Hôm 6 tháng 11, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề của Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 52 được cử hành ngày 1 tháng Giêng 2019. Toàn văn thông báo như sau:

Dưới đây là chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 52 được cử hành ngày 1 tháng Giêng 2019:

“Chính trị tốt là nhằm phục vụ hòa bình”

Lời bàn:

“Mỗi công dân đều phải gánh vác trách nhiệm chính trị, và đặc biệt là những người đã nhận lãnh sứ mạng bảo vệ và cai quản. Sứ mạng này bao gồm việc bảo vệ luật pháp và khuyến khích đối thoại giữa các thành phần trong xã hội, giữa các thế hệ và các nền văn hóa. Không có hòa bình nếu không có sự tín nhiệm lẫn nhau. Và lòng tín nhiệm này đòi hỏi điều kiện tiên quyết là tôn trọng lời hứa. Sự dấn thân chính trị – vốn là một trong những biểu hiện cao nhất của đức bác ái – bao gồm mối quan tâm đối với tương lai của cuộc sống và của trái đất, những người trẻ và những người bé nhỏ nhất, và lòng khao khát đạt đến sự viên mãn của họ.

Như thánh Gioan 23 đã lặp đi lặp lại trong thông điệp “Pacem in terris” – “Hòa bình dưới thế” vào năm 1963, khi quyền con người được tôn trọng, thì nơi con người cũng nảy sinh cảm thức về nghĩa vụ phải tôn trọng các quyền của người khác. Các quyền lợi và nghĩa vụ của con người làm gia tăng ý thức mình thuộc về cùng một cộng đồng, với tha nhân và với Thiên Chúa (x. ivi, 45). Vì thế, chúng ta được kêu gọi mang đến và loan báo hòa bình như một tin vui về một tương lai trong đó mỗi cuộc sống con người được tôn trọng trong phẩm giá và các quyền lợi của người ấy.


Source: Holy See Press Office Theme of the Message for the 52nd World Day of Peace (1 January 2019), 06.11.2018