CSC Anh Em Triet Hoc

 

 

Trong việc đào tạo để trở thành một Linh Mục Đồng Công, tu sĩ Đồng Công sẽ trải qua hai giai đoạn trau dồi kiến thức: Triết Học (hoặc Tiền Thần Học) và Thần Học.

Hiện nay, Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ gởi các anh em tu sĩ Đồng Công lên Conception Seminary College (CSC) thuộc Dòng Biển Đức để theo ngành Triết Học. CSC ở trong thành phố Conception thuộc phía Bắc của tiểu bang Missouri, cách Tỉnh Dòng Đồng Công 5 giờ lái xe. Anh em tu sĩ Đồng Công hiện đang có 5 thầy theo học chương trình Triết Học tại đây và cùng nhau sống chung trong một nhà – St. Scolastica. Cha Timothy Nguyễn Việt Thắng phụ trách, giúp các thầy trong các việc thiêng liêng, và học hội. Chương trình Triết Học kéo dài 4 năm.