Xin cha giải thích rõ hơn về:

1. Điều răn thứ hai. Cụ thể như thế nào là phạm tội điều răn thứ hai? Nặng hay nhẹ?

2. Nghe nói ở bên Mỹ có hình thức xưng tội và giải tội qua mạng email không biết có đúng không? Hội thánh hiện có chấp nhận hình thức xưng tội qua email không? Nếu có thì cụ thể ở điều khoản nào?

3. Tại sao không thấy giới thiệu về các chi dòng Đồng Công hiện ở Việt Nam ở “trang dòng Đồng Công”? Ví dụ như cơ sở Tam Hà Thủ Đức.

Cha có thể trả lời trên trang “Hỏi đáp về đạo” hoặc email [email protected]. Cám ơn cha rất nhiều? Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ cha. (GDK, TPHCM Việt Nam)

GDK thân mến,

Theo Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo thì “cho biết tên của mình là điều thuộc về lãnh vực tâm sự và thân mật. ‘Danh của Chúa thì thánh.’ Bởi vậy con người không được lạm dụng Danh thánh Ngài, nhưng phải giữ trong ký ức của mình, trong một sự yên lặng đầy kính ái. Con người chỉ nói đến thánh Danh Ngài để chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh.” (số 2143). Một số điều cụ thể phạm đến điều răn thứ hai là:

1. Lạm dụng Danh Chúa. “nghĩa là sử dụng cách bất xứng thánh Danh của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu Kitô, của Đức Trinh nữ Maria và các thánh.” (số 2146)

2. Nhân danh Chúa thề hứa mà lại “bất trung với những lời hứa đó là lạm dụng Danh Chúa và một cách nào đó làm cho Thiên Chúa trở thành người nói dối.” (số 2147)

3. Nói phạm thánh. “… là nói trong lòng hoặc nói ra ngoài miệng những lời thù ghét, oán trách, thách thức, hoặc nói xấu Thiên Chúa.” (số 2148)

4. Chửi thề. “Những lời chửi thề có nhắc tới Danh Chúa, nhưng không có ý xúc phạm đến Ngài, cũng là thiếu tôn kính đối với Ngài. Điều răn thứ hai cũng cấm sử dụng Danh Chúa vào những hành vi ma thuật.” (số 2149)

5. Cấm thề gian. “… là kêu Thiên Chúa làm chứng cho một sự nói dối.” (số 2150, 2163)

Về vấn đề xưng tội qua mạng thì ở bên Mỹ cũng đã có người đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, cho đến lúc này Giáo Hội vẫn chưa chấp nhận cách thức xưng tội qua mạng này.

Về việc giới thiệu Dòng Đồng Công ở Việt Nam trên “trang Dòng Đồng Công” có lẽ còn một vài “lý do kỹ thuật” cho nên chưa thực hiện được. Hy vọng sẽ thực hiện trong một ngày gần đây.

Thân mến trong Chúa Kitô,

image