Một Ý kiến, RSS

  • Lê Toàn

    nói ngày:
    08/08/2017, lúc 9:45 am

    Hơn 100,000 chúng con đến để vinh danh Mẹ và cảm tạ Mẹ nhân dịp kỷ niệm 100 năm Mẹ hiện ra ở Fatima. Trái tim chúng hiệp nhất dưới chân Mẹ là nhờ công lao tổ chức của Dòng Đồng Công. Xin Mẹ cầu bàu cùng Chúa tiếp tục gìn giữ, nâng đờ Nhà Dòng vì công việc hửu ích mà Nhà Dòng đã hy sinh 40 năm qua.

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*