Dịp Tĩnh tâm Mùa Vọng 2017 năm nay, cha Timothy Thắng, cha Alphonsus Kiệt, thầy Banabas Hiệp, và 4 em dự tu đã đến Giáo xứ Thánh Maxilimianô Kolbê,thuộc thành phố Houston, TX ngày 16 tháng 12 năm 2017 để tổ chức buổi tĩnh tâm cho các em.

 • _DSC4266
 • _DSC4268
 • _DSC4270
 • _DSC4273
 • _DSC4274
 • _DSC4275
 • _DSC4276
 • _DSC4277
 • _DSC4278
 • _DSC4279
 • _DSC4280
 • _DSC4281
 • _DSC4282
 • _DSC4283
 • _DSC4284
 • _DSC4285
 • _DSC4286
 • _DSC4288
 • _DSC4289
 • _DSC4290
 • _DSC4291
 • _DSC4293
 • _DSC4294
 • _DSC4296
 • _DSC4297
 • _DSC4298
 • _DSC4299
 • _DSC4300
 • _DSC4301
 • _DSC4302
 • _DSC4303
 • _DSC4306
 • _DSC4307
 • _DSC4308
 • _DSC4309
 • _DSC4311
 • _DSC4312
 • _DSC4315
 • _DSC4317
 • _DSC4318
 • _DSC4319
 • _DSC4320
 • _DSC4321
 • _DSC4324
 • _DSC4325
 • _DSC4326
 • _DSC4328
 • _DSC4329
 • _DSC4330
 • _DSC4331
 • _DSC4332
 • _DSC4333
 • _DSC4335
 • _DSC4336
 • _DSC4337
 • _DSC4338
 • _DSC4340
 • _DSC4341
 • _DSC4342
 • _DSC4344
 • _DSC4346
 • _DSC4347
 • _DSC4348
 • _DSC4349
 • _DSC4350
 • _DSC4352
 • _DSC4354
 • _DSC4360
 • _DSC4362
 • _DSC4363
 • _DSC4364
 • _DSC4365
 • _DSC4367
 • _DSC4369
 • _DSC4370
 • _DSC4371
 • _DSC4261
 • _DSC4262
 • bootstrap image slider
 • _DSC4264
jquery image slider by WOWSlider.com v8.8