Xin thông báo cùng quí vị, Đức Cha Đỗ Mạnh Hùng hiện là Giám Mục Phụ Tá TGP TP. HCM, được làm Giám Quản Tông Toà TGP TP. HCM.