Carthage, ngày 2 tháng 02 năm 2018

Nhà Tỉnh Dòng hân hoan mừng lễ tuyên khấn trọn đời của Cha Giacôbê Phạm Ngọc Bỉch, CRM.

 • IMG_9257
 • IMG_9258
 • IMG_9259
 • IMG_9260
 • IMG_9261
 • IMG_9262
 • IMG_9263
 • IMG_9264
 • IMG_9265
 • IMG_9266
 • IMG_9267
 • IMG_9268
 • IMG_9269
 • IMG_9270
 • IMG_9271
 • IMG_9272
 • IMG_9273
 • IMG_9274
 • IMG_9275
 • IMG_9276
 • IMG_9277
 • IMG_9278
 • IMG_9279
 • IMG_9280
 • IMG_9281
 • IMG_9282
 • IMG_9283
 • IMG_9284
 • IMG_9285
 • IMG_9286
 • IMG_9287
 • IMG_9288
 • IMG_9289
 • IMG_9290
 • IMG_9291
 • IMG_9292
 • IMG_9293
 • IMG_9294
 • IMG_9295
 • IMG_9296
 • IMG_9297
 • javascript slider
 • IMG_9256
jquery gallery by WOWSlider.com v8.2

 

Một Ý kiến, RSS

 • Cuong Dinh

  says on:
  02/24/2018 at 2:34 am

  Ta on Chua cam on Me Dong Cong.
  Em xin duoc mung cho Anh Bich trong ngay vui khan tron doi Dong Cong.
  Thay mat cho Ae Than Huu Dong Cong Hoa Ky, em xin cam on Anh Giam Tinh va H-DQT Chi Dong Assumption chap nhan va cho Cha Bich duoc khan tron.

  Em Cuong Dinh Florida

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*