Trong một bài giảng gần đây, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở mọi người rằng dù bạn tham dự mọi hình thức tập luyện như Yoga (Thiền)… nhưng tất cả những tập luyện này sẽ không bao giờ có thể cung cấp cho bạn hay có khả năng mở tâm lòng bạn đạt tới Thượng Đế được.”

Trong lãnh vự Yoga mà nhiều người đang đeo đuổi, Đức Thánh Cha đã đề cập tới một vấn đề đang được tranh luận sôi nổi nơi những người Công Giáo truyền thống, những người ưa thích loại tập luyện này phải tự hỏi: “Người Công Giáo có thể tập luyện Yoga không?”

Câu trả lời có một chút tế vi làm chúng ta phải suy nghĩ đó là: Người Công Giáo không nên tham gia vào bất kỳ khía cạnh “tâm linh” nào liên quan đến luyện Yoga, ngoại trừ nhìn Yoga như một phương pháp hay một kỹ năng thực hiện các bài tập luyện thực tế. Tuy nhiên, nhiều người thực hành Yoga cho rằng điều này rất là khó, nếu không muốn nói là không thể, để tách biệt việc thực hành các bài tập luyện này ra khỏi việc Thiền.

Ví dụ, trong lúc ngồi thiền phải tập trung vào một câu thần chú phổ biến lặp đi lặp lại trong Phương pháp Yoga như là “So’ham” được tạm dịch là “Tôi là một bản ngã phổ quát”. Sự tập trung vào bản ngã này đang trái ngược với sự tập trung vào một Thiên Chúa Thượng Đế mà chúng ta được mời gọi kêu cầu. Theo lời giải thích của Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđictô XVI thì: “Cầu nguyện Kitô hữu … cần vượt thoát khỏi mọi kỹ năng cá nhân hoặc tập trung vào chính mình, hầu có thể siêu vượt lên trên mọi sự mà đạt tới Đấng Tối Cao là Thiên Chúa siêu việt.

Đức Thánh Cha cho chúng ta hay chỉ có Thần Linh Thiên Chúa mới có thể làm cho “trái tim chúng ta rung cảm” và làm cho trái tim chúng ta “mở rộng ra cho Thiên Chúa, cảm nếm sự ngọt ngào của tình yêu Chúa trong sự tự do tự nguyện”. Nếu chúng ta đi tìm một sự bình an trong Thiền hay trong Yoga, thì chúng ta đang tìm kiếm một sự an bình từ một nguồn mạch không chính trực.

Nhưng liệu có thể kết hợp luyện Thiền hay Yoga với việc cầu nguyện không? Những người sáng lập Phong trào “SoulCore” là Deanne Miller và Colleen Scariano giải thích rằng phong trào luyện tập mới của họ được phát sinh ra từ ý muốn tạo cho cơ thể được cường tráng trong một tâm hồn bay bổng qua việc tập luyện này.

Miller đã vén mở cái nguồn cảm hứng cho Đại Hội Gia Đình Thế Giới sắp được nhóm họp tại Philadelphia, đó cũng là câu trả lời của Thánh Irenaeus rằng “vinh quang của Thượng Đế được thể hiện qua con người hoàn hảo sống động”. “Nói cách khác” Miller giải thích, “qua việc luyện tập thể chất chúng ta liên kết với việc cầu nguyện nội tâm để giúp chúng ta tiến tới một con người Hoàn Hảo.”
Tôi đã có cơ hội thử luyện theo phương pháp “SoulCore” và cảm nghiệm được cái ma lực thật mãnh liệt của phương pháp và cảm hóa tâm hồn tôi cùng một lúc. Các bài tập có thể được điều chỉnh theo sức mạnh thiêng liêng riêng của bạn và các chuyển động khác nhau tương ứng với những lời tâm nguyện của bạn. SoulCore được thiết kế theo cách mà bạn đang được thư giãn nghỉ ngơi trong khi tâm hồn suy niệm về các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi để biến chúng thành lời cầu nguyện. Tôi không chỉ mừng khi khám phá sự phù hợp chuyên chính với lời cầu kinh Mân côi truyền thống mà còn phát sinh ra lối cầu nguyện mới mẻ cho tôi.

Cô Deanne cũng khẳng định với tôi về kinh nghiệm của chính cô ấy như sau: “Chúng ta có thể nói là phương pháp này phù hợp với đời sống một Kitô hữu – hòa hợp tâm trí, cơ thể, trái tim, linh hồn – theo ý muốn của Chúa Kitô trong một nội tâm sâu thẳm của chúng ta.”

Thanh Quảng sdb/vietcatholic