MÙA CHAY THÁNH 2018: LỜI CẦU CHÚC CỦA CHA GIÁM TỈNH LOUIS VŨ MINH NHIÊN, CRM

Con là linh mục Louis Vũ Minh Nhiên, Giám Tỉnh – Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Ngày mai Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay Thánh, con xin cầu chúc tất cả anh chị em được sống những giờ phút bên Chúa, trở về với chính mình, và quảng đại bác ái chia sẻ với tha nhân.

Lời Chúa mời gọi chúng ta ăn chay, nói đến sự tương quan với chính mình; cầu nguyện, nói đến sự tương quan với Thiên Chúa; và bố thí bác ái nói đến sự tương quan với tha nhân.

Xin cầu chúc tất cả anh chị em chúng ta được sống những ngày Mùa Chay thật ý nghĩa trong sự tương quan với Thiên Chúa, với chính mình, và tha nhân.