Chúc mừng hai Tân Tập Sinh Tỉnh Dòng Đồng Công: Giuse Maria Nguyễn Hữu Quý và Giuse Maria Joseph Phạm Thiên Ân!
Ghi dấu ngày tận hiến cho Trái Tim Mẹ 01-01-2017
Chúc hai Tân Tập Sinh được thuộc trọn về Mẹ hôm nay và mãi mãi.