NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG HỎI VỀ NGÀY THÁNH MẪU

*     *     *

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT THE MARIAN DAYS

 

H1. Ngày Thánh Mẫu năm nay được tổ chức vào ngày nào?

T1. Ngày Thánh Mẫu năm 2017 bắt đầu từ 7 giờ tối Thứ Năm, ngày 3 tháng 8, với Thánh Lễ Khai Mạc Kính Mình Máu Thánh Chúa và kết thúc vào 7 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 6 tháng 8, với Thánh Lễ Kính Chúa Hiển Dung (Chúa Biến Hình).

Q1.    When is Marian Days for this year?

A1. Marian Days Celebration for the year of 2017 begins at 7p.m. on Thursday, August 3, with the  Pontifical Mass in honor of the Blessed Sacrament and concludes at 7a.m. on Sunday, August 6, with the Pontifical Mass of the Transfiguration of the Lord.

H1a. Chủ đề Ngày Thánh Mẫu năm nay là gì?

T1a.  Năm nay Ngày Thánh Mẫu hướng về nhân dịp kỷ niệm 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA ban 3 mệnh lệnh Fatima. Chủ đề được chọn là: “Làm Bất Cứ Điều Gì Ngài Bảo” (Ga. 2:5).

Q1a. What is the theme for this year Marian Days?

A1a. This year Marian Days focuses on the 100th Anniversary of Mary’s Appearance in Fatima giving three messages. The theme chosen is: “Do Whatever He tells you” (Jn 2:5)

H2. Ngày sớm nhất có thể đến dựng lều trong khu vực tổ chức Ngày Thánh Mẫu là ngày nào?

T2.    Là chiều Thứ Sáu, ngày 28 tháng 7 năm 2017.

Q2.    What is the earliest date one can come and set up tent in the area where the Marian Days is organized?

A2. It’s Friday afternoon, July 28, 2017.

H3. Ngày Thánh Mẫu có điện, nước, nhà tắm, nhà vệ sinh không?

T3.    Ngày Thánh Mẫu có điện, nước, nhà tắm, nhà vệ sinh tương đối để phục vụ cho nhu cầu của Quí Khách hành hương. Ngày sớm nhất có thể cung cấp những nhu cầu này là Thứ Sáu, ngày 28 tháng 7, năm 2017. Cần mang theo đồ cắm điện (xin miễn đem máy lạnh cá nhân).

Q3.    Does the Marian Days have electricity, water, restrooms, and showers?

A3.  The Marian Days has relatively enough electricity, water, restrooms, and showers to serve the needs of the pilgrims. The earliest date one can have access to these services is Friday, July 28, 2017. Please bring your electrical assessories. (Don’t bring personal air-conditioning).

H4. Ngày Thánh Mẫu có quán ăn, quán nước, trái cây không?

T4. Ngày Thánh Mẫu có những quán ăn, quán nước, quán trái cây do một số Cộng Đoàn hay Giáo Xứ đảm trách để cung cấp nhu cầu thức ăn thức uống cho Quí Khách hành hương.

Q4.    Does the Marian Days provide foods, drinks, fruits?

A4. The Marian Days sets up some large tents as restaurants, administered by some communities or parishes to provide foods and drinks for the pilgrims.

H5. Ngày Thánh Mẫu có gian hàng kỷ vật không?

T5. Ngày Thánh Mẫu có nhiều gian hàng kỷ vật với nhiều mặt hàng do các Hội Dòng hay Hội Đoàn đảm trách.

Q5.    Does the Marian Days have souvenir booths?

A5. The Marian Days has many souvenir booths with many different items managed by different Religious Orders or Religious Congregations.

H6. Ngày Thánh Mẫu dành cho ai?

T6. Ngày Thánh Mẫu dành cho tất cả mọi người thành tâm muốn đến để cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa, tôn vinh Đức Mẹ, bồi bổ đời sống tâm linh, cùng nhau chia sẻ đời sống đức tin Công Giáo, đời sống đạo, thắt chặt tình đồng hương, tình gia đình…

Q6.    Who is the Marian Days for?

A6. The Marian Days is for all those who sincerely wish to come together to glorify God, to honor Mary, to nourish one’s spiritual life, to share one’s Catholic faith and the living of Catholic life, and to tighten the bonds of fellowship and of family ….

H7. Có phải ghi danh để tham dự  Ngày Thánh Mẫu không?

T7. Ngày Thánh Mẫu chỉ có khả năng và phương tiện tối thiểu để giúp chỗ ăn chỗ ngủ cho Quí Cha và Quí Sơ. Nếu Quí Cha và Quí Sơ muốn có phương tiện đơn nghèo của Nhà Dòng, xin ghi danh online trên trang web địa chỉ dongcong.us.

Đối với giáo dân, từ chiều Thứ Sáu, ngày 28 tháng 7 năm 2017, có thể đến và đi lúc nào tùy ý, có thể đậu xe và dựng lều chỗ nào tùy ý trong phạm vi khuôn viên Nhà Dòng chỗ không bị cấm. Một số nhà thờ Tin Lành cho đậu xe, và Quí Vị cũng có thể đậu tại lề đường của một số đường nhỏ gần nhà dòng.

Q7.    Must one register to attend the Marian Days?

A7. The Marian Days only has the minimum capacity and means to provide meals and sleeping spaces for Priests and Religious Sisters. If one wishes to have this simple accomodation from the CMC Community, please register online at dongcong.us

For other pilgrims, starting on Friday afternoon, July 28, 2017, you can come and leave at will. It is possible to park cars and set up tents anywhere within the area of the CMC Community that are not prohibited. Some nearby churches allow parking in their parking lots. Car can also be parked on the sides of some small roads near the monastery.

H8. Ngày Thánh Mẫu có chỗ cho người già cả yếu bệnh không?

T8. Ngày Thánh Mẫu có nhà Gym, nơi có máy lạnh, kê được 450 chiếc giường bố dành cho những người già 80 tuổi trở lên hoặc yếu bệnh. Đây là việc phục vụ miễn phí, không cho ghi danh giữ chỗ trước. Trưa Thứ Tư ngày 2 tháng 8 năm 2017 sẽ bắt đầu phát vé vào cửa, và để cho công bằng, thì ai đến trước thì lấy vé trước. Chỉ phát cho người có mặt và không được lấy vé dùm người khác. Vì số vé chỉ có hạn, nên ai là người thứ 451, xin thông cảm.

Q8.    Does the Marian Days have room for the elderly sick?

A8. The Marian Days has a Gymnasium–air conditioned, which can be used to set up about 450 cots for elderly people 80 years old and above or for those who are ill. This is a free service, therefore, reservation is not permitted. Starting on Wednesday noon, August 2, 2017, entrance tickets will be given, and to be fair, whoever comes first gets tickets first. Only those who are present can get a ticket; it is not fair to get ticket for other people in advance. Because the number of tickets is limited, so please be understandable should you be the person number 451.

H9. Những lều lớn là những lều nào?

T9. Hãng dựng lều dựng mướn khoảng 200 lều lớn. Một số là lều các quán ăn, lều kỷ vật, lều cổ động ơn gọi, nhưng phần lớn là lều ca đoàn, lều các cộng đoàn giáo xứ. Lều các cộng đoàn giáo xứ là chỗ ngủ và nghỉ ngơi dành cho các cộng đoàn giáo xứ tổ chức đi chung, muốn đặt sẵn giường bố cũng được. Quí Vị muốn ở lều này, xin liên lạc với người phụ trách của giáo xứ trong vùng của mình.

Q9.    What are the big tents?

A9. The Tent Company set up about 200 large tents. Some are tents used for restaurants, some are for souvinir booths, vocation booths, but most tents are for the parish communities, choirs, or large groups. These tents are used as sleeping and resting place for those groups from parishes and communities that come together. It is possible to have cots ready in advance. If one wishes to stay in this kind of tent, please contact your parish and ask for the person in charge.

H10. Có được mang xe RV tới Ngày Thánh Mẫu không?

T10. Quí Vị có thể mang xe RV tới Ngày Thánh Mẫu, nhưng xin đậu vào đúng khu vực dùng cho xe RV. Có khoảng chừng 100 chỗ đậu, nhưng không có điện nước hoặc ống thoát tại chỗ. Quí Vị có thể dùng máy phát điện tự túc.

Q10. Can one bring RV to the Marian Days?

A10. One can bring an RV to the Marian Days, but please park in the right area reserved for RV. There are about 100 parking spaces, but have no electricity or draining pipe. You may use your own generator for electricity.

H11. Có được ngủ trong hành lang nhà Ba Lầu không?

T11. Vì số người đi lại rất đông và các ban làm việc cần chỗ để chuyển đồ, hơn nửa sở cứu hỏa cho biết cần phải giữ an toàn cho dân chúng nếu có chuyện bất trắc xảy ra, nên xin Quí Vị vui lòng không kê ghế, kê giường bố, hoặc ngồi tụ tập để đánh bài tại hành lang nhà Ba Lầu.

Q11. Can one sleep in the corridor of the CMC Main Building?

A11. Due to a large number of people moving inside the corridor of the CMC Main Building and because different committees need open space to move things, the fire department demands that it is important to keep the public safe in case should something go wrong. Therefore, please don’t put up chairs, cots, or gather in groups to play cards in the corridor of the CMC Main Building.

H12. Muốn biết những thông tin và chương trình Ngày Thánh Mẫu thì tìm ở đâu?

T12. Từ tháng 3 Báo Trái Tim Đức Mẹ sẽ đăng những thông tin về Ngày Thánh Mẫu hoặc Quí Vị có thể vào trang mạng dongcong.us của Nhà Dòng để biết thêm chi tiết về Chương Trình, Thánh Lễ, Hội Thảo, các đơn đăng ký cho các dịch vụ quán, kỷ vật, lều cộng đoàn, lều ơn gọi.

Q12. Where can one find some information on the Marian Days?

A12. Beginning on the issue of March, the Immaculate Heart of Mary Magazine will put up some information regarding the Marian Days. One can find further information on dongcong.us web page regarding the Marian Days’ Program, Mass, Seminars, and application forms for different services such as setting up tents for restaurant, tents for souvenir, tents for parish community group, and tents for vocation.

H13.  Xin hỏi phi trường nào tiện nhất để bay đến tham dự Ngày Thánh Mẫu?

T13.

  • Phi trường Joplin, Missouri (JLN) cách địa điểm tổ chức Ngày Thánh Mẫu 15 miles, khoảng 15 phút lái xe.
  • Phi trường Springfield-Branson, Missouri (SGF) cách địa điểm tổ chức Ngày Thánh Mẫu 60 miles, khoảng 60 phút lái xe.
  • Phi trường Arkansas, Fayettville, Arkansas (XNA) cách địa điểm tổ chức Ngày Thánh Mẫu 75 miles, khoảng 1 giờ rưỡi lái xe.
  • Phi trường Tulsa, Oklahoma (TUL) cách địa điểm tổ chức Ngày Thánh Mẫu 120 miles, khoảng 2giờ lái xe.
  • Phi trường Kansas City, Missouri (MCI) cách địa điểm tổ chức Ngày Thánh Mẫu 165 miles, khoảng 2 giờ rưỡi lái xe.

Q13. Which airport is the most convenient to fly to attend the Marian Days?

A13.

  • Joplin Airport, Missouri (JLN) is about 15 miles from the site of the Marian Days, about 15 minutes drive.
  • Springfield-Branson Airport, Missouri (SGF) is 60 miles from the site of the Marian Days, about 60 minutes drive.
  • Arkansas Airport, Fayettville, Arkansas (XNA) is 75 miles from the site of the Marian Days, about an hour and a half drive.
  • Tulsa Airport, Oklahoma (TUL) is 120 miles from the site of the Marian Days, approximately 2 hours drive.
  • Kansas City Airport, Missouri (MCI) is 165 miles from the site of the Marian Days, about two and a half hours drive.

H14.  Xin hỏi, những ai ở ngoài nước Mỹ nếu muốn tham dự thì phải liên lạc với ai để hỏi về thủ tục?

T14.  Cần liên lạc với chính quyền để làm thủ tục và xin VISA vào Nước Mỹ.

Q14. For those who are living outside the United States and would like to attend the Marian Days, where can one contact to ask about the procedure?

A14. Please contact the government authorities to apply for a VISA to the United States.

H15.  Có được giăng giây để giữ chỗ trước rồi cắm lều sau không?

T15.  Không được. Ban Tổ Chức sẽ thu các giây giăng bất hợp pháp. Để giữ đức bác ái, công bằng, và trật tự với nhau, khi tới đất hành hương, quí vị thấy chỗ nào còn trống chưa có lều, có thể tùy chọn chỗ cắm.

Q15. Can one use barricade tapes to reserve camping space in advance then put up tents later?

A15. No. The Organizing Committee will take away those illegal barricade. To preserve charity, justice, and order with one another, when arriving at the pilgrimage place, one may choose any vacant space to set up tent.

H16.  Có được trải bạt để giữ chỗ trước rồi cắm lều sau không?

T16.  Không được. Các hình thức giữ chỗ sẽ gây phiền toái khó khăn cho người đến trước. Tới nơi, tìm chỗ nào thích hợp, cắm lều và ở lại là cách tốt nhất.

Q16. Can one spread out tarps to reserve camping space in advance then put up tents later?

A16. No. All forms of reserving camping space beforehand will be an annoyance for those who come early. When arrived, find the right place, put up tent, then stay there would be the best way.

H17.  Có được cắm lều trước rồi đến sau không?

T17.  Được. Nhưng cắm lều mà không có người ở là một mối nguy cơ rủi ro. Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm nếu bị mất lều.

Q17. Can one set up tent then come later?

A17. Yes. But setting up tent and not staying there is a risk. The organizing committee would not be responsible for those lost tents.