Cha Trân mến,

Lời trước tiên chúc cha mọi sự tốt đẹp trong tình yêu thương Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Con có câu hỏi muốn xin cha giải thích dùm cho con hiểu… Mỗi lần đi tham dự thánh lễ thì con thấy các linh mục hay phó tế công bố Phúc Âm, thì các ngài thường ghi dấu thánh giá trên quyển sách, con không biết có ý nghĩ gì. Kính xin cha giải thích con con được hiểu rõ hơn.

Con cám ơn cha nhiều. (TN)

TN mến,

Không ngờ TN cũng để ý kỹ quá hén. Rất tốt. Thú thật cha cũng không rõ và cũng chẳng để ý kỹ đến chi tiết này. Chỉ hiểu một cách chung chung là xin Chúa chúc lành cho những lời sẽ được công bố (lúc ghi dấu thánh giá † trên Phúc Âm), và xin Chúa mở tâm trí († trên trán) để hiểu Lời Chúa, mở miệng († trên môi) để cao rao ngợi khen Lời Chúa, và mở lòng († trên ngực) để đón nhận lời Chúa.

Cha cố tìm tòi nghiên cứu ít lâu nay nhưng cũng chưa đi đến đâu hết. Cha có hỏi một cha chuyên về phụng vụ thì cha đó có giải thích là: “ghi dấu thánh giá trên Phúc Âm có nghĩa là Lời Chúa và Mầu Nhiệm Cứu Độ (Paschal Mystery) có một sự liên kết chặt chẽ không thể rời. Có nghĩa là Lời Chúa được đóng ấn bằng thánh giá đau khổ, và đó cũng chính là đường/lối dẫn đến Ơn Cứu Độ.

Thân mến trong Chúa Kitô và Đức Mẹ Đồng Công,

image