Kính gởi Quý Cha và Quý Thầy,

Con có đọc trong phần trả lời Đức Ông là ai và đã biết rõ, nhưng y phục của Đức Ông và Đức Cha thì giống nhau, không biết có cái gì khác nữa để nhận biết vị nào là Đức Ông và vị nào là Đức Cha? Xin cha cho con biết thêm. (C.H.)

C.H. mến,

Hai điểm mà C.H. có thể nhận biết Đức Ông hay Đức Cha là:

1. Mũ tròn đỏ đội trên đỉnh đầu.
2. Thánh giá Giám Mục đeo trước ngực.

Cả hai điểm này Đức Cha có và Đức Ông không có.

Thân mến trong Chúa Kitô,

image