Tại sao chúng ta cùng một con cháu ông Adong Evà, mà mỗi một dân tộc lại có một mầu da khác nhau? Hôm nay có cuộc họp của gia đình con xin cha có thể trả lời ngay cho chúng con được không? (AT)

AT à,

Trả lời ngay thì được, nhưng mà khổ nỗi lại không có câu trả lời… hehehehe…

Thành thật xin lỗi nhe. Cha không kịp thì giờ để tìm hiểu thêm… Cha chỉ nhớ là trước đây nghe má nói là khi người mẹ mang bầu nếu mà uống nước dừa xiêm thì sẽ sinh con trắng trẻo. Trái lại, nếu lúc đó mà uống thuốc bắc thì người con sẽ bị đen thủi đen thui đó. Hết. hehehe…

Thân mến trong Chúa Kitô,

image