Xin thông báo cùng tất cả quí anh THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC CHO HAI ANH THUẬN TỰ VÀ ĐỨC HỌC sẽ được tổ chức tại Tỉnh Dòng ngày 10/06/2017.

Kính mời quí anh sắp xếp thời gian để tham dự đông đủ.

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*