Carthage, ngày 2 tháng 02 năm 2018

Nhà Tỉnh Dòng hân hoan mừng lễ tuyên khấn trọn đời của Cha Giacôbê Phạm Ngọc Bỉch, CRM.

 • IMG_9257
 • IMG_9258
 • IMG_9259
 • IMG_9260
 • IMG_9261
 • IMG_9262
 • IMG_9263
 • IMG_9264
 • IMG_9265
 • IMG_9266
 • IMG_9267
 • IMG_9268
 • IMG_9269
 • IMG_9270
 • IMG_9271
 • IMG_9272
 • IMG_9273
 • IMG_9274
 • IMG_9275
 • IMG_9276
 • IMG_9277
 • IMG_9278
 • IMG_9279
 • IMG_9280
 • IMG_9281
 • IMG_9282
 • IMG_9283
 • IMG_9284
 • IMG_9285
 • IMG_9286
 • IMG_9287
 • IMG_9288
 • IMG_9289
 • IMG_9290
 • IMG_9291
 • IMG_9292
 • IMG_9293
 • IMG_9294
 • IMG_9295
 • IMG_9296
 • IMG_9297
 • javascript slider
 • IMG_9256
jquery gallery by WOWSlider.com v8.2

 

Một Ý kiến, RSS