Xin thông báo cùng tất cả quí anh ngày HỌP LINH MỤC ĐỒNG CÔNG 2017 sẽ được tổ chức tại Tỉnh Dòng từ ngày 26-28/09/2017.

Kính mời quí anh sắp xếp thời gian để tham dự đông đủ.

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*