Xin thông báo cùng tất cả quí anh LỄ KHẤN TRỌN CỦA QUÍ ANH ĐỨC, ÂN, HUY, VÀ QUÍ sẽ được tổ chức tại Tỉnh Dòng ngày 28/05/2017.

Kính mời quí anh sắp xếp thời gian để tham dự đông đủ.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*