Ngày Thánh Mẫu 2018 được tổ chức tại Nhà Tỉnh Dòng Đồng Công tọa lạc tại 1900 Grand Ave, Carthage MO 64836, từ ngày mồng 2 đến ngày mồng 5 tháng 8. Chương trình chi tiết về Ngày Thánh Mẫu sẽ được update sau. Kính xin quí ông bà anh chị em vui lòng sắp xếp để tham dự tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ Maria.