Tổng Giám Mục Ottawa, Ontario, Canada nói rằng các linh mục trong giáo phận có thể từ chối ban bí tích xức dầu cho những người bệnh mong muốn được chết bằng phương pháp trợ tử (assisted suicide.)

Trong tuần qua Tổng Giám Mục Terrence Prendergast giải thích rằng một người tự chọn cách chết không có ý hướng phù hợp cần được để lãnh nhận bí tích.

Theo Giáo Lý Công Giáo, bí tích được ban cho trong tình trạng đau yếu hoặc tuổi già có cơ nguy tử, cũng như những người gần kề sự chết. Điều quan trọng để nhận lãnh bí tích là thực sự thống hối tội lỗi, bao gồm dầu thánh, xưng tội, và nhận lãnh Thánh Thế.

Tuy nhiên ngài không nói là một linh mục không thể hiện diện tại nơi người tự tử. Ngài khuyến khích các linh mục có mặt để có thể cầu nguyện cho người có ý định tự tử “quay trở lại”.

Các giám mục thuộc địa phận Alberta gần đây đã đưa ra một thông báo chung kết án những người Công Giáo tham dự việc trợ tử, gọi đó là “sai lầm về luân lý… Không một người Công Giáo nào được phép, cách này hay cách khác, biện hộ, tham dự, hoặc bằng hành động, hay làm lơ trong ý định giết một con người hoặc bằng phương pháp trợ tử hoặc cách chết êm ái.”

Hiển Sĩ 13/4/2016

22-right-to-die-protest-california.w536.h357.2x euthanasia-ppt-8-638 euthanasia-right-to-life-10-638 images