Anh em chúng con Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc rất đau buồn thương tiếc khi nhận được tin Người Cha Đáng Kính, Người Anh Tinh Thần, và Người Đại Ân Nhân của chúng con là

ĐỨC CỐ HỒNG Y BERNARD LAW

NGUYÊN GIÁM MỤC SPRINGFIELD-CAPE GIRARDEAU

Vừa mới từ trần ngày 20 tháng 12 năm 2017 tại Rôma, Ý Đại Lợi

Tấm lòng ưu ái mà Đức Hồng Y đã dành cho chúng con, nhất là những ngày chúng con còn đang lang thang trong trại tị nạn và những ngày đầu định cư trên đất Mỹ, chúng con sẽ mãi mãi ghi ơn.

Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng Giầu Lòng Xót Thương tha thứ mọi phần phạt và sớm ân thưởng hạnh phúc thiên đàng cho Đức Cố Hồng Y.

Thành kính phân ưu,

CMCs / CRMs