Tiếng Lòng

Trong cuốn sách nhỏ bé này gồm có 29 bài cám ơn sau hiệp lễ. Do những Linh Mục, Tu sĩ phụ trách Đệ Tử Viện Đồng Công tại Hoa Kỳ; Một số bài...