Clean Water 1Anh Minh Trân rất kính mến,

Em đang phục vụ tại cánh đồng truyền giáo Phú Quý-Quảng Nam. Nơi mà Anh Tổng Cố Vấn Ngân và Anh đã ra thăm chúng em.

Về mặt giáo họ quý anh đã thấy, họ còn gặp nhiều khó khăn về tinh thần cũng như về vật chất.

Em nghĩ, Anh đã biết và tiếp cận được một số người, cụ thể nơi một vài gia đình khó khăn Anh và Anh Ngân đã gặp họ. Và một điểm tại nhà thờ, đó là nguồn cung cấp nước tinh khiết (nước uống) cho bà con lương giáo, những người ngày ngày vẫn đến lấy nước miễn phí. Vùng truyền giáo chúng em còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết, vật chất…. vì kế sinh nhai của gia đình cũng đã làm cho một số gia đình chưa đến nhà thờ được.

Với niềm tin vào Thiên Chúa và Đức Mẹ, cùng với sự nhiệt thành hăng say của Anh. Chúng em sẽ cảm thấy bớt đi nỗi lòng tại nơi mà đức vâng lòng cũng như việc chinh phục các linh hồn về cho Chúa sẽ đem lại kết quả tốt đẹp.

Một lần nữa em cám ơn Anh, và xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho Anh nhiều sức khỏe hồn xác.

Em Joan Eudes M. Nguyễn Minh Triết, CMC