Chào Cha,

Năm nay con được 16 tuổi, do nhà không quản lý chặt chẽ, con đã sa vào những tội lỗi, vô tình con đã phạm đến Đức Trong Sạch. Con đã ăn năn, vậy có thể chuộc tội không? bằng cách nào? Con hứa sẽ không bao giờ dám tại phạm.

Con rất cần sự giúp đỡ của quý cha để con trở lại con đường mới tốt hơn. Xin hãy trả lời thật tình để con quyết tâm sống đời sống tốt hơn.

Em mến,

Phạm tội là của con người. Tha tội là của Chúa.

Cha tin chắc một điều là một khi chúng ta thật lòng sám hối ăn năn, cải chừa tội lỗi thì Chúa tha tội cho chúng ta. Thử hỏi ai hoặc bất cứ điều gì trên thế gian này có thể ngăn cản được Tình Yêu bao la hải hà của Chúa? Chẳng lẽ Chúa đã không chịu thương khó, chịu chết và Phục Sinh để chuộc tội cho chúng ta hay sao? Em đã xét mình, ăn năn dốc lòng chừa rồi. Phần còn lại, cha đề nghị em hãy đi xưng tội, lãnh nhận ơn tha thứ và làm việc đền tội để được giao hòa với Chúa. Đó là cách “chuộc tội” đúng đắn nhất.

Cha sẽ thêm lời cầu nguyện cho em hôm nay. Ước mong sau khi được ơn trở lại, em sẽ hăng hái dấn thân làm tông đồ cho Chúa Kitô trong chính đời sống của em nhe.

Thân mến,

image