thời gian năm tập sẽ kéo dài hai năm [16-17]. Sau thời gian này, nếu được Nhà Dòng cứu xét và chấp nhận, các em sẽ được tuyên khấn để trở thành Tu Sĩ Đồng Công.

[1](x. GL 597,2)
[2](x. EE 48)
[3](x. GL 643)
[4] (x. GL 643)
[5] (x. GL 644)
[6](x. GL 646)
[7](x. GL 5,24)
[8](x. PC 5)
[9](x. GL 652,2)
[10](x. GL 652,2)
[11](x. Pl 1,21; Gl 2,20)
[12](x. GL 652,2)
[13](x. Mt 11,29)
[14](x. PC 18)
[15](x. GL 652,5)
[16](x. GL 648,1)
[17] (x. GL 648,2)