Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban cho Dòng Đồng Công thêm 10 Tân Linh Mục hôm 10/08/2016 vừa qua. Thánh Lễ truyền chức được cử hành ngay tại Nhà Mẹ ở Thủ Đức do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn:  

1. Luca Maria Nguyễn Viết Cương, CMC

2. Phaolô Maria Lê Huy Cường, CMC

3. Gabriel Maria Phan Tiến Dũng, CMC

4. Đaminh Maria Trần Ngọc Đức, CMC

5. Giuse Maria Nguyễn Hùng, CMC

6. Gioakim Maria Lại Phúc Khả, CMC

7. Giuse Maria Phạm Thành Phương, CMC

8. Giuse Maria Đỗ Văn Rương, CMC

9. Luca Maria Trần Kim Tân, CMC

10. Antôn Claret Maria Phan Văn Trịnh, CMC

10TLM 01 10TLM 02 10TLM 03 10TLM 04 10TLM 05 10TLM 06 10TLM 07 10TLM 08 10TLM 09 10TLM 10 10TLM 11 10TLM 12 10TLM 13 10TLM 14 10TLM 15 10TLM 16 10TLM 17 10TLM 18 10TLM 19 10TLM 20 10TLM 21 10TLM 22 10TLM 23 10TLM 24 10TLM 25 10TLM 26 10TLM 27 10TLM 28 10TLM 29 10TLM 30 10TLM 31 10TLM 32 10TLM 33 10TLM 34 10TLM 35 10TLM 36 10TLM 37 10TLM 38