Hình ảnh công tác chuẩn bị Ngày Thánh Mẫu 2018

13/07/2018

Công tác chuẩn bị Ngày Thánh Mẫu 2018

DSCN2765
DSCN2767
DSCN2766
DSCN2770
DSCN2771
DSCN2769
DSCN2773
DSCN2774
DSCN2775
DSCN2779
DSCN2776
DSCN2778
DSCN2780
DSCN2781
DSCN2783
DSCN2784
DSCN2785
DSCN2786
DSCN2787
DSCN2788
DSCN2789
DSCN2790
DSCN2791
DSCN2792
DSCN2793
DSCN2796
DSCN2798
DSCN2794
DSCN2799
DSCN2800
DSCN2801
DSCN2802
DSCN2806
DSCN2804
DSCN2808
DSCN2805
DSCN2807
DSCN2811
DSCN2809
DSCN2812
DSCN2814
DSCN2813
DSCN2816
DSCN2815
DSCN2818
DSCN2821
DSCN2822
DSCN2819
DSCN2823
DSCN2824
DSCN2825
DSCN2826
DSCN2828
DSCN2827
DSCN2829
DSCN2830
DSCN2831
DSCN2832
DSCN2833
DSCN2834
DSCN2836
DSCN2839
DSCN2838
DSCN2840
DSCN2845
DSCN2842
DSCN2846
DSCN2847
DSCN2844
DSCN2849
DSCN2850
DSCN2851
DSCN2852
DSCN2854
DSCN2858
DSCN2856
DSCN2855
DSCN2860
DSCN2861
DSCN2859
DSCN2862
DSCN2864
DSCN2865
DSCN2867
DSCN2869
DSCN2866
DSCN2868
DSCN2871
DSCN2872
DSCN2748
DSCN2870
DSCN2751
DSCN2749
DSCN2754
DSCN2756
DSCN2758
DSCN2757
DSCN2759
DSCN2760
DSCN2761
DSCN2763
DSCN2762
DSCN2764

2 Ý kiến, RSS

 • Nguyen Quang Trung

  says on:
  08/19/2018 at 6:25 am

  Kính thưa cha và thầy
  Con ở california giáo sứ st columban
  * người ta tới sớm ( reserve ) kh gọi là dành chỗ đóng bạc dựng lều, con tới sáng thứ 2 kiếm được 1 chỗ tới sáng thứ 5 con bị la vì sâm chiếm đất.
  Những người này ở Oklahoma đóng bạc để đậu 4 chiếc xe
  Trong khi đó có rất nhiều người ở xa tới chễ mà kh có chỗ
  Con đề nghị ai đóng bạc dành chỗ nhổ hết con trong ban vệ sinh con tình nguyện làm
  * hạn chế xe gắn máy vì quá đông và nguy hiểm.
  Con xin cảm ơn

  • Văn Phòng

   says on:
   08/23/2018 at 9:27 pm

   Cám ơn anh Trung góp ý kiến. BTC xin đón nhận và tìm cách giải quyết. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho anh và gia đình.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*