Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ nhân dịp 4 anh em linh mục Dòng Đồng Công mừng Kim Khánh Linh Mục hôm 29/06/2016:

Anh Inhaxiô Loyola Maria Lê An Đại, CMC

Anh Gioan Boscô Maria Phạm Tiến Đức, CMC

Anh Gioan Maria Đoàn Phú Xuân, CMC

Anh Barnabê Maria Nguyễn Đức Kiên, CMC

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh và Mẹ Maria Đồng Công luôn mãi yêu thương ấp ủ và thánh hóa quí anh trong những ngày hồng phúc này.

KKLM 01 KKLM 02 KKLM 03 KKLM 04 KKLM 05 KKLM 06 KKLM 07 KKLM 08 KKLM 09 KKLM 10